Pidalion 1844, pag. 279

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-278/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 279

CANONUL49
Reînnoind şi acesta Sfinţit Canon, hotărâm, ca mănăstirile cele odată conSfinţite (catierosite) după socotinţa Episcopului, să rămână pentru tot-deauna mănăstiri, şi lucrurile cele cuvenite lor să se păzească pentru mănăstire, şi să nu mai poată a se face ele lumeşti locuinţe, şi nici de către oricare dintre toţi să se dea acestea la bărbaţi lumeşti. Ci deşi până acum s-a făcut aceasta, hotărâm ca nicidecum să se urmeze; iar cei ce s-ar apuca a o face aceasta de acum înainte, să se supună certărilor celor din Canoane.
[Sinod 4, 24; Sinod 7, 13]

TÂLCUIRE
Acest Canon reînnoieşte pe cel al 24-lea al Sinodului 4 pe care îl şi aşter-ne anume, şi vezi tâlcuirea acolo. Adăogând aceasta numai mai mult decât acela, ca nici să se dea mănăstirile de către oricine (adică de cleric, nici de monah, nici de mirean), la bărbaţi lumeşti, spre a le ocârmui adică, şi de s-a făcut aceasta până acum, de acum înainte însă să nu se facă.

CANONUL 50
Nimeni dintre toţi ori din mireni, ori din clerici, de acum să nu se mai joace în chive, iar de se va vădi cineva făcând una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească. [Apostolesc 42, 43]

TÂLCUIRE
Opresc Părinţii aceştia de a se juca vreun mirean, sau cleric în chive, adică în ghioci, sau în cărţi sau în dame, sau într-alte jocuri de acest fel. Iar care după Canonul acesta, s-ar juca întru acestea, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească.

CANONUL51
Desăvârşit opreşte Sfântul, şi ecumenicul Sinod, pe cei ce se zic mimi, şi teatrele acestora, dar apoi şi privirile vânaturilor, şi jocurile cele de pe scenă, a se face. Iar dacă cineva Canonul l-ar defăima, şi către ceva din aceste oprite pe sine-şi s-ar da, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească. [Sinod 6, 24, 62, 66; Cartagina 17, 70]

TÂLCUIRE
Cu toată deplinătatea opreşte Canonul acesta de a se face vreun creştin ca cei ce se zici mimi care, uneori urmează chipurile arapilor, alteori ale armenilor, şi alteori ale robilor. Şi uneori lovind cu palmele peste faţă, cu toate acestea îndeamnă pe privitori să se strice de râs. Iar privirea vânaturilor

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-280/