Pidalion 1844, pag. 285

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-284/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 285

CANONUL 59
Nici într-un chip în casă de rugăciune care se află în casă, Botez să nu se săvârşească, ci cei ce voiesc a se învrednici de preacurata Luminare, la Soborniceştile Biserici să vină, şi acolo să dobândească Darul acesta. Iar de se va prinde vreunul nepăzind aceste hotărâte de noi; de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE
Porunceşte Canonul acesta, a nu se face Botez în case de rugăciuni, care se cuprinde în case locuite, ci în Bisericile cele Soborniceşti, şi prin urmare în cele înscăunate. Iar cel ce nu va păzi aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească. 222

CANONUL 60
Apostolul strigă, că cel ce se lipeşte de Domnul, un Duh este [I Corinteni 6, 17], arătat este că şi cel ce se împrieteneşte pe sine-şi cu împotrivnicul, una se face prin legătura cea către dânsul. Deci cei ce se făţărnicesc că se îndră-cesc, şi cu făţărie se schimonosesc cu răutatea chipurilor ca nişte îndrăciţi, s-a socotit cu tot chipul a se certa, şi a-i supune pe ei unor acest fel de aspre vieţuiri, şi osteneli, cărora după cuviinţă s-ar supune cei cu adevărat
îndră-ciţi, pentru a se izbăvi de lucrarea dracului.

TÂLCUIRE
Unii pentru răutatea socotinţei lor, şi pentru adunarea câştigului, se fă-ţărnicesc că au drac, şi fac schimonisiturile celor îndrăciţi, şi în mişcările lor cele fără de rânduială şi cu făţărnicie, înconjurând cetăţile, pricinuitori de tulburare şi de privelişte făcându-se oamenilor. Drept aceea Canonul acesta

______

curat întinzând o Sfinţită poală, şi peste ea punând un acoperământ (pocrovăţ), peste care pu-nând linguriţa întru care să ia Părticica PreaSfântului Trup, şi punându-o pe acoperământ, după ce mai înainte va rosti Psalmi, şi rugăciuni, sau Trisaghion, şi tămâind, şi închinându-se de trei ori, aşa să se împărtăşească de acolo, nu cu mâna, ci cu gura; apoi având într-un pahar pus vin şi apă, să-şi clătească gura. Întocmai este scris în viaţa Cuviosului Luca ce s-a nevoit
în muntele Stiriul. Că întrebând el pe Mitropolitul Corintului (cel de atunci), de se cuvine cel ce se află în pustii a se împărtăşi însuşi, în lipsă de preot, a luat voie de la el a se împărtăşi, numai cu însuşi acestaşi chip.
222 Aici cu dreptate trebuie a se nedumeri cineva. Pentru ce Sinodul acesta în Canonul 31 al său a iertat a se face Botez în case de rugăciune cu voia Arhiereului; iar în Canonul acesta desăvâr-şit opreşte aceasta? Deci după Zonara, nici desăvârşit nu este iertat a se face Botez în casă de rugăciune, nici desăvârşit nu este oprit a nu se face. Ci se cuvine, zice, a fi preoţii cunoscuţi şi nu străini, şi cu voia Arhiereului a lucra.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-286/