Pidalion 1844, pag. 61

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/22/pidalion-1844-pag-60/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 61

sească de preoţie, dar să nu se afurisească şi de la Biserică şi de la rugăciunea creştinilor. Pentru că zice Dumnezeiasca Scriptură, nu vei pedepsi de două ori pentru unul şi acelaşi păcat. Întocmai cu cei preoţiţi se caterisesc de clerul lor dar nu se afurisesc, şi câţi clerici s-ar prinde întru zisele aceleaşi păcate. Dar în Canonul acesta se cuprind două lucruri vrednice
de luare aminte:
– Unul adică preoţiţii şi clericii, măcar că nu se afurisesc de la împărtă-şire, adică de la adunarea şi rugăciunea creştinilor celor ce intră în Biserică, ca cei ce se catehisesc după Canoanele 3, 32, 51 ale marelui Vasilie, nu se împăr-tăşesc însă cu Preacuratele Taine ca nişte nevrednici fiind şi sub Canon, până când ar găsi de cuviinţă Arhiereul lor ori duhovnicul lor58.
– Şi altul încă, că cei ce s-au prins nu în toate ci întru singure păcatele acestea care le pomeneşte acest Canon, preoţiţii adică şi clericii (iar de s-ar prinde şi în altele asemenea acestora, adică în preacurvie ori în furare de cele Sfinţite), se caterisesc numai şi nu se afurisesc.
Pentru că sunt şi alte păcate în care câţi preoţiţi şi clericii se vor prinde, se caterisesc şi se afurisesc împreună. Precum sunt cei ce cu bani s-au hirotonisit, ori cu stăpânirea boierilor, după Canonul 29 şi 30 al Apostolilor. Şi însemnează că cei preoţiţi şi clericii, ce pentru păcatele mai sus însemnate se cateriseau dar nu se afuriseau, iar dacă şi după caterisire iarăşi cădeau întru aceleaşi ori în alte păcate, atunci şi de la Biserică desăvârşit se afuriseau ca cei ce se catehiseau. Pentru aceea şi Cano-nul 1 al Soborului din Neocezareea rânduieşte că, preotul de va curvi ori va preacurvi se afuriseşte de la Biserică, ca mirenii ce se pocăiesc. Aceasta prea bine se învoieşte cu acest Apostolesc Canon, măcar şi de s-ar înţelege că zice pentru preotul cel ce de două sau de trei ori a curvit, sau a preacurvit.
_______________
de preoţie întru acestea s-au vădit, nu se preoţesc.
58 Iar de ar zice cineva că, clericii cei caterisiţi îndoit se pedepsesc dacă nu se vor împărtăşi, în-vaţă-se că nu se pedepsesc îndoit fiindcă împreună cu caterisirea nu se şi afurisesc de la Biserică după acest Canon (şi aceasta pentru că nu li se mai dă lor clericia şi preoţia, precum zice Vasilie Canon 3), şi nu pentru că nu
se împărtăşesc. Căci de ar fi aşa, şi mirenii urmau a se pe-depsi îndoit, dar nu se cade. Căci când ei păcătuiau de moarte, nu numai că se goneau din Biserica credincioşilor cu cei ce se catehiseau, ci nici nu se
împărtăşeau, dar însă nu se zice că se pedepsesc îndoit. Căci depărtarea de Dumnezeiasca împărtăşire, nu li se socotea pedeapsă. Dar ce zic acestea? Învaţă-se cel ce aceasta pune înainte, cum că nu numai a se depărta se cade clericii caterisiţi de împărtăşire, ci se cade şi prin zdrobirea trupului, şi prin toată robia a se depărta şi de îndulcirile, pentru care au pierdut preoţia, după Canonul 2 al lui Vasilie. Fiindcă singură depărtarea împărtăşirii nu este destul a-i vindeca de patimi. Însemnează încă, că nu numai cei ce după hirotonie au curvit, ori au preacurvit, ori alte împiedicătoare păcate au făcut, ci şi cei ce mai înainte de hirotonie, dacă după hirotonie le vor mărturisi acestea, ori se vor vădi, întocmai se caterisesc şi ei, după Canonul 9 al soborul 1 pe care citeşte-l.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-62/