Pidalion 1844, pag. 320

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/19/pidalion-1844-pag-319/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 320

PROLEGOMENA
DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL ŞAPTELEA SINOD

Sfântul şi ecumenicul [a toată lumea] al 7-lea Sinod [Sobor] s-a adunat în Niceea Vetiniei (Bitiniei) a doua oară în timpul lui Constantin, şi a Irinei, maicii lui, în anul de la Hristos 783. Iar Părinţi dreptslăvitori adică au fost la acesta, trei sute cinzeci, s-au adăugat însă şi alţi şaptesprezece, care mai întâi erau luptători de Icoane, în urmă însă căindu-se s-au primit de Sinodul acesta. Încât toţi au fost trei sute şaizeci şi şapte. Iar covârşitori şi mai însemnaţi între ei erau: Tarasie al Constantinopolului, Petru arhiprezbiterul Romei, şi alt Petru – prezbiter şi acesta şi egumen al mănăstirii Sfântului Sava din Roma, ţiind locul lui Papa Adrian. Toma Singhelul şi ieromonahul Ioan, ieromonahul pli-nind locul Apostolescului scaun, adică în locul lui Apolinarie al Alexandriei, al lui Teodorit al Antiohiei, şi al lui Ilie al Ierusalimului. Aveau însă multă putere în Sinodul acesta şi monahii, fiindcă erau de faţă întru acesta 135 arhi-mandriţi ai mănăstirilor. Şi s-a adunat Sinodul acesta, împotriva păgânilor, şi prihănitorilor de creştini luptători [iconomahi] ai Sfintelor Icoane, pe care anatematisindu-i, şi mai ales pe Anastasie, pe Constantin, şi pe Nichita, care în vremea luptătorilor de Icoane au stătut minciuno-patriarhi [pseudo-patri-arhi] ai Constantinopolului, ca unii ce Sfintele Icoane, nu numai nu le sărutau,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/19/pidalion-1844-pag-321/