Pidalion 1844, pag. 37

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-36/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 37

CANONUL 3 (Prinoase la altar)
Dacă vreun Episcop ori prezbiter, afară de rânduiala Domnului cea pentru jertfă, va aduce alte oarecare la jertfelnic, ori miere, ori lapte, ori în loc de vin, băuturi meşteşugite, ori păsări, ori oarecare vite, ori legume afară de rânduire, să se caterisească. Afară de mănunchi de grâu nou, ori struguri la vremea cuviincioasă. Dar să nu fie iertat a se aduce altceva în altar, decât untdelemn la candelă, şi tămâie la vremea aducerii înainte. [Apostolesc 4; Sob.6; 28, 32, 57, 95; din Cartagina: 44; a lui Theofil: 8]

TÂLCUIRE
Când Domnul nostru Iisus Hristos a predanisit Apostolilor Taina dum-nezeieştii Sfintei Lucrări, a rânduit lor să nu săvârşească cu nici un alt fel fără numai cu pâine şi cu vin amestecat cu apă, Însuşi El întâi făcând aceasta la Cina cea de Taină, precum în Liturghia Sfântului Iacob, fratele Domnului, s-a scris: „Din vin dregând (paharul adică) şi din apă”. Pentru aceasta şi dumne-zeieştii Apostoli în Canonul acesta rânduiesc, cum că oricare Episcop, ori preot călcând rânduirea ce Domnul a rânduit pentru Jertfa aceasta nesânge-roasă, ar aduce pe Sfânta Masă alte oarecare feluri, ori miere (de pildă), ori lapte, ori în loc de vin, băuturi meşteşugite, adică toată băutura cea beţivă, precum rachiul ce se face din feluri de roduri, ori bere ori altceva asemenea; ori va aduce păsări ori niscaiva vite, ori legume, unul ca acesta să se cateri-sească 36.Ci aduce-se la Altar mănunchiuri de spice noi de grâu, (precum

_____________________________
astăzi. Iar forma mărturiei care se dă celor ce vor să se hirotonească preoţi şi diaconi, vezi la sfârşitul cărţii, care mărturie iscălită fiind de preoţii cei mai aleşi, şi de clerici se vede că are loc de alegere.
36 Trebuie să ştim că certările ce le poruncesc Canoanele, adică acestea: să se caterisească, să se afurisească, şi să se anatematisească a treia persoană care nu este de faţă, la care spre a se da porunca acesta de nevoie trebuie a fi a doua persoană, acestea se tâlcuiesc mai bine după meşteşugul grămăticilor. Canoanele poruncesc soborului Episcopilor celor vii să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, când calcă Canoanele. Însă dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatemati-siţi. Învinovăţiţi însă sunt, aici spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar acolo spre dumezeiasca osândă. Precum şi un împărat va porunci slugii sale să bată pe un altul, care i-a greşit, dacă sluga cea poruncită nu va lucra porunca împăratului, acela ce a greşit împăratului a rămas nebătut, învinovăţit însă spre bătaie. Drept aceea tare greşesc cei fără minte care zic cum că în vremurile acestea toţi cei Sfinţiţi care în afară de Canoane s-au hiro-tonit, sunt cu lucrarea caterisiţi. De cei Sfinţi prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca Canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită. Fără mijlocire şi mai înainte de jude-cată, ne lucrând de sine-şi. Însuşi Dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sine-şi cu al 46-lea

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-38/