Pidalion 1844, pag. 264

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-263/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 264

Barbaria, după Canonul al 4-lea al Sinodului din Cartagina.) (Citeşte şi pe al 5-lea Apostolesc.)

CANONUL 31
Clericii cei ce liturghisesc, sau botează prin casele cele de rugăciune, care se află prin case, hotărâm a o face aceasta sub socotinţa Episcopului celui de loc. Încât, dacă vreun cleric, aceasta nu o va păzi aşa, să se cateri-sească. [Apostol 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 34, 59; Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14, 15; Gangra 6; Antiohia 5; Laodiceea 58; Cartagina 10, 62]

TÂLCUIRE
Nu iartă Canonul acesta a Liturghisi, sau a boteza, preoţii prin cămări, sau în casa cuiva, cea de rugăciune, adică rânduită şi afierosită spre rugăciu-ne, neSfinţită fiind însă, fără de voia şi socotinţa Episcopului de loc. Pentru că aceasta este parasingoghi (adică complot) şi apostasie împotriva Episcopu-lui, ci să o facă aceasta cu socotinţa şi voia lor. Iar care nu o va păzi aceasta, să se caterisească.

CANONUL 32
Fiindcă au venit la ştiinţa noastră, cum că în ţara Armenilor, cei ce săvâr-şesc Jertfa cea fără de sânge, numai vin proaduc la Sfinţita Masa, nemeste-cându-l pe el cu apă, propunând ei pe învăţătorul Bisericii pe Ioan cel cu gura de aur, care zice, prin tâlcuire la Evanghelia lui Matei acestea: „Pentru care pricină n-au băut apă după ce a înviat, ci vin?” [Vor. 52], pe alt eres rău din rădăcină zmulgându-l. Fiindcă sunt unii care întrebuinţează în Taine apă, arătând că şi când a predat Tainele, şi când a înviat, a întins masă goală fără de taine, vin întrebuinţând. Din rodul, zice, al viei [Matei 26, 29]. Deci via, vin, iar nu apă naşte. Şi din aceasta ei socotesc că surpă învăţătorul preaducerea apei întru Sfinţita Jertfă. Ca nu şi de acum înainte să fie ţinuţi de neştiinţă, învăţătura părintelui cu ortodoxie o descoperim. Că răul eres al Idroparastaţilor vechi fiind, care în loc de vin, întrebuinţează în jertfa lor numai apă, stricând acest de Dumnezeu purtător bărbat nelegiuita învăţă-tură a acestui fel de eres, şi arătând, că ei de-a dreptul se împotrivesc Apos-toleştei predări, au formăluit cuvântul cel pomenit. Fiindcă şi în Biserica sa, unde i s-a încredinţat păstoreasca administraţie, a predat a se mesteca cu apă, când ar trebui a se săvârşi jertfa cea fără de sânge, arătând dregirea cea din sânge şi din apă din cinstita Coastă a Izbăvitorului, şi Mântuitorului nostru Hristos Dumnezeu, care s-a vărsat spre învierea a toată lumea, şi spre izbăvirea de păcate. Şi prin toate bisericile încă, unde duhovniceştii

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-265/