Pidalion 1844, pag. 284

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-283/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 284

postească zilele acestea (dezlegând numai în ele la vin, la unt de lemn, şi la cele cu pielea ca de hârb [ostracoderma]) şi precum se depărtează de vietăţile cele ce se junghie, în marele Post, aşa să se ferească şi de brânză, şi de ouă. Care sunt roduri, şi naşteri acestor fel de vietăţi.220

CANONUL 57
Că nu trebuie la Jertfelnic a se proaduce miere, şi lapte. [Apostolesc 3]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta să nu se aducă în Sfântul Altar pe Sfânta Masă lapte, şi miere, într-un glas cu cel al 3-lea Apostolesc, a căruia tâlcuire citeşte-o. Îmbunătăţeşte însă acesta şi îndreptează pe cel al 44-lea al celui din Cartagina, care rânduieşte a se proaduce cele de acest fel, după oarecare local-nic obicei.

CANONUL 58
Nimeni din cei rânduiţi între mireni să-şi dea lui-şi din Dumnezeieş-tile Taine, fiind de faţă Episcop, sau prezbiter, sau diacon. Iar cel ce ar îndrăzni ceva de acest fel, ca unul ce face afară din cele rânduite, o săptă-mână să se afurisească; de aici învăţându-se, a nu cugeta afară de ceea ce se cuvine a cugeta. [Romani 12, 3]

TÂLCUIRE
A se împărtăşi vreun mirean însuşi pe sine-şi cu Dumnezeieştile Taine, fără de nevoie. (când este adică de faţă Episcop, sau prezbiter, sau diacon, după Zonara) este lucru de mândrie, şi cel ce face aceasta îşi însuşeşte lui-şi cu nelegiuire dregătoria preoţiei. Că acest lucru este însuşi al preoţilor, nu al mirenilor. Pentru aceasta dar Canonul acesta, pe cel ce ar îndrăzni a face aceasta, fiind de faţă preot, îl desparte de Biserică o săptămână, ca să se înveţe a nu cugeta mai presus de ceea ce se cade a cugeta, după Apostolul.221.

_______

220 De se zic şi peştii junghieturi (că poate ar zice cine, că Dumnezeiescul glas a zis lui Petru: „Sculându-te Petre, junghie şi mănâncă”; ce să junghie? Cele câte cu patru picioare şi fiară, şi cele târâtoare. Iar târâtoare şi peştii se zic, după cea scrisă: „Să scoată apele vietăţi cu suflete vii” [Facerea 1, 20], trebuie a ne feri şi de ouăle peştilor, adică de icre în Marele Post. Iar de nu se zic acestea junghieturi, ci numai cele de uscat, şi zburătoare, nu greşim mâncând icre în sâmbetele şi duminicile marelui Post. Iar cei ce nu mănâncă, mai bine fac.
221 Iar monahii cei de prin pustii, pentru că nu se află prezbiteri de faţă, să ia voie de la Arhie-reu, precum zice Simeon al Tesalonicului (Întrebarea 41) să păzească într-un Chivot curat proSfinţitele Taine, şi să se împărtăşească din ele cu multă evlavie, întru acest chip; pe un loc

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-285/