Pidalion 1844, pag. 388

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-387/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 388

iubire de oameni oarece aflând noi, am hotărât vreme de zece ani, după treptele hotărâte.

TÂLCUIRE
Muierile cele ce întru ascuns curvesc, şi zămislind iau buruieni de îşi omoară pruncii în pântece, sau ridică greutăţi peste putinţa lor, pentru ca să-l piardă fără de vreme, acestea de alt Canon, mai din urma acestuia, până la sfârşitul vieţii lor se opresc a nu se împărtăşi, iar de acesta, mai cu pogorământ au rânduit Părinţii Sinodului acestuia, ca după zece ani să se împărtăşească, care şi Canonul al 2-lea al marelui Vasilie a rânduit. Iar anii aceştia să se ico-nomisească aşa, şi după Zonara şi Anonimul tâlcuitor: ca doi ani să se tângu-iască, trei să asculte (rugăciunile), patru să cadă (la pământ), unul să stea cu cei credincioşi, şi aşa să se împărtăşească.(Citeşte şi pe 91 al Sinodului 6, pe cel 66 Apostolesc. Vezi şi desenul [planul] Bisericii la sfârşitul cărţii.)

CANONUL 22
Despre uciderile cele de voie, să cadă însă, iar de deplinătate la sfârşi-tul vieţii să se învrednicească.

TÂLCUIRE
Acest Canon hotărăşte despre ucigaşii cei de voie, ca în toată viaţa să cadă (cu feţele la pământ în vremea rugăciunilor adică), iar numai la sfârşitul vieţii lor să se împărtăşească.

SIMFONIE
Iar marele Vasilie la Canonul 56 canoniseşte pe aceştia în 20 de ani. (Citeşte şi pe cel 66 Apostolesc.)

CANONUL 23
Despre uciderile cele nu de voie, hotărârea cea mai dinainte la al şaptelea [eptaeitie] an porunceşte a se împărtăşi de deplinătate, după hotărâtele trepte. Iar a doua, cincimea anilor o va plini.

TÂLCUIRE
Pe cei ce de silă au ucis cu deosebire i-au canonisit cele două Canoane mai înainte de Sinodul acesta rânduite pentru dânşii. Că cel mai vechi şapte ani îi canoniseşte pe aceştia (unul adică întru a se tângui, iar doi întru a asculta, trei întru a cădea, întru al şaptelea a sta împreună cu cei credincioşi, şi apoi să se împărtăşească). Iar Canonul cel mai din urmă (care poate fi acesta al 23-lea)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-389/