Pidalion 1844, pag. 260

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-259/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 260

pentru care s-au lipsit de Sfinţita lucrare.
[Apostol 19; Sinod 6, 3; Neocesareea 2; Vasilie 23, 27, 78]

TÂLCUIRE
Canonul acesta204 este însuşi al 27-lea al marelui Vasilie; care rânduieşte ca prezbiterul acela, care prin cununie ar lua prin neştiinţă pe vreo rudenie a sa, acela, fiindcă nu ştia rudenia, pentru aceasta se iartă, şi să aibă cinstea şederii împreună cu prezbiterii ceilalţi. Iar de toate celelalte lucrări ale preo-ţiei să se depărteze. Adăugând Sinodul că şi cinstea şederii acesteia să o aibă, după ce mai întâi se va despărţi de neiertata nunta aceea, pentru care s-a caterisit de preoţie; că de nu se va despărţi, nu numai că şi de cinstea aceasta se va lipsi, ci se va supune şi sub certări.

CANONUL 27
Nimeni din cei ce se numără în cler să nu se îmbrace în haină necu-venită, nici în cetate petrecând, nici în cale mergând, ci să întrebuinţeze îmbrăcăminţi cele acum obişnuite celor ce se numără în cler. Iar dacă unul va face una ca aceasta, pe o săptămână să se afurisească.
[Sinod 7, 16; Gangra 12, 21]

TÂLCUIRE

Clericii, şi cei ierosiţi, se cuvine a fi cucernici şi după chipul cel din afară, pentru că Dumnezeu cu adevărat vede în inimă, iar oamenii privesc la starea cea din afară a trupului, după ceea ce este scris: „Omul vede în faţă, iar Dumnezeu vede în inimă”. [I Împăraţi 16, 7] Drept aceea din cele dinafară chibzuiesc şi aşezarea cea din lăuntru a inimii. Pentru aceasta şi Canonul acesta porunceşte, ca nici un cleric să nu poarte haine nepotrivite epanghel-mei sale. Adică de mult preţ, şi de mătase, sau şi ostăşeşti, nici în cetate aflân-du-se, nici în călătorie, ci să întrebuinţeze hainele cele obişnuite clericilor,
_______

204 Din Canonul acesta arătat se dovedeşte că toţi prezbiterii (cum şi Arhiereii) care se vor cate-risi pentru arătatele lor vinovăţii, sau şi de către duhovnicul cu sfătuire se vor opri pentru ascun-sele lor păcate, cele vrednice de caterisire, sau şi însuşi mustraţi de ştiinţă se vor paretisi, aceştia nu pot, nici a blagoslovi, nici a Sfinţi, nici vreo altă Sfinţită lucrare a face, nici întru ascuns, nici în arătare. Nici a cumineca pe cineva, nici apă Sfinţită a face, nici Botezuri, nici masluri. Fiindcă întru toate Sfinţitele lucrări acestea, se face împărtăşire de binecuvântare şi de sfinţenie, pe care ei nu o au, după cuprinderea Canonului acestuia. Dar nici gândurile a asculta, şi duhov-nici a se face nu pot unii ca aceştia. Pentru că după Simeon al Tesalonicului (răspunsul 11) duhovnicescul părinte trebuie şi a blagoslovi, şi iertătoare rugăciune a rosti, şi a liturghisi, şi pe cei ce se mărturisesc a-i cumineca, şi pentru cei ce se pocăiesc a mijloci. Şi în scurt a zice, duhov-nicul trebuie să aibă preoţia lucrătoare, după Kitrus (vezi şi subînsemnarea celui 39 Apostolesc).

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-261/