Pidalion 1844, pag. 259

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-258/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 259

51, 62, 66; Sinod 7, 22; Laodiceea 3, 54; Cartagina 17, 70]

TÂLCUIRE
Nu este iertat vreunuia din cei Sfinţiţi, sau din monahi, precum zice Ca-nonul acesta, să meargă la locurile acelea unde se fac alergări de cai să pri-vească, sau să asculte cântece de cele muiereşti (mireneşti). Dar şi la nuntă de va fi chemat vreun cleric, să meargă, însă când vor veni să cânte acest fel de cântări amăgitoare şi sataniceşti, să se scoale şi să fugă îndată, precum porun-ceşte învăţătura Părinţilor. Adică Canonul 54 al Sinodului din Laodiceea. (Măcar că acela adaugă, că nici alte priviri ce se fac la nunţi, şi la cine nu se cade a privi cei Sfinţiţi, ci trebuie a fugi.) Iar care se va prinde că a făcut aceasta, ori să înceteze, ori să se caterisească.

CANONUL 25
Pe lângă toate celelalte reînnoim şi Canonul cel ce învaţă, ca parohiile cele ţărăneşti sau săteşti ale fiecărei biserici, să rămână nestrămutate la Episcopii cei ce le ţin pe ele. Şi mai ales de le-au iconomisit în vreme de treizeci de ani fără silă ţiindu-le. Iar dacă, în lăuntrul celor treizeci de ani, s-a făcut oarecare pricire, sau s-ar face pentru ele, să fie iertat celor ce zic că s-au nedreptăţit, a porni (judecată) pentru acestea la Sinodul eparhiei.
[Sinod 4, 17; Cartagina 128, 129, 130]

TÂLCUIRE

Canonul acesta înnoieşte pe cel al 17-lea al Sinodului al 4-lea pe care îl şi pune anume; însă nu tot, ci parte din acela; pentru aceea şi vezi tâlcuirea aces-tuia acolo.

CANONUL 26
Prezbiterul, carele din neştiinţă s-a poticnit la nuntă neiertată, de şedere împărtăşească-se după cele legiuite nouă de Sfinţitul Canon, iar de celelalte lucrări să se depărteze. Că destul este unuia ca acestuia iertarea, iar a binecuvânta pe altul cel ce este dator a-şi vindeca rănile sale, este lucru necuviincios. Că binecuvântarea este împărtăşire de sfinţenie. Iar cel ce aceasta nu o are, pentru poticnirea cea din neştiinţă, cum o va da altuia? Deci, nici înaintea norodului, nici îndeosebi să binecuvinteze, nici Trupul lui Hristos să-l împartă altora, nici altceva să Liturghisească, ci îndestulân-du-se cu şederea mai sus, plângă-se către alţii, şi Domnului, ca să i se ierte lui nelegiuirea cea din neştiinţă. Bine arătat fiind, că acest fel de nuntă neiertată se va dezlega, şi nicidecum bărbatul va avea împărtăşire cu aceea,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-260/