Pidalion 1844, pag. 278

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-277/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 278

tarea egumenului. Iar câţi vor face într-alt chip, să se certe cu potrivitele certări, ce va socoti egumenul, sau egumenia, ori bărbaţi de ar fi, ori femeie.

CANONUL 47
Nici în mănăstirea bărbătească femeie, nici în femeiască bărbat, să doarmă. Că afară de toată poticnirea, şi de sminteală se cade a fi credincio-şii, şi a-şi îndrepta viaţa lor, către buna cuviinţă, şi apropiată Domnului; iar de va face cineva aceasta, ori cleric de ar fi, ori mirean, să se afurisească.
[Sinod 7, 18, 20, 22]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, că nici o femeie de obşte, să doarmă noaptea în mănăstire bărbătească, nici bărbat de obşte iarăşi, în mănăstire femeiască. Pentru că de obşte creştinii se cuvine a nu pricinui vreo sminteală, şi prepus altora, ci să-şi petreacă viaţa lor cu bună cuviinţă, şi bineplăcută Domnului. Şi cu mult mai vârtos se cuvine a păzi despre aceasta monahii, căci dimpotrivă, şi loruşi îşi pricinuiesc sminteală, aprinzând focul cel în fire sădit al poftei, şi bărbaţii, şi femeile; şi altora pricinuiesc sminteală, dându-le prepusuri necuviincioase pentru dânşii. Şi care o ar face aceasta, să se afurisească, ori cleric de ar fi, ori mirean.

CANONUL 48
Femeia celui ce se ridică la proşederea Episcopiei, după învoirea cea între dânşii, mai-nainte despărţindu-se de bărbatul său, după hirotonia Episcopiei cea pusă asupra lui, să intre în mănastire, care va fi zidită departe de aşezarea Episcopului, şi purtarea de grijă de la Episcop aibă-o. Iar de se va arăta vrednică, înainteze-se şi la dregătoaria diaconiţei.

TÂLCUIRE
Porunceşte Canonul acesta, ca femeia celui ce are a se face Arhiereu, mai-nainte să se despartă de el cu de obşte învoire, şi a ei şi a lui, după ce el se va hirotonisi, ea să intre în mănăstire depărtată de eparhia lui, întru care să se călugărească. Însă să i se poarte de grijă pentru cele de nevoie spre îndestula-rea vieţii, de către fostul ei bărbat (de va fi săracă adică), şi aceasta o au porun-cit Canonul a se face, ca nu văzând unul pe altul, adeseori să-şi aducă aminte de petrecerea şi împreună vieţuirea lor cea mai dinainte, şi prin urmare să se aprindă spre trupească iubire. Iar de va fi vrednică, să se facă şi diaconiţă; (citeşte şi Apostolescul Canon 5 şi cel 12 al Sinodului 6 şi subînsemnarea Canonului 40 al aceluiaşi Sinod). Din acest Canon însă cu dreptate încheie Vlastar, că nici femeile preoţilor ce mor nu pot a doua oară a se mărita.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-279/