Pidalion 1844, pag. 265

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-264/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 265

luminători au strălucit, această rânduială de Dumnezeu dată stăpâneşte. Fiindcă şi Iacov fratele cel după trup al lui Hristos Dumnezeului nostru, căruia întâi i s-au încredinţat scaunul Bisericii Ierusalimului. Şi Vasilie, Episcopul Bisericii Chesarenilor, a căruia laudă s-a răspândit prin toată lumea, în scris predând nouă tainica Sfinţita lucrare, aşa săvârşind în Dumnezeiasca Liturghie din apă, şi din vin a dat Sfinţitul Pahar. Şi cuvioşii Părinţi cei ce s-au adunat în Cartagina, aşa anume au pomenit, ca întru cele Sfinte nimic mai mult decât Trupul, şi Sângele Domnului să se proaducă, precum şi însuşi Domnul a predat, adică pâine, şi vin, cu apă amestecat. Deci dacă vreun Episcop , sau prezbiter, nu după predata de Apostoli rându-ială face, şi neamestecând apa cu vin, aşa va proaduce Jertfa cea preacurată, să se caterisească, ca unul ce cu nesăvârşire pe Taină o vesteşte, şi înnoieşte cele predate.

TÂLCUIRE
Canonul acesta îndreptează răul obicei, care apucase a se ţine în ţara Armenilor, a liturghisi adică numai cu vin, fără a-l amesteca cu apă, după Bisericeasca predare. Şi fiindcă ei aduc, spre adeverirea acestui fel de obicei al lor, mărturie din tâlcuirea, ce face Ioan Hrisostom la Evanghelia lui Matei, şi socotesc că acest Dumnezeiesc părinte fiindcă zice acolo, că Domnul, şi mai-nainte de Înviere, şi după Înviere, a întrebuinţat vin, surpă prin cuvântul acesta pe unirea apei la Taine. Pentru această greşită înţelegere a lor, Părinţii aceştia arată adevărata înţelegere a cuvintelor Sfântului, zicând. Că, fiindcă era un eres vechi ce se numea al Idroparastaţilor care numai apă întrebuinţau la Dumnezeiasca Taină, şi nu vin, Dumnezeiescul Hrisostom surpând acest fel de eres, aşa a grăit cuvântul, şi nu ca (şi) cum primind acest rău obicei al Idroparastaţilor. Fiindcă însuşi Sfântul acesta prin Dumnezeiasca sa Liturghie a predat Bisericii Constantinopolului, că în Jertfa cea fără de Sânge a Tainelor, să se amestece apă cu vin, spre arătarea Sângelui, şi a Apei ce au ieşit din cinsti-ta Coasta Domnului, fiind spânzurat pe Cruce, pentru lăsarea păcatelor şi Învierea a toată lumea. După Evangheliceasca zicerea aceea: Unul din ostaşi cu suliţa a împuns Coasta Lui, şi îndată a ieşit Sânge şi Apă. Şi nu numai Hrisostom, ci şi Iacov fratele lui Dumnezeu, şi întâiul Ierarh al Ierusalimului207. Şi marele

______

207 Însemnează că Liturghia fratelui Domnului, după Canonul acesta, este primită. Care din vechime se săvârşea în Palestina, iar acum nu este lucrătoare, şi numai în oarecare locuri, şi uneori se săvârşeşte. Iar Valsamon că şi Sinod ecumenic o primeşte, zice însă la întâia între-bare a lui Marcu al Alexandriei, că nu este primită. Poate pentru că la unele locuri se vede a fi minciunoşită. Că, „De tine se bucură” ce zice să se cânte după: „Mai ales pentru PreaSfânta Preacurata” nu este veche cântare, ci mai de curând. Vezi şi catehisul. Dar şi Emanuil Malaxos

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-266/