Pidalion 1844, pag. 390

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-389/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 390

PROLEGOMENA
DESPRE LOCALNICUL SINOD CEL ADUNAT ÎN NEOCHESARIA (NEOCEZAREEA)

Sfântul şi localnicul Sinod, cel adunat în Neochesaria Capadochiei, ce se află în Pontul [provincie în Asia mică] care se zice Polemoniacesc, după Ptolemeu şi Plinie, s-a făcut în anul 315 după Dositei, şi Milie, întru acelaşi an, după Dositei şi după alţii, cu cel din Anchira, nu însă şi în aceeaşi vreme, ci puţin în urma aceluia. Iar după Milie, cu un an în urma aceluia. Şi s-au adu-nat la dânsul după Dositei (foaia 976 din Dodecavivlion) douăzeci şi trei de Părinţi, al cărora Exarh a fot Vitalie. Care a dat aceste 15 Canoane despre ose-bite pricini, de nevoie fiind pentru buna rânduială şi aşezarea Bisericii, care hotărâtor se întăresc de cel al doilea al celui al 6-lea Ecumenic Sinod. Iar nehotărâtor de cel întâi al celui al patrulea, şi cel întâi al celui al şaptelea şi prin întăritura aceasta primesc oarecare putere ecumenică.

CELE 15 CANOANE ALE LOCALNICULUI SINOD
DIN NEOCHESARIA TÂLCUITE

CANONUL 1
Prezbiterul de se va însura, din rânduiala sa se strămută, iar de va curvi, sau va preacurvi, desăvârşit să se scoată el, şi să se aducă la pocăinţă.

TÂLCUIRE
Fiindcă după Apostolescul Canon 26 singuri anagnoştii şi cântăreţii după hirotonie însurându-se, nu se caterisesc, pentru aceasta acest Canon rânduieşte, ca, dacă prezbiter, adică ieromonah, se va însura după preoţie, se scoate din rânduiala sa, adică se cateriseşte. Iar de va curvi, sau va preacurvi, desăvârşit se aforiseşte de Biserică, şi se pune în locurile celor ce se pocăiesc, ca şi mirenii281.

_______

281 După Valsamon şi Zonara la Canonul 25 Apostolesc, preoţii curvind şi preacurvind se caterisesc numai, iar nu se aforisesc. Iar dacă după caterisire, iarăşi cad, atunci se şi aforisesc.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-391/