Pidalion 1844, pag. 381

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-380/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 381

CANONUL 7
Despre cei ce împreună au ospătat la serbare păgânească, şi în loc hotă-rât păgânilor, ducând însăşi bucatele lor, şi mâncând, a socotit Sinodul ca în doi ani căzând să se primească. Iar de trebuie, pe fiecare cu proaducere [prosfora] (să se primească), a cerca este lucru al Episcopilor, şi a cerceta şi pe cealaltă a fiecăruia.

TÂLCUIRE
Acest Canon rânduieşte, ca creştinii câţi cu bucatele lor s-au dus la serba-rea păgânească, unde păgânii îşi fac prăznuirile lor, şi au mâncat împreună cu dânşii, doi ani căzând să se primească. Iar Episcopul, cercetând viaţa lor cea mai dinainte şi cea de pe urmă, va judeca sau să se primească aceştia numai întru rugăciunea cea cu credincioşii, sau împreună cu aceştia să se împărtă-şească şi cu dumnezeieştile Taine. Vezi şi Canonul 12 al Sinodului 1 şi dese-nul [planul] Bisericii la sfârşitul cărţii, şi pe cel al 4-lea al acestuia.

CANONUL 8
Iar cei ce a doua oară şi a treia oară de silă au jertfit, în patru ani să cadă, iar doi ani, să se împărtăşească fără proaducere [prosfora], şi întru al şaptelea desăvârşit să se primească.

TÂLCUIRE
După ce Părinţii aceştia au zis, pentru cei ce o dată au jertfit, acum zic pentru cei ce de două ori şi de trei ori au jertfit278, că cei ce de silă o au făcut aceasta, patru ani să fie căzând. Doi stând împreună cu credincioşii împărtă-şindu-se numai de rugăciuni, şi nu ca şi catehumenii scoţându-se din Biserică. Iar întru al şaptelea an să se împărtăşească cu dumnezeieştile Taine. Vezi şi desenul [planul] Bisericii şi Canonul al 4-lea al acestuia.

CANONUL 9
Iar câţi nu numai s-au depărtat (de la credinţă), ci şi împotrivă s-au ridicat, şi fraţi au silit, şi s-au făcut pricinuitori de a silnici, aceştia trei ani să primească pe locul ascultării. Iar în cealaltă exaetie [şesanie sau şase ani] pe locul căderii. Şi alt an, împărtăşească-se fără proaducere. Ca zecimea anilor plinindu-o, să se împărtăşească de deplinătate. Însă pe cât în timpul acesta, pe atât şi cealaltă a lor viaţă să se ia aminte.

________

278 Din Canonul acesta rezultă că unul şi acelaşi păcat o dată făcându-se mai puţină canonisire are, iar de două sau de trei ori, sau şi de mai multe ori făcându-se, mai îndelungată are şi canonisirea.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-382/