Pidalion 1844, pag. 379

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/18/pidalion-1844-pag-378/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 379

pătate, ori pentru nelămurirea lor, îndată să fie primiţi, ori clerici de ar fi, ori mireni unii ca aceştia. Încă şi mireni de ar fi unul dintre aceştia, poate a se face şi preot, dacă viaţa lui cea de mai înainte ar fi neprihănită, şi vrednică de preoţie; vezi şi Canonul 62 Apostolesc.

CANONUL 4
Pentru cei ce de silă au jertfit, şi pe lângă aceştia, şi pentru cei ce au ci-nat la idoli. Câţi traşi fiind acolo au ieşit mai cu luminat chip (mai veseli), şi au întrebuinţat îmbrăcăminte mai de mult preţ, şi s-au împărtăşit din Cina cea gătită cu nebăgare de seamă, au socotit (Sinodul) un an a fi ascultători, şi trei ani a cădea; de singură rugăciunea a se împărtăşi în timp de 2 ani, şi atunci va veni la cea desăvârşită.

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, că cei ce au fost siliţi şi au jertfit idolilor, sau de au şi mâncat din cele jertfite idolilor, mai întâi se cuvine a fi cercetaţi cu ce socoteală o au făcut aceasta, şi după socoteala lor aşa să-şi primească şi cano-nisirea, căci dacă fiind târâţi spre a jertfi, sau să mănânce cele jertfite idolilor, de au mers cu faţa veselă, şi de s-au împodobit cu haine, şi de le-au mâncat cu nebăgare de seamă, adică fără bătaie de cuget, şi fără mâhnire, aceştia un an să stea la locul ascultătorilor, trei ani la locul celor ce cad, doi ani la locul celor ce stau, şi după toţi aceştia să se împărtăşească cu dumnezeieştile Taine.

CANONUL 5
Iar câţi au mers cu haină jalnică, şi şezând au mâncat, în toată vremea aceea lăcrimând, de au împlinit timpul de trei ani al căderii, fără proadu-cere [prosfora] să se primească. Iar de n-au mâncat, doi ani căzând, întru al treilea an să se împărtăşească, fără proaducere, ca deplinătatea întru al patrulea an să o ia. Episcopii însă să aibă stăpânire, cercetând chipul întoar-cerii, a se milostivi [filantropisi], sau mai mult timp a adăuga. Iar mai întâi de toate cercetează-se şi viaţa cea mai dinainte, şi cea mai din urmă. şi aşa milostivirea [filantropia] să se măsoare.

TÂLCUIRE
Asemeni şi Canonul acesta zice, că din cei siliţi spre a jertfi, câţi au mers cu haine de plângere şi au mâncat din jertfe lăcrimând în toată vremea mân-cării, aceştia după trei ani ai căderii să stea împreună cu cei credincioşi, fără însă a se împărtăşi cu dumnezeieştile Taine. Iar de nu au mâncat nicidecum din cele jertfite idolilor, doi ani să fie căzând (adică înaintea uşilor Bisericii), şi

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-380/