Pidalion 1844, pag. 392

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-391/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 392

CANONUL 4
Dacă cineva poftind muiere îşi propune a se culca cu dânsa, dar nu va veni întru lucru pofta sa, se vede că prin dar a fost scăpat.

TÂLCUIRE
Rânduieşte canonul acesta, că dacă cineva cugetând va pofti vreo mu-iere, apoi pe lângă cugetarea poftei acesteia, se va îndupleca a se culca cu ea, însă nu ar veni întru lucrare pofta sa, nu din vreo oprire dinafară, ci pentru că mai înainte de păcat, venindu-şi întru sine-şi s-a depărtat, şi n-a împlinit fapta, după Zonara, se vede că pe acesta Dumnezeiescul Dar l-a litrosit [scă-pat] de fapta păcatului. Însă pentru înduplecarea şi silinţa ce a pus spre a face păcatul, trebuie a se certa de duhovnicul, precum zice şi Zonara. Pentru aceasta şi marele Vasilie în Canonul 70 al său, pe diaconul cel ce va ajunge până a săruta muiere, şi se va mărturisi, îl opreşte o vreme de Liturghia lui (măcar că şi sărutarea nu este o proastă înduplecare, ci şi parte din faptă). Iar pentru pornire, împrietenire, înduplecare, lupta, şi robirea, ori patima, vezi Canoanele 2, 3, 4 şi 5 ale postnicului, şi la subînsemnarea acelora. Vezi şi pe a 3-a însemnare a celui 90 al marelui Vasilie.

CANONUL 5
Cel ce se catehiseşte, intrând în domnitoarea [Episcopie] (Biserică), stă în locul celor ce se catehisesc. Acesta însă păcătuind, de este din cei ce pleacă genunchii, se asculte, ne mai păcătuind. Iar dacă şi ascultând încă păcătuieşte, să se scoată afară.

TÂLCUIRE
Două rânduieli era a celor ce se catehiseau. Una adică a celor mai depliniţi, care stăteau în Biserică la Liturghie până la rugăciunea celor ce se
_________

duit că cei ce vor fi de patruzeci de ani, fiind însuraţi a doua oară, neavând copii, se iartă a lua şi a treia femeie, pentru a câştiga fii (se înţelege că asemeni şi femeile), să se canonisească însă cinci ani a nu se împărtăşi, fără a se împuţina anii nicidecum, şi după aceştia numai o dată în fiecare an să se împărtăşească la Sfânta Înviere. Iar de vor avea fii, nicidecum se iartă a treia nuntă. Iar câţi vor fi de treizeci ani, şi nu au copii, s-a arătat pentru tinerimea vârstei şi pentru lesnirea alunecărei, a lua şi a treia femeie, însă patru ani să se canonisească a nu se împărtăşi, şi după aceştia, numai de trei ori pe an să se împărtăşească, la Învierea lui Hristos, şi la Naşterea lui, şi la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Iar având copii, cinci ani se canonisesc după obicei. Iar câţi sunt mai sus de patruzeci şi cinci de ani, aceştia nicicum nu se iartă a lua a treia femeie, măcar şi copii de nu au.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-393/