Pidalion 1844, pag. 357

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/06/pidalion-1844-pag-356/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 357

sine-şi ca pe nişte ucigaşi de sine-şi şi ocărâtori ai făpturii lui Dumnezeu. Aşa şi acest Canon, cateriseşte pe clericii acei ce, ori cu mâinile lor ori cu porunca lor vor scopi pe vreunul, iar pe mirenii cei ce ar face aceasta îi afuriseşte. Iar de va cădea cineva întru o patimă ca aceasta pentru care este silit a se scopi, atunci nici preoţii cei ce au poruncit scopirea aceasta se caterisesc, nici mirenii cei ce au scopit pe un bolnav aşa cu mâinile lor, nu se afurisesc.

CANONUL 9
Apostolescul şi Dumnezeiescul Canon, rânduind pe iereii cei ce se apucă a bate pe credincioşii cei ce au păcătuit sau pe necredincioşii cei ce au nedreptăţit, caterisirii să se supună, că meşteşugind a-şi vindeca mânia lor şi Apostoleştile aşezământuri rău însemnându-le, au înţeles pe cei bat cu mâinile lor, nici Canonul ceva de acest fel însemnând nici dreptul cuvânt aceasta a o înţelege slobozind. Că zadarnic lucru cu adevărat şi foarte greşit ar fi, să caterisească pe cel ce de trei ori sau de patru ori bătând ar lovi cu mâna sa. Iar voie dându-se a bate din poruncă, ar trece necertat pe cel ce cu nemilostivire şi până la moarte adaoge pedeapsa. Pentru aceasta Canonul oprind chiar de a bate, şi noi aşa împreună hotărâm. Că trebuieşte preotul lui Dumnezeu, şi cu învăţături şi cu sfătuiri câteodată, însă şi cu Bisericeş-tile certări pe cel ce face necuviinţă a-l povăţui, iar nu cu bice şi cu lovituri a sări asupra trupurilor oamenilor. Iar de ar fi unii cu totul nesupunându-se, şi înţelepţirii canonisirilor ne dând ascultare, pe aceştia prin arătarea cea către stăpânitorii locului, nimeni opreşte a-i înţelepţi. Că şi Canonul cel al 5-lea al Sinodului din Antiohia, pe cei ce bagă în Biserică gâlcevi şi tulbu-rări, au canonisit a-i întoarce prin mâna din afară.
[Apostolesc 27; Antiohia 5; Cartagina
57, 62, 76, 83, 99, 100, 106, 107]

TÂLCUIRE
Fiindcă unii din cei ierosiţi rău tălmăcind Apostolescul Canon 27 care cateriseşte pe aceştia ce lovesc pe credincioşi sau pe necredincioşi, zic că, Canonul cateriseşte numai pe cei ce lovesc cu însăşi mâna lor, şi nu pe aceia care cu porunca lor pun pe alţii şi bat pe cineva, vrând cu reaua tălmăcirea aceasta să-şi vindece mânia lor cea necuvântătoare. Că cu necuviinţă este, zice Canonul acesta, să socotim că dumnezeieştii Apostoli au poruncit a se caterisi preotul cel ce cu mâna sa ar lovi pe cineva de trei sau de patru ori, iar a nu se pedepsi cel ce va pune pe alţii să bată pe cineva foarte aspru şi până la moarte. Drept aceea, fiindcă Apostolescul Canon curat şi hotărâtor zice să se caterisească preotul cel ce va bate pe cineva, sau cu mâna sa sau prin alţii, şi (Sfinţii Părinţi ai Sinodului acestuia zic) noi asemenea hotărâm. Căci preoţii

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-358/