Pidalion 1844, pag. 377

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/18/pidalion-1844-pag-376/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 377

CELE 25 DE CANOANE ALE SFÂNTULUI
LOCALNICULUI SINODULUI DIN ANCHIRA TÂLCUITE

CANONUL 1
Prezbiterii cei ce au jertfit, apoi iarăşi s-au luptat, nu din meşteşugirea cuiva, ci din adevăr, nici mai înainte formăluindu-se, sau meşteşugindu-se, sau înduplecând, ca să se arate că s-au supus muncilor, pe acestea însă cu părere şi cu închipuire şi le-au adus asupră-le. Aceştia s-au socotit de către Sinod de cinste şi de şedere a se împărtăşi, iar a proaduce [prosfora] aceştia, sau a vorovi, sau măcar a sluji ceva din preoţeştile slujbe a nu le fi iertat.

TÂLCUIRE
Dintre creştinii cei ce se lepădau de credinţă şi jertfeau la idoli, în timpul goanelor, alţii muncindu-se, şi nesuferind iuţeala muncilor, se lepădau de Numele lui Hristos. Iar alţii, şi mai înainte încă de a cerca muncile, vindeau buna cinstire de Dumnezeu. Ca să nu se arate însă că de voie se lepădau, înduplecau pe muncitori, ori cu bani, ori cu rugăminte, să-i pună şi pe ei la munci, nu cu adevărat însă, ci după arătare. Acestea aşa cunoscându-se, rânduieşte Canonul acesta, ca prezbiterii cei ce cu adevărat muncindu-se şi cu lucrarea, fără de vreo meşteşugire şi făţărnicie, nesuferind însă muncile au jertfit mai înainte idolilor, iar în urmă iarăşi căindu-se au mărturisit credinţa şi au biruit, aceştia să-şi aibă cinstea cea din afară şi şederea cu prezbiterii, (adică a se cinsti ca preoţii, şi la şederea cu preoţii), să nu aibă însă voie nici a sluji cele Sfinte, nici a învăţa, nici altceva preoţesc a lucra.

CANONUL 2
Aşişderea şi diaconii cei ce au jertfit, iar apoi iarăşi s-au luptat, cealaltă cinste adică să o aibă, să încetez însă ei de Sfinţita Liturghie, şi de a aduce pâinea, sau paharul, sau a propovădui. Dacă însă oarecare din Episcopi ştiu pentru aceştia vreo osteneală, sau smerenie de blândeţe, şi ar voi mai mult ceva a da sau a lua, la dânşii să fie stăpânirea.

TÂLCUIRE
Cele ce a rânduit Canonul cel mai de sus pentru prezbiteri, rânduieşte acestea şi pentru diaconi, cu deosebire că dacă Episcopii locului cunosc că arată aceştia osteneală şi pocăinţă pentru lepădare, şi s-au smerit zdrobindu-se cu inima pentru păcat, şi că cu blândeţe se poartă către cei ce-i dojenesc pentru

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/18/pidalion-1844-pag-378/