Pidalion 1844, pag. 280

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-279/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 280

este217 a privi cineva fiarele, lei, adică, sau urşi, sau altele, să se lupte unele cu altele, sau cu oamenii ce sunt osândiţi spre moarte. Că nemilostivire şi cru-zime mare este a privi cineva sângele unora ca acestora vărsându-se, şi a râde. Opreşte încă pe lângă acestea şi jocurile, şi gingăşiturile cele necinstite ce fac, ori bărbaţii, ori femeile, la teatre. Drept aceea actori se numesc cei ce făţărni-cesc, când că sunt împăraţi, alteori domni, alteori slugi, şi alteori altceva. Şi care va defăima Canonul cu ceva, şi va face dimpotrivă, clericul să se cateri-sească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 52
Întru toate zilele ajunării Sfintei Păresimi, afară de Sâmbăta şi Dumi-nica, şi de Sfânta zi a Bunei Vestiri, să se facă Sfinţita Liturghie a celor mai înainte Sfinţite. [Apostolesc 69; Laodiceea 49, 51]

TÂLCUIRE
Zilele Sfintei Patruzecimi sunt zile de plângere şi de umilinţă, iar a se proaduce Jertfă deplinită către Dumnezeu, şi mai ales întru pomenirile Sfin-ţilor, de către mulţi se socoteşte pricină de serbare, de bucurie, şi de prăznu-ire. Pentru aceea şi obişnuiesc a împreună prânzi întru aceea; iar plângerea, şi serbarea, împotrivitoare sunt una alteia. Pentru aceasta porunceşte Canonul acesta, ca în celelalte zile ale marelui Post, să se facă Liturghia celor mai îna-inte Sfinţite218, adică a celei deplinite şi proaduse Dumnezeiasca Jertfă a doua

_______

217 Din acest Canon se înţelege, că toţi clericii şi cei Sfinţiţi, şi monahii nu se cuvine a fi vână-tor, şi nici într-un fel. Că de vreme ce opreşte măcar a privi luptele fiarelor, cu mult mai vârtos îi opreşte despre a vâna însuşi. Şi cei Sfinţiţi de nu vor înceta să se caterisească, iar monahii să se afurisească, după Canonul acesta.
218 Însemnează că Liturghia cea mai înainte Sfinţită nu este a lui Grigorie Dialogului, căci acela nu ştia limba ellinească, după epistolia 29 a cărţii a şasea a lui; şi căci în conscrierile lui aceasta nu se află; ci este din vremile moştenitorilor Apostolilor după răspunsul 56 al lui Simeon al Tesalonicului. Şi mai înainte de vremile Dialogului, precum se arată din Canonul 49 al Sinodu-lui din Laodichia şi mai ales din obiceiul ce era la Răsărit, precum zice Vasilie în cea către Chesaria Patrichia, şi la apus, precum zice Ieronim în cea către Pamahie, să se împărtăşească creştinii miercurile şi vinerile, cu ProSfinţita Pâine. Că arătat este că aceştia împărtăşindu-se zi-ceau oarecare Rugăciuni şi mai înainte de împărtăşire, şi după ce se împărtăşeau, care în scurt a zice, era Liturghia celor mai înainte Sfinţite de atunci, şi aceasta o zice Arghentul. Însă pomenim pe Dialogul la apolisul (otpustul) acestei liturghii, sau pentru că acesta predându-o aceasta Romanilor în zilele marelui Post, după Mavrichie Ierodiaconul Bisericii celei mari care a scris sinaxarele, şi după Maxim Margunie tălmăcitorul lor, şi după Mihail Constantinopoliteanul, au dat sfat şi răsăritenilor să o săvârşească în toate zilele marelui Post, precum vor unii; sau şi pentru că fiind mai înainte, s-a împodobit în urmă de către Dialogul, şi s-a adus în rânduiala care acum se vede. Însă s-a aflat de către Părinţi cea mai înainte Sfinţită, pentru ca să se facă

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-281/