Pidalion 1844, pag. 313

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-312/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 313

şi cei din eresurile cele asemenea. Nestorianii trebuie a face libeluri, şi a anatematisi eresule, pe Nestorie, şi pe Evtihie, şi pe Dioscor, şi pe Sevir, şi pe ceilalţi exarhi ai acestor fel de eresuri, şi pe cei ce cugetă cele ale lor, şi pe toate eresurile cele ce mai înainte s-au pomenit. Şi aşa a se împărtăşi cu Sfânta Cuminecătură.

TÂLCUIRE
Canonul acesta, de la început şi până la aceasta, „şi atunci pe ei îi bote-zăm”, este chiar Canonul 7 al Sinodului 2. Iar partea cea din mijloc, ce zice: „Iar pentru pavlianişti”, până la aceasta, „a se boteza ei negreşit”, este chiar din Canonul 19 al Sinodului 1, pentru aceasta nici le mai tâlcuim, ci vezi tâlcuirea lor acolo. Iar rămăşiţa Canonului acestuia este chiar rânduire a Sino-dului acestuia, zicând: Că şi maniheii249, şi valentinianii250, şi marchioniştii251, venind la Dreaptaslăvire se cuvine a se boteza, ca şi evnomianii, şi montaniştii, după tâlcuirea lui Valsamon. Iar nestorianii252, şi evtihianii, dioscoriţii, şi savelianii253 trebuie să anatematisească în scris eresul lor, şi pe eresiarhii lor, şi pe toţi cei ce cugetă eresul lor, cu care se numără şi monoteliţii; ca şi navatianii adică, şi machedonianii, şi aşa să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine.

CANONUL 96
Cei ce întru Hristos prin Botez s-au îmbrăcat, au mărturisit a urma
pe-

_________

249 Manis Persul, rob fiind în multă vreme, Schiticesc s-a numit după Teodor; eretic, cacomit; cartea 1 cap. 26. Numit fiind şi Cuvrichie după Epifanie, eresul 66. Maniheu s-a numit în urmă de către următorii săi, şi reaua slăvire a lui Vasilid, şi Marchion în al 3-lea veac au semă-nat, după Augustin – în cea pentru eresuri, cap. 46, zicea către altele, că, sufletele în păsări, şi dobitoace şi în târâtoare, intră după moarte, după Teodor.
250 Valent, care pe al 2-lea veac a fost, zicea, că Hristos Trupul din cer luându-l, ca printr-un canal prin Fecioară a trecut, nimic luând dintr-însa. (Tertulian, cartea împotriva lui Valent, cap. 15). Valentinianii tăgăduiau învierea trupurilor, pe Testamentul Vechi îl lepădau, citind proorocii, replăzmuiau oarecare basme la tâlcuirile lor. Încă şi altele bârfind răucredincioşii, după Anonimul (nenumitul) tâlcuitor al Canoanelor.
251 Marchion ucenic a fost oarecăruia Cherdon ucenicului lui Vasilid şi Satornin următorii lui Simon vrăjitorul. (După Tertulian, cartea: Pentru Trupul lui Hristos). Acest Marchion între-bând oarecând pe Sfântul Policarp, de-l cunoaşte pe el cine este? A răspuns Sfântul, că foarte bine îl cunoaşte, a fi întâi născut fiu al diavolului. (Irineu, cartea 3, cap. 3). Că a zis acesta a fi trei începătorii, întâi nevăzutul Dumnezeu, al doilea cel văzut şi Făcător al lumii, şi al treilea diavolul. Botezau nu numai odată, ci de trei ori, iertând şi pe femei să boteze. Acesta după Canonul 47 al marelui Vasilie, ocăra nunta şi vinul. Zicea pe făptură a fi necurată, şi pe Dumnezeu îl zicea făcătorul relelor, s-a arătat aceasta în al 2-lea veac.
252 Pentru aceştia am zis în prologul Sinodului al 3-lea.
253 Pentru aceştia vezi în prologul Sinodului al 4-lea.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-314/