Pidalion 1844, pag. 316

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-315/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 316

care înlăuntru în Sfinţitele Altare, fierbând părţi de cărnuri, le proaduc, rămăşiţuri iudaiceşti, împărţind preoţilor. Drept aceea noi, păzind neîntina-rea Bisericii, poruncim, a nu fi slobod cuiva din cei Sfinţiţi să ia părţi deose-bite de cărnuri de la cei ce le proaduc, ci cu cele ce s-ar mulţumi cel ce proa-duce, cu acelea îndestulează-se, afară din Biserică acest fel de proaducere făcându-se. Iar dacă cineva aceasta nu o ar face aşa, să se afurisească.

TÂLCUIRE
Şi Zonara, şi Valsamon, şi Aristin, şi anonimul tâlcuitor, toţi de obşte tâl-cuiesc, precum că înlăuntru Altarelor Armenii fierbeau cărnurile. Mie mi se pare însă că tâlcuitorii aceştia, ne însemnând cu coma (virgulă), împreunând pe părţile cărnurilor ce le fierbea, cu, în lăuntrul Altarelor, au rătăcit. Însă nu este aşa; căci în Altare nu se împreună, cu părţile cărnurilor ce le fierbea, ci despărţin-du-se cu coma (virgulă), le împreuna cu, aduc prinoasele. Pentru că este foarte cu neputinţă a crede pentru necuviinţă, ca să fiarbă carnea în lăuntrul Sfân-tului Altar, şi să-l facă pe acesta bucătărie. Canonul acesta zice, că acest obicei ce se făcea în Armenia, a fierbe cărnuri la casele lor adică, şi apoi a proaduce părţi dintr-însele în lăuntrul în Sfântul Altar, iereilor (precum proaduceau şi iudeii iereilor părţi din dobitoacele cele ce se jertfeau) acest obicei, zic, de aici înainte, să nu se mai facă. Dar nici preoţii să aibă slobozenie a lua părţile dobitocului acele ce vor, şi să se mulţumească cu cele ce va da creştinul cel ce le aduce, şi proaducerea acestora însă să o facă afară din Biserică, şi nu în Sfântul Altar. (Într-aceasta se face arătată noima noastră cea mai de sus.) Dacă se fierbeau cărnurile acestea în Altar, trebuia Canonul să o oprească şi aceasta, ca pe o cu totul necuviincioasă, precum au oprit şi proaducerea lor (căci care nu va voi a se părăsi de aceasta, să se afurisească). Iar Valsamon zice (la tâlcuirea Canonului 3 Apostolesc), că a văzut egumen preot caterisit, şi gonit din egumenie, pentru că a băgat în Sfântul Altar carne, şi brânză. Vezi şi tâlcuirea celui al 3-lea Apostolesc.

CANONUL 100
Ochii tăi drepte să vază, şi, cu toată paza ţine-ţi inima ta, porunceşte înţelpciunea [Pilde 4, 22, 25]. Că lesne introduc simţirile trupului în suflet pe cele ale loruşi. Deci, zugrăviturile cele ce ademenesc pe vedere, ori pe table, ori într-alt chip cumva puse înainte, şi strică pe minte, şi pornesc spre aprinderile îndulcirilor celor de ruşine, poruncim de acum nici într-un chip şi orice fel a se însemna. Iar dacă cineva s-ar apuca a face aceasta, să se afurisească.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-317/