Pidalion 1844, pag. 376

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/18/pidalion-1844-pag-375/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 376

PROLEGOMENA
DESPRE LOCALNICUL SINOD CEL ÎN ANCHIRA ADUNAT

Sfântul şi localnicul Sinod cel în Anchira Arhiepiscopia Galatiei adunat, s-a făcut, după cei ce istorisesc despre dânsul, în anul de la Hristos 315. Iar Milie în tomul al 2-lea al Sinodicalelor zice că s-a adunat acesta în anul 314. Iar Părinţii cei ce împreună s-au adunat la acest Sinod au fost 18, dintre care exarhi au fost Viteliul Patriarhul Antiohiei Siriei, Agricolae Mitropolitul Chesariei Capadochiei, Marcel Arhiepiscopul al acesteiaşi Anchiri, şi Sfântul Sfinţitul mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei. Care au dat aceste 25 de Canoane, pentru cei ce în timpul tiranului Maxim s-au lepădat de Hristos, şi au jertfit idolilor, iar în urmă se întorceau la Biserică. Canoanele acestea, însă, ho-tărâtor se întăresc de cel al 2-lea al Sinodului al 6-lea ecumenic, iar nehotă-râtor de cel întâi al celui al 4-lea şi de cel întâi al celui al 7-lea şi, prin întărirea aceasta, iau oarecum putere de Sinod ecumenic. Pentru acest Sinod mai înainte a zis Dumnezeiescul Grigorie al Neocezareei fiind mai înainte cu 53 de ani înaintea Sinodului, în Canonul său cel al 8-lea (se însemnează despre acesta şi la foaia 976 a Dodecavivlei lui Dositei).

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/18/pidalion-1844-pag-377/