Pidalion 1844, pag. 282

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-281/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 282

treia treaptă numai aceasta se opreşte după adâncime. Ci după felurime şi relaţie, şi vezi la Canonul al 8-lea cel pentru nunţi). Iar care ar îndrăzni a face aceasta, mai întâi să se despartă de această nelegiuită nuntă, apoi să se cano-nisească ca nişte curvari. Însă aceasta ce zice Canonul pentru primirea din Botez, trebuie a se ţine şi la înfiuirea ceea ce se face prin săvârşirea Sfinţitelor rugăciuni, după nearaoa 24 a lui Leon înţeleptului.

CANONUL 54
Dumnezeiasca Scriptură pe noi aşa luminat învăţându-ne, nu vei intra la nici o rudenie ale trupului tău (rudenie după trup), spre a-i descoperi ruşi-nea lui [Levitic 18, 6]; de Dumnezeu purtătorul Vasilie pe oarecare din nun-ţile cele oprite le-a numărat în Canoanele sale, cu tăcere pe cele mai multe trecându-le, şi cu amândouă făcându-ne folos. Că mulţimea numelor celor de ruşine lăsându-le, ca să nu spurce cuvântul cu graiurile, în generalnice numiri a cuprins necurăţiile. Prin care cuprinzător a arătat nouă nunţile cele nelegiuite. Fiindcă însă cu acest fel de tăcere, şi cu necunoştinţa opririi neiertatelor nunţi, pe sine-şi firea se tulbura; am socotit împreună mai descoperit a arăta cele pentru aceasta, hotărând de acum înainte, cel ce se va împreuna prin împreunare de nuntă cu vara sa, sau tatăl, şi fiul, cu maică şi fiică, sau cu două fete surori, tătăl, şi fiul, sau doi fraţi, cu maică şi fiică, sau doi fraţi, cu două surori. Să cadă sub Canonul cel de şapte ani, arătat că despărţindu-se ei de nelegiuita însoţire.

TÂLCUIRE
Fiindcă Dumnezeiasca Scriptură arătat ne învaţă, zicând: O, omule, nu vei lua spre împărtăşire de nuntă pe nici o rudenie trupească a ta. Şi această zicere marele Vasilie în Canonul 87 al său, unele nunţi oprite în Canoanele sale le-a numărat (Precum în cel 76 pe nunta celui ce ia pe cumnata sa de fe-meie. În 78 pe cea a celui ce ar vrea să ia două surori, şi pe alţii întru altele) tăcând pe cele mai multe, fiind de ruşine. Ca nu cu numele acestora să spurce cuvântul; cuprinzător însă cu obştescul nume al necurăţiei, pe toate nelegiui-tele nunţi cam întunecat le-a arătat (aceasta însă ce zice Sinodul, că o a zis Vasilie, Vasilie o zice, că o a zis Dumnezeiasca Scriptură, adică Dumnezeies-cul Pavel, zicând: „Iar curvia şi necurăţia, nici să se numească întru voi”, şi celelalte). Iar din tăcerea aceasta firea
oamenilor s-a tulburat de rudeştile sângiuri, pentru aceasta noi mai curat hotărâm despre aceasta prin Canonul acesta, că de acum înainte, cel ce va lua de femeie pe vara sa, sau tatăl şi fiul, de vor lua maică şi fiică, sau două surori, sau doi fraţi, de vor lua maică şi fiică, sau două surori; aceştia mai întâi să se despartă de nelegiuita însoţirea aceasta,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-283/