Pidalion 1844, pag. 39

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-38/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 39

noi luând cu blagoslovenie din mâinile preoţilor, să mulţumim lui Dumnezeu, că prin buna întocmirea vremilor iconomiseşte cele spre îndestularea vieţii noastre. Iar pe
preoţii cei ce nu fac aşa, ci unesc strugurii aceştia cu Trupul şi Sângele Domnului, caterisirii îi supune. Iară cel 32 al aceluiaşi mustră pe armeni, ca pe unii ce aduc vin numai, şi nu amestecat cu apă. Iar cel 99 al aceluiaşi, opreşte şi a se aduce la Jertfelnic cărnuri fripte. Iar cel 57 al acelu-iaşi, anume opreşte a se aduce la
jertfelnic lapte, şi miere. Măcar că acestea se aduceau mai înainte după zisul Canon 44 al Soborului din Cartagina, pentru prunci. Iar cel al 8-lea al lui Teofil rânduieşte
ce să se facă, câte vor rămâne din aducerile înainte şi din ape.

CANONUL 4 (Prinoase pentru cler)
Celelalte poame toate la casă trimită-se pârgă Episcopului, şi prezbite-rilor, şi nu la jertfelnic. Şi arătat este, cum că Episcopul şi prezbiterii le vor împărţi diaconilor şi celorlalţi clerici
[Apost. 3; Sob. 6: 28, 32, 57, 59; Cart: 44, Theofil Alexandrinul 8].

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, că toate celelalte poame, (afară de spicele de grâu, şi de struguri, şi de untdelemn, şi de tămâie) să nu se aducă în Sfântul Altar, ci să
se trimită la casa Episcopului şi a preoţilor, când sunt întâi arătate. Ca cei ce trimit acestea, vrednică mulţumire se înalţă lui Dumnezeu printr-înşii, căci le-au dăruit nişte bunătăţi ca acestea. Şi este arătat că Episcopul şi preoţii nu se vor îndulci de
ele singuri, ci le vor împărţi şi diaconilor, şi celor-lalţi clerici ca şi ei să se împărtăşească.39 (Vezi tâlcuirea Canon 3 Apostolesc).

CANONUL 5 (Pentru soțiile clericilor)
Episcopul sau prezbiterul sau diaconul, pe femeia sa să nu o lepede cu pricinuire de evlavie. Iar de o va lepăda, să se afurisească, iar mai rămânând să se caterisească. [Canon 13, 48; Sob. 6; Gang. 4; Cart. 4,33]

TÂLCUIRE
Legea cea veche ierta celor căsătoriţi a se despărţi când voiau de femeile
___________________________
39 Mai curat înşişi Apostolii pentru acestea rânduind în rândurile lor cartea 2, cap. 27 zic, că poamele şi protofanisima (adică cele ce întâi se arată), şi zeciuielile grâului, a vinului, şi unt de lemnului, şi a celorlalte seminţe, să se trimită la Episcop şi la preoţi, ca ei să le împartă la clerici. Adică la cei afară de Altar câte o parte, iar la cei din lăuntru Altarului, câte două părţi. Dar vezi şi cartea a patra a aceloraşi rânduiri cap. 6, 7, 9, 10. Ca să te înveţi de la care trebuie a primi clericii acest fel de daruri şi coşurile, şi de la care să nu le primească. Vezi şi subînsem-narea Canonului al 8-lea al lui Theofil.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/12/pidalion-1844-pag-40/