Pidalion 1844, pag. 267

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-266/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 267

lua mai întâi, de la Arhiereu canoniceasca pecetluire de citeţ. Iar care va face afară de acestea, să se afurisească.

CANONUL 34
Şi aceasta încă ieraticescul Canon luminat vorovind-o, că vinovăţia congiuraţiei, sau afatriei şi de legile cele dinafară cu totul s-a oprit; cu mult mai vârtos dar în Biserica lui Dumnezeu se cuvine a se opri de a se face aceasta, şi noi ne sârguim a păzi, încât de s-ar afla oarecare clerici, sau mo-nahi, sau conjurându-se sau întovărăşindu-se, sau prilejuri pândind asupra Episcopilor, sau Conclericilor, cu totul să cadă din treapta sa. [Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 1 şi 2, 13, 14, 15; Antiohia 5; Cartagina 10, 62]

TÂLCUIRE
Canonul acesta este însuşi cel al 18-lea al Sinodului al 4-lea şi citeşte tâlcuirea lui acolo, vezi însă şi tâlcuirea celui Apostolesc 31.

CANONUL 35
Nu fie iertat vreunuia din toţi Mitropoliţii, săvârşindu-se vreun Epis-cop ce ar fi supus scaunului său, lucrurile lui, sau cele ale bisericii lui, a le lua, sau a şi le însuşi, ci fie sub paza clerului bisericii, a căruia răposatul se află întâişezător, până la înaintarea altui Episcop. Afară de nu au rămas cle-rici în biserica aceea. Că atunci Mitropoitul acestea le va păzi neîmpuţinate, toate dându-le Episcopului ce se va hirotonisi. [Apostolesc 40; Sinod 4, 22; Antiohia 24; Cartagina 30, 89]

TÂLCUIRE
Canonul acesta opreşte şi pe Mitropoitul despre a lua lucrurile unui Episcop supus al său, după ce ar trece din viaţa aceasta. (Citeşte-l şi pe cel 40 Apostolesc.)

CANONUL 36
Înnoind cele legiuite de cei o sută cincizeci Sfinţi Părinţi, ce s-au adunat întru aceasta de Dumnezeu păzită şi împărătească cetate, şi ale celor şase sute treizeci, ce s-au adunat în Calcedon, hotărâm, ca scaunul patriarhului Constantinopolului, să dobândească presbiile [pronomiile] cele întocmai cu

_______

gheliile, care zice Sfântul, adică, că Iulian le citea, nu însă şi că citea Evangheliile, măcar deşi alcă-tuirea cuvântului aceasta dă a înţelege. Ori aceasta o zice teologul aşa, şi pentru că în cuvintele ce se citesc în Biserică de către citeţi, au şi ziceri multe al Evangheliei semănate într-însele.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-268/