Pidalion 1844, pag. 396

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-395/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 396

CANONUL 13
Prezbiterii săteni în domneasca [Episcopie] (Biserică) a cetăţii, nu pot a proaduce [prosfora] în fiinţa (în faţa) Episcopului, sau a prezbiterilor cetăţii, însă şi nici pâine a da întru rugăciune, nici pahar. Iar dacă nefiind de faţă aceea, şi singur va fi chemat spre rugăciune, dau.

TÂLCUIRE
Acest Canon rânduieşte, că preoţii de prin sate, să nu liturghisească în soborniceasca Biserică a cetăţii. Şi mai ales când este faţă Episcopul, sau preoţii cetăţii. Nici să împărtăşească cu Dumnezeiescul Trup şi Sânge pe creştinii cei din cetate în vremea Liturghiei. Iar dacă din întâmplare lipsesc şi Episcopul, şi preoţii cetăţii, şi va fi chemat vreun preot de sat (sau din mica politie) spre rugăciune, atunci poate a împărtăşi fără greşeală pe cei de acolo. Că neatârnat nimeni se hirotoniseşte, ci fiecare întru ceea ce s-a chemat, acolo se cade şi a rămâne, după Apostolul.

CANONUL 14
Iar horepiscopii sunt, adică, spre închipuirea Apostolilor celor şapte-zeci, iar ca nişte împreună liturghisitori, pentru purtarea de grijă a săracilor, proaduc [prosforează] cinstindu-se.

TÂLCUIRE
Episcopii sunt spre închipuirea celor 12 Apostoli.Fiindcă şi aceştia, ca cei 12 Apostoli, împart la ceilalţi prin Taine, şi mai ales prin hirotonia celor Sfinţiţi, pe darul PreaSfântului Duh. Iar horEpiscopii, după Canonul acesta, sunt spre închipuirea celor 70 de Apostoli, căci şi aceştia, ca cei 70, nu pot a împărţi darul PreaSfântului Duh cu hirotonia prezbiterilor, sau a diaconilor, pe care nu pot a-i hirotonisi. Nu se opresc însă de a Ierurghisi, şi de a se cinsti pentru sârguinţa ce arată spre a împărţi veniturile bisericilor sale la săracii fraţi. Şi dacă horEpiscopii sunt datori a împărţi şi a da săracilor banii şi veniturile bisericilor sale, cu atât mai vârtos sunt datori adevăraţii Episcopi a o face aceasta? Vezi şi subînsemnarea Canonului 8 al Sinodului 1.

CANONUL 15
Sunt datori a fi şapte diaconi după Canon, măcar de ar fi cetatea foarte mare. Te vei încredinţa însă din cartea Faptelor.

TÂLCUIRE
Pe acest Canon l-a îmbunătăţit Sinodul al 6-lea cel ecumenic, după Cano-nul său cel 16 şi vezi-le acestea acolo.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-397/