Pidalion 1844, pag. 391

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-390/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 391

CANONUL 2
Muierea de se va mărita cu doi fraţi, să se dea afară până la moarte, însă în vremea morţii de va zice, că făcându-se sănătoasă va dezlega nunta, pentru iubirea de oameni, va avea pocăinţă. Iar dacă va muri muierea întru acest fel de nuntă fiind, sau bărbatul, cu anevoie va fi pocăinţa părţii celei rămase.

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, că dacă una şi aceeaşi muiere va lua doi băr-baţi fraţi (adică după moartea unuia pe celălalt) şi nu va voi a se despărţi de această nelegiuită nuntă, să se aforisească de Biserică până la moartea ei. Iar dacă primejduindu-se de moarte, va făgădui, că însănătoşindu-se, se va des-părţi; atunci pentru iubirea de oameni, să se împărtăşească cu dumnezeieştile Taine, şi însănătoşindu-se, se va primi în locurile celor ce se pocăiesc282. Iar de va muri, bărbatul, sau muierea fără a se despărţi de această nelegiuită nuntă, cu anevoie poate a fi primită întru pocăinţă partea ceea ce va rămâne vie; fiindcă, adevărata pocăinţă se face cu părăsirea răului, iar partea cea rămasă vie a nunţii celei nelegiuite, cum se va primi, sau cum se va socoti că cu adevărat se pocăieşte, când nu s-a părăsit, şi nu s-a despărţit de voie din nelegiuita nuntă? Că nedespărţindu-se mai înainte de moarte, arată că, de ar fi fost vie partea cea moartă, încă s-ar fi împreunat cu ea. Vezi şi pe 19 Apostolesc.

CANONUL 3
Despre cei ce cad în mai multe nunţi, este arătat hotărâtul timp, iar întoarcerea şi credinţa lor, scurtează timpul.

TÂLCUIRE
Acest Canon zice, că timpul certării celor mai de multe nunţi, adică de trei nunţi, este arătat, că, deşi vremea celor de trei nunţi este rânduită, cu toate acestea însă pocăinţa lor cea pentru trei nunţi, şi credinţa lor cea fierbinte ce au către Dumnezeu, poate a îndemna pe Arhiereul, sau pe duhovnicul lor283.

____________

282 Arătat este că muierea aceasta însănătoşindu-se, şi în locul celor ce se pocăiesc primindu-se, iarăşi rămâne neîmpărtăşită cu Sfintele Taine, până se va plini Canonul cel dat ei pentru nelegiuita nuntă, după Canonul 13 al Sinodului 1 şi al 6-lea al celui din Anchira, şi al 5-lea al lui Nissis. Iar canonisirea acesteia este, după cel 78 al marelui Vasilie 7 ani. Iar trei după Postnicul întru certări.283 Însemnează că nunta a treia Teologul Grigorie o au numit călcare de lege. Iar Poligamie (adică multe nunţi), precum şi însuşi Canonul acesta, şi mai ales marele Vasilie o numeşte curvie scurtată. Însă la anul 922 de la mântuirea lumii, în vremea lui Constantin Porfirogenitul împă-rat, s-a dat la lumină carte Sinodicească hotărâtoare care se numeşte tomul unirii, care a rân-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-392/