Pidalion 1844, pag. 258

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-257/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 258

înfricoşate. Fiindcă în ziua de astăzi întru acest chip se lucrează simonia, ca (şi) cum ar fi o faptă bună, şi nu eres urât de Dumnezeu, precum îl numeşte Preasfinţitul Ghenadie. Dacă, după perilipsisurile Sfinţitelor Canoane, va cău-ta cineva lucrările cele Bisericeşti ale stării de acum, negreşit nu se dumireşte, şi nu află cea mai mică asemănare cu starea cea mai dinainte, spre a-şi putea vindeca nedumerirea sa. Pentru că toţi cei Bisericeşti afară de lege iau rându-iala, şi asemeni vieţuiesc, şi se săvârşesc; pentru aceasta şi jugul robiei zace asupră-ne, şi sporeşte cu asprime. Noi însă nu simţim, şi mai fără ruşine facem fărădelegi.

CANONUL 23
Pentru ca nimeni, ori din Episcopi, sau din prezbiteri, sau din diaconi, dând Preacurata Cuminecătură să cerară de la cel ce se împărtăşeşte pentru acest fel de împărtăşire, bani sau orice fel de lucru. Că nici este cumpărat Harul, nici cu bani am împărţit Sfinţenia Duhului, ci celor vrednici de Dar, fără vicleşug se cuvine a se da. Iar de s-ar arăta cineva din cei număraţi în cler, cerând de al acela, pe care îl cuminecă cu Preacurata Cuminecătură, orice fel (de plată) să se caterisească, ca un râvnitor al rătăcirii, şi a răutăţii lui Simon. [Apostol 29; Sinod 4, 2; Sinod 6, 22; Sinod 7, 4, 15, 19; Vasilie 91; Epistolia Ghenadie şi Tarasie]

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, că nici un Episcop, sau prezbiter, sau diacon, să nu ceară cu îndatorire de la aceia pe care îi împărtăşeşte cu Dumnezeieştile Taine, parale, sau vreun alt fel de plată, oricât de mică ar fi, pentru Dumneze-iasca Împărtăşire. Căci Darul Sfintelor Taine nu se vinde, nici cu bani dăm sfinţenia Dumnezeiescului Duh. Ci fără plată, celor ce sunt vrednici de el; că pentru aceasta şi Darul de cei mulţi se numeşte Dumnezeiasca Împărtăşire. Iar cel ce o ar face aceasta, să se caterisească, ca un următor al lui Simon vrăjitorului, care a socotit că cu bani se vinde Harul prea Sfântului Duh. (Citeşte şi pe 29 Apostolesc).

CANONUL 24
Nu fie slobod vreunuia din cei ce se numără în ieraticeasca tagmă, sau din monahi, a merge la alergarea cu caii (să privească), sau să sufere scenicile jocuri. Ci şi de se va chema vreunul la nuntă, când vor intra însă jocurile spre jucărelile cele spre amăgire, să se scoale, şi îndată să se ducă. Aşa poruncind învăţătura Părinţilor noştri; iar dacă vreunul s-ar prinde în-tru aceasta, sau să înceteze, sau să se caterisească. [Apostol 42, 43; Sinod 6,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-259/