Pidalion 1844, pag. 305

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-304/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 305

tini), şi nici ei înşişi sunt îndestulaţi a încredinţa, că sunt botezaţi, pentru nevrednicia lor, întru care s-ar fi botezat, unii ca aceştia hotărăşte Sfântul Sinod, fără de nici o oprire a se boteza; ca nu pentru îndoirea aceasta, să se lipsească de curăţirea cea prin Botez. (Vezi şi subînsemnarea a celui 47 Apostolesc.)

CANONUL 85
Pe gura a doi, sau a trei martori a se adeveri tot graiul, scriptoriceşte am luat [II Lege 17, 5]. Deci robii cei sloboziţi de către stăpânii lor, asupra a trei martori rânduim să-şi dobândească acest fel de cinste. Cei ce au fost de faţă la întăritură, vor da şi încredinţare slobozeniei de la sine şi pentru cele ce s-au făcut.

TÂLCUIRE
Fiindcă după legile politiceşti, slobozenia robilor este un lucru ce nu are preţ, pentru aceasta când urma a se face mărturisire pentru ea, trebuia a se înfăţişa cinci sau şi mai mulţi martori pentru ca să se adeverească dovada. Aceasta însă o surpă Sfântul Sinod, şi hotărăşte că şi singuri trei martori sunt îndestul spre a întări slobozenia aceasta a robilor. Fiindcă şi Dumnezeiasca Scriptură zice, că tot cuvântul va sta, adică se va întări, şi se va adeveri, şi de doi, şi de trei martori. (Vezi şi cel 82 Apostolesc.)

CANONUL 86
Cei ce adună curve spre vătămarea sufletelor, şi le hrănesc. De ar fi clerici, să se afurisească, şi să se caterisească hotărâm; iar de ar fi mireni să se afurisească.

TÂLCUIRE
A fi cineva păstor de curve, adică a aduna, şi a hrăni curve spre vătăma-rea sufletelor, pentru ca să câştige plata cea pentru curvie, şi legile cele politi-ceşti opresc, şi pedepsesc240 cu cât mai vârtos Canoanele Bisericeşti. Pentru aceasta şi Canonul acesta totodată afuriseşte, şi cateriseşte pe clericii aceia ce

______

muri, sau la uşile Bisericilor, precum aceasta se întâmplă la pruncii cei născuţi din curvii, şi nu se ştie de sunt Botezaţi.
240 Pentru aceasta şi cartea 60 din vasilicale, titlu 38, cap. 1. Porunceşte să se slobozească fiica de sub stăpânirea tatălui său, şi roaba din a stăpânului său, dacă ei caută să le facă curve. Iar de nu vor voi ele a se slobozi, să se izgonească, şi averile lor să se răpească. Asemenea încă şi cap. al 2-lea pedepseşte şi pe păstorii de curve de vor fi din proşti, cu izgonire; iar de vor fi ostaşi, cu răpirea averilor. Iar Fotie titlu 13, cap. 21, zice, că hrănitor de curve se zice şi bărbatul acela, ce ştie pe muierea sa că curveşte, şi tace, după carte 24 din vasilicale, titlu 2, cap. 14.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-306/