Pidalion 1844, pag. 300

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-299/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 300

CANONUL 77
Că nu se cuvine cei Sfinţiţi, sau clericii, sau aschitiii, a se scălda în baie cu muieri; nici tot creştinul mirean; că această prihănire este întâia la păgâni. Iar de se va vădi cineva întru aceasta, de va fi cleric, să se cateri-sească, iar de va fi mirean să se afurisească.

TÂLCUIRE
Canonul acesta, este întocmai cu cel 30 al Sinodului din Laodichia, afară însă de certări numai, căci zice că nu se cuvine cei Sfinţiţi ce sunt în lăuntrul Altarului, cum şi ceilalţi clerici ce sunt afară de Altar, adică monahii şi aschitii, şi de obşte fiecare creştin, a se scălda în băi împreună cu muierile; fiindcă această necuviinţă la păgâni se vede a fi cea întâia prihănire, şi cea mai mare sminteală împotriva creştinilor. Iar Apostolul porunceşte „a nu ne face sminteală Iudeilor, şi Ellinilor, şi Bisericii lui Dumnezeu” [I Corinteni 10, 32]. Şi dacă, precum zice Zonara, şi numai chiar a întâmpina cineva muiere în cale, sau în casă, îi tulbură gândul, cum dar nu se va afunda, şi nu se va porni spre poftă mintea bărbaţilor acelora, care se scaldă împreună cu muierile? Dar nici cei însoţiţi după lege nu se cuvine a se scălda împreună, după Valsamon, sau în baie, sau în mare, sau în râu; că îşi stăpânesc trupurile lor pentru naşteri de copii, şi nu pentru a se dezgoli, şi a-şi vedea ruşinea lor.

CANONUL 78
Că se cuvine celor ce se luminează a se învăţa credinţa, şi în joia săptă-mânii a o spune Episcopului, sau prezbiterilor.

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta, este întocmai cu cel din Laodichia 46, care zice că cei ce se catehisesc şi se gătesc spre luminare, şi spre Botez, se cuvine în toată vremea catehisirii lor (iar câtă este aceasta, vezi subînsemnarea Canonului al 2-lea al Sinodului întâi), pentru ca să se înveţe bine dogmele ortodoxei credinţe, şi în fiecare joi a săptămânii, după Zonara, să le zică pe de rost Arhiereului, sau prezbiterilor celor ce-i catehisesc pe ei. Ca nu neştiind taina noastră să se bote-ze, şi neînvăţaţi şi neîntăriţi fiind, cu lesnire să se amăgească de către eretici.

CANONUL 79
Nelehusită pe Dumnezeiasca Naştere cea din Fecioară mărturisind, precum şi fără de sămânţă s-a făcut, şi al toată turma propovăduind, pe cei ce din neştiinţă fac ceva din cele ce nu se cuvin, îndreptării îi supunem. Drept aceea, fiindcă unii după ziua Sfintei Naşteri a lui Hristos Dumnezeu-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-301/