Pidalion 1844, pag. 385

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-384/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 385

să stea în Biserică cu cei credincioşi, împreună rugându-se. Şi apoi să se îm-părtăşească cu dumnezeieştile Taine. Însă, se cuvine a se cerceta şi viaţa lor cea din vremea pocăinţei, şi de se pocăiesc cu fierbinţeală să se canonisească mai cu pogorământ. Iar dacă cu lenevire, să nu dobândească nici un pogoră-mânt. Iar dacă aceştia prea de multe ori şi cu covârşire au căzut întru acest dobitocesc păcat, să se canonisească cu vremea cea mai îndelungată (adică de 20 de ani). Iar cei ce după trecerea vârstei de 20 de ani, având şi femei, au căzut întru acest spurcat păcat, douăzeci şi cinci de ani să fie îngenunchind împreună cu credincioşii rugându-se, şi cinci întru împărtăşirea rugăciunilor preoţilor, aşa, după treizeci de ani să se împărtăşească. Iar cei ce după vârsta de cincizeci de ani, avându-şi femei, au căzut întru acesta, numai la moartea lor să se împărtăşească.

CANONUL 17
Cei ce păcătuiesc cu dobitoace şi sunt leproşi adică s-au leproşat, a poruncit Sfântul Sinod ca aceştia cu cei ce se îndrăcesc a se ruga.

TÂLCUIRE
Precum Moisi necuraţi numeşte pe cei leproşi, asemenea şi Canonul acesta pe cei ce păcătuiesc cu dobitoace leproşi îi numeşte, adică necuraţi, şi leproşind adică spurcând şi pe însăşi dobitoacele acelea. Pe aceştia rându-ieşte a se ruga împreună cu cei ce se bântuiesc (adică cu cei ce se îndrăcesc)279.

________

279 Însemnează că îndrăciţi (îi) tâlcuim pe cei bântuiţi de dracul, (adică) urmând şi altora mul-tora socoteala cea despre aceasta, iară mai ales Dumnezeiescului Dionisie Areopagitului. Că acesta în capul 3 Despre Bisericeasca ierarhie în trei rânduieli desparte pe cei ce îi scot din Biserică în vremea dumnezeieştii Liturghii. În cei ce se pocăiesc, în cei ce se lucrează de către duhuri (adică ce se bântuiesc de duhuri necurate) şi în cei ce se catehisesc. Ci şi Apostoleştile aşezământuri cartea 8, cap. 6 zic: Rugaţi-vă cei ce vă lucraţi de duhuri necurate.Cu deadinsul toţi să ne rugăm pentru dânşii. Şi pe cei ce-i numesc aici că se lucrează de duhuri necurate, în urmă-toarele capete 34 şi 37 (şi acolo) îi numesc că se bântuiesc de duhurile cele rele. Va glăsui diaconul pentru cei ce se catehisesc, şi pentru cei ce se bântuiesc, şi pentru cei ce se luminează, şi pentru cei ce se pocăiesc. Iar îndrăciţi pe cei ce se bântuiesc (adică se învăluiesc de duhuri rele) şi Armenopolul a tâlcuit în epitomia Canoanelor epigrafi 6 titlul şi arghentul la foaia 259. Dar încă şi Valsamon şi Zonara nu vor a fi îndrăciţi cei ce se bântuiesc, fiindcă câteodată cei ce se îndră-cesc se iartă a se împărtăşi cu Sfintele Taine după Canonul al 3-lea al lui Timotei. Drept aceea şi cei ce păcătuiesc cu dobitoace care împreună cu aceştia se roagă, ar trebui şi aceea a se împărtăşi ca aceştia, care lucru Canonul de mai sus nu-l voieşte. Răspundem, că deşi cei ce păcătuiesc cu dobitoace împreună se roagă cu cei ce se îndrăcesc, însă nu este nevoie a se împărtăşi aceştia ca şi aceia, fiindcă cei ce împreună se roagă şi împreună stau cu cei credincioşi nu se împărtăşesc cu Sfintele Taine, ca aceia, după Canoane, până se sfârşeşte vremea stării cea rânduită lor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-386/