Pidalion 1844, pag. 382

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-381/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 382

TÂLCUIRE
Iar câţi atât s-au temut de munci, încât, nu numai ei, s-au lepădat de cre-dinţa lui Hristos, ci şi asupra altor credincioşi s-au ridicat, şi ori însuşi ei i-au silit să jertfească şi să se lepede, sau pricinuitori s-au făcut, poate arătându-i către gonaci, pe unde erau ascunşi, hotărăşte Canonul ca trei ani să asculte Scripturile, şase să cadă, unul să stea cu cei credincioşi, apoi sfârşindu-se zece ani, să se împărtăşească cu dumnezeieştile Taine. Însă întru aceşti zece ani se cade a se cerceta de Arhiereul, sau de duhovnicul, şi cealaltă viaţă a lor, şi de vieţuiesc rău şi cu lenevire, să li se adauge anii canonisirii.

CANONUL 10
Câţi se fac diaconi, în această stare rămân, de au mărturisit şi au zis că trebuie a se însura, neputând a rămâne aşa (feciorelnici). Aceştia însurân-du-se apoi, să fie în slujba lor, pentru că s-a dat lor voie de către Episcopul. Însă, dacă oarecare tăcând aceasta, şi primind în hirotonie ar rămânea aşa (iar) după aceasta s-ar fi însurat, să înceteze de diaconie.

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte că, acei câţi voiesc a se hirotonisi diaconi, de au mărturisit vederat ca înainte martorilor, că după hirotonie vor să se însoa-re, neputând a feciori, aceştia, dacă în urmă ar lua femei nu se caterisesc, ci îşi au slujba lor; fiindcă se înţelege, că s-au iertat de Arhiereul ce i-a hirotonisit, a o face aceasta. Iar câţi diaconi, iarăşi, când vor voi a se hirotonisi vor tăcea şi nu vor spune că vor a se însura, aceştia însurându-se după hirotonie, să se oprească de diaconie. Pentru că tăcerea lor arată că s-au învoit şi au primit a rămâne feciorind în diaconie. Vezi şi Canonul 6 al Sinodului 6.

CANONUL 11
Fetele cele ce s-au logodit, şi în urmă s-au răpit de către alţii, au socotit Sinodul a se da înapoi celor ce mai întâi s-au logodit cu ele, măcar de ar fi pătimit şi silă de la aceia.

TÂLCUIRE
Acest Canon hotărăşte, că fetele câte au fost logodite mai înainte cu bărbaţi, apoi s-au răpit de către alţii, să se dea înapoi logodnicilor lor celor mai dinainte, măcar de s-au şi stricat de către răpitori. Nu cu sila însă, ci de le voiesc şi le cer logodnicii cei mai dinainte.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-383/