Pidalion 1844, pag. 383

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-382/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 383

CANONUL 12
Cei ce au jertfit mai înainte de Botez, şi în urmă s-au botezat, s-au socotit a se înainta la rânduială ca unii ce sunt spălaţi.

TÂLCUIRE
În vremea veche, mulţi primeau creştinismul şi credeau în Hristos, întâr-ziau însă de a lua Sfântul Botez. Pentru această pricină şi Teologul Grigorie şi marele Vasilie au scris cuvintele cele îndemnătoare spre Botez. Deci pentru aceasta zice Canonul, că de s-au prins aceştia ca creştini de către gonaci, şi au jertfit, dacă după jertfire s-au botezat, pot a se înainte şi la treapta de clerici şi de preoţie. Căci credem că Sfântul Botez i-a curăţit de toate păcatele cele mai dinainte, orice fel ar fi fost, sau de iertare vrednice, sau de moarte. Vezi şi pe al 2-lea Apostolesc.

CANONUL 13
Horepiscopilor să nu le fie iertat a hirotonisi prezbiteri sau diaconi, dar nici prezbiteri ai cetăţii întru altă parohie, fără a li se da voie de către Episcopul cu scrisori.

TÂLCUIRE
Nu este slobod horepiscopilor fără de înscris de slobozenie de la Episcopii locului a face hirotonii, nu numai întru alt loc, ci nici în locul lor, fără sloboze-nia Arhiereului locului. Afară numai ipodiaconi, anagnoşti şi catehisitori, după Canonul al 10-lea al Sinodului din Antiohia.

CANONUL 14
Prezbiterii sau diaconii cei ce sunt în cler, şi se depărtează de cărnuri, s-a socotit ca să se atingă ei (de ele), şi aşa, de vor voi, înfrânează-se pe sine-şi, iar de nu vor voi nici a mânca verdeţurile cele ce se pun împreună cu cărnu-rile, şi de nu s-ar supune Canonului, să înceteze de la rânduiala lor.
[Apostoleşti 51, 53]

TÂLCUIRE
Fiindcă se poate a se îngreţălui oarecare de carne întru adevăr, şi a zice întru arătare că se feresc de ea pentru înfrânare, pentru aceasta spre a se ri-dica prepusul porunceşte Canonul, ca prezbiterii sau diaconii ce nu mănâncă carne pentru înfrânare, să guste puţin din ea. Iar câţi atât de tare se feresc de carne, încât nici din verdeţurile cele fierte cu carnea mănâncă, unii ca aceia să înceteze de lucrarea preoţească. Căci cu aceasta dau prepus că se îngreţăluiesc de carne, care lucru este eres al Maniheilor şi al altor eretici.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-384/