Pidalion 1844, pag. 60

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/22/pidalion-1844-pag-59/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 60

politiceşti pedepsesc pe cei ce vor scopi, ori pe sine-şi ori pe alţii, cu felurite pedepse adică: cu răpirea averilor sale, cu izgonire, cu aceeaşi pătimire, adică să se scopească şi el de alt om. Şi dacă vreun rob s-ar scopi de către stăpân fiind sănătos ori bolnav, poruncesc legile să se facă slobod. (Fotie cap. 14 a titlului întâi.)

CANONUL 24 (Mireanul care se castrează se afuriseşte)
Mireanul pe sine-şi ciuntindu-se, să se afurisească trei ani. Căci vrăşmăşuitor al vieţii sale este. [Apostol 21, 22, 23; Sobor 1, 1; Sobor 1 şi 2, 8]

TÂLCUIRE
Iar de va fi mirean cel ce s-ar ciunti şi s-ar scopi pe sine-şi, sănătos fiind, ori pe altul ar pune şi l-ar scopi, porunceşte acest Canon să se deosebească de la
Dumnezeieştile Taine, şi de adunarea creştinilor în Biserică, trei ani. Pentru că cu scopirea aceasta se face vrăşmaş vieţii sale.

CANONUL 25 (Să nu se pedepsească dedouă ori aceeaşi faptă)
Episcopul, ori prezbiterul, ori diaconul, întru curvie, ori în călcare de jurământ, ori în furtişag, prinzându-se, să se caterisească şi să nu se afuri-sească. Că zice Scriptura: „Nu vei izbândi de două ori pentru aceeaşi.” Asemenea şi ceilalţi clerici. [Sobor 1, 9; Sobor 6; 4, 21; Neocezareea 1, 8; Car.
35; Vasilie 2, 17, 32, 44, 51, 70]

TÂLCUIRE
Toţi cei preoţiţi şi clerici trebuie a fi curaţi, şi neînvinuiţi (fără prihană); pentru aceasta şi acest Canon rânduieşte aşa: oricare Episcop, ori preot, ori diacon s-ar prinde, adică s-ar dovedi că a făcut curvie ori călcare de jurământ, sau furtişag – (după Canonul 28 al Postnicului, adică care aduce asupră-i pedeap-să de moarte, iar pedeapsa de moarte nu este tăierea capului, ori altă moarte, precum tâlcuieşte Valsamon, sholiasind capul 25, al titlului 9 al Nomocanonului lui Fotie, ci izgonirea, orbirea, tăierea mâinii, şi altele asemenea,57) să se cateri-
___________________
57 Dar însemnează pe lângă acestea, că de vreme ce furarea de cele Sfinţite are rudenie cu furtişagul şi decât ea mai grea, pentru aceasta şi Episcopul ori preotul ori diaconul care s-ar prinde în furare de cele Sfinţite, se cateriseşte după Canonul 10 al soborului 1 şi 2, şi de vreme ce vinovăţia (catosiosiei – furări de afierosiri) este asemenea cu a furării de cele Sfinţite. Dar însemnează şi aceasta, că de vreme ce cel Apostolesc 61 Canon opreşte a nu se preoţi cel ce mai-nainte de hirotonie se va vădi că a curvit ori a preacurvit, ori alt păcat oprit despre cei credincioşi a făcut, iar păcatele ce le pomeneşte acest Canon sunt oprite, apoi dar, nu numai că sunt caterisitoare de preoţie, ci totodată sunt şi împiedicătoare de preoţie, şi cei ce mai înainte

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/22/pidalion-1844-pag-61/