Pidalion 1844, pag. 254

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-253/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 254

Bisericile, după avuţiile lor, au şi numărul diaconilor, şi al clericilor.

CANONUL 17
Fiindcă clericii oarecăror Biserici, lăsând pe a loruşi Biserici, întru care s-au hirotonisit, către alţi Episcopi au alergat, şi fără de ştirea Episcopului lor în străine Biserici s-au aşezat, şi din aceasta s-au întâmplat a se face ei nesupuşi; Poruncim, ca de la luna lui ianuarie al trecutului al 4-lea Indic-tion, nici unul din toţi clericii, măcar în oricare treaptă s-ar întâmpla a fi, să nu aibă voie fără de înscrisă slobozenie a Episcopului său, a se rândui întru altă Biserică. Pentru că, cel ce de acum înainte nu se va păzi de aceasta, ci ruşinând, cât din partea sa, pe cel ce a pus hirotonie asupra lui, să se cateri-sească şi el, şi cel ce fără cuvânt l-a primit. [Apostol 12, 15, 33; Sinod 1, 15, 16; Sinod 4, 5, 10, 11, 13, 20, 23; Sinod 7, 15; Antiohia 3, 7, 8, 11; Laodiceea 41, 42; Sardichia: 7, 8, 15, 16, 19; Cartagina 31, 63, 97, 98, 116]

TÂLCUIRE
Nu iartă Canonul acesta să-şi lase clericii Bisericile lor, şi să se mute la altele, fără de ştirea, şi slobozitoarea scrisoare a Episcopului lor, pentru că din pricina aceasta se fac nesupuşi.

CANONUL 18
Clericii cei ce cu pricinuire de barbaricească năpădire, sau altfel oare-cum din întâmplare strămutându-se, când va înceta despre dânşii nevoia, sau năvălirile barbarilor, pentru care au fost fugit, iarăşi la Bisericile lor poruncim să se întoarcă, şi nu îndelungă vreme a le lăsa pe ele fără pricină. Iar dacă vreunul nu va face după Canonul acesta, să se afurisească, până s-ar întoarce la Biserica sa, însăşi aceasta dar să se facă şi Episcopului celui ce îl ţine pe el. [Apostol 15; Sinod 1, 15, 16; Sinod 4, 5, 10, 20, 23; Sinod 6, 17; Sinod 7, 15; Antiohia 3; Sard. 15, 16, 19; Cartagina: 63, 98]

TÂLCUIRE
Nu numai pe clericii cei ce fără pricini îşi lasă bisericile lor, nu-i iartă Ca-nonul acesta, ci nici pe cei ce se vor duce de la ele, ori pentru năvălirile barbarilor, ori poate pentru greutăţile datoriilor şi dărilor, ori pentru foamete, ori pentru ciumă, ori pentru oarecare întâmplare. Că porunceşte, ca după ce va înceta pricina pentru care s-au dus, iarăşi să se întoarcă la bisericile lor. Iar de nu, să se afurisească şi el, şi Episcopul ce-l ţine în eparhia sa, până ce se va întoarce la ale sale.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-255/