Pidalion 1844, pag. 386

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-385/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 386

CANONUL 18
Dacă oarecare s-au aşezat Episcopi, şi nu s-au primit de parohia [parikia] aceea la care s-au numit, voind a merge într-alte parohii, şi a sili pe cei aşezaţi (acolo), şi a porni comploturi [tulburări] asupra lor, aceştia să se aforisească. Dacă însă ar voi a se aşeza în prezbiteria unde au fost mai înainte prezbiteri, să nu fie lepădaţi din cinstea aceea. Iar dacă se vor ridica cu tulburare asupra Episcopilor celor aşezaţi acolo, să li se ia şi cinstea prezbiteriei, şi să fie lepădaţi.

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, că de s-au hirotonisit oarecare Arhierei, şi nu s-au primit de eparhia lor, şi mergând la altă eparhie, silesc pe cei hirotonisiţi acolo, şi tulburări pricinuiesc, aceştia, zice, să se osebească şi să nu aibă cins-tea Episcopului, ci de vor voi, aibă singură şederea şi cinstea prezbiterilor. Iar de nu, ci tot pricinuiesc sminteli şi gâlcevi asupra Episcopilor celor de loc, să piardă şi cinstea aceasta a prezbiterilor, şi desăvârşit să se izgonească de la Biserică. Citeşte şi pe 35 şi 36 Apostolesc.

CANONUL 19
Câţi făgăduind fecioria, se leapădă de făgăduinţă, să plinească hotărâ-rea canonisirii celor de a doua nuntă. Încă şi pe fecioarele cele ce petrec împreună cu oarecare, ca nişte surori280, le-am oprit.

TÂLCUIRE
Cei ce tâlcuiesc Canonul acesta, adică Valsamon, şi Vlastar, că cei ce vor făgădui fecioria către Dumnezeu, adică monahicească petrecere mai îna-inte de tundere şi de îmbrăcarea hainelor, pot legiuit a lua femeie împlinind Canonul celor de a doua nuntă. Zicând ei că, călugăria nu se adeverează cu cuvintele, ci cu tunderea şi cu hainele cele călugăreşti se face, şi întăreşte. Iar marele Vasilie în Canonul 18 al său, anume pomenind Canonul acesta, zice, că unii ca aceştia nu se însoară ci curvesc, şi porunceşte a nu se primi la împărtă-şire, până ce nu se vor despărţi de această după tâlcuitori legiuită nuntă, iar după marele Vasilie păcat mai mare fiind decât curvia. Că zice în Canonul al 6-lea: Curviile călugărilor nu se socotesc de nuntă. Iar Canonul 16 al Sinodului al 4-lea zice că cei ce se afierosesc pe sine-şi lui Dumnezeu, nu pot a se căsători. Iar de vor zice că făgăduinţa cuvintelor nu dă atât legătură şi greutate celor ce au făgăduit, asculte pe Sfântul Atanasie ce zice la patima Domnului: Câte

_________

280 În alte codice ca nişte fraţi.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-387/