Pidalion 1844, pag. 62

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/22/pidalion-1844-pag-61/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 62

SIMFONIE
Ci şi Canonul 8 al Soborului din Neocezareea sobor zice că, să cateriseşte preo-tul care vieţuieşte împreună cu muierea sa ceea ce a preacurvit. Iar Canonul 21 al Soborului 6 zice: clericii cei de istov (de tot) caterisiţi pentru canoniceşti vinovăţii, dacă de bunăvoie se vor pocăi, să-şi tundă părul capului după chi-pul clericilor. Iar de nu se vor părăsi de păcat cu voia lor, să-şi ţie părul ca mirenii. Iar Canonul 17 al
marelui Vasilie zice că, prezbiterii care s-au jurat să nu lucreze cele al preoţiei (din
oarecare nevoie şi primejdie), arătat nu trebuie să ierurghisească, ca să nu
smintească arătat pe cei ce îi ştiu că s-au jurat, ci întru ascuns, însă să se pocăiască pentru jurământul ce au făcut. Iar Canonul 70 al aceluiaşi rânduieşte: Că dacă diaconul, ori prezbiterul, va păcătui cu femeie până la sărutare, va înceta de
preoţie pentru o vreme, după Zonara, iar cu Dumnezeieştile Taine se va învrednici a se
împărtăşi împreună cu ceilalţi preoţi şi diaconi, iar de se va vădi că a păcătuit ceva
mai mult decât sărutare, se va caterisi. Canonul 4 al Soborului 6 cateriseşte pe Episcopul, sau prezbite-rul, sau diaconul ce se va împreuna cu muiere afierosită lui Dumnezeu, adică cu călugăriţă. Iar Ioan Postnicul zice, că dacă cineva mai-nainte
de a se preoţi (sau de a se hirotoni) a căzut în păcatul malahiei (care şi curvie
îndeosebi se zice de unii din Sfinţi), acesta să se certe, apoi să se hirotonească. Iar de a căzut după hirotonie, să rămână argos (liber) un an, şi să se canonisească cu alte certări, şi aşa să ierurghisească (să slujească). Iar dacă după cunoştinţa păcatului, iarăşi va
mai cădea de două şi de trei ori întru aceeaşi patimă, unul ca acesta să se caterisească şi să se pună în rânduială de citeţ (Anagnost).

CANONUL 26 (Preoţii să nu se căsătorească după hirotonie)
Dintre cei ce au intrat în cler neînsuraţi, vrând să se însoare, poruncim numai către anagnoşti (citeţi) şi psalţi.
[Sobor 4; 14; Sobor 6, 6; Cartag. 19, 33; Vasilie: 69]

TÂLCUIRE
Prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii, mai-nainte de a se hirotonisi au voie a-şi lua femeie (prin cununie), şi după nuntă să se hirotonisească, iar dacă după
hirotonie s-ar însoţi cu femeie, se caterisesc de la treapta lor după Canonul 6 al Soborului 6. Iar citeţii şi cântăreţii şi clericii cei mai josiţi au voie a se căsă-tori, şi
după ce se vor face clerici fără de păcătuire să păşească înainte şi la mai mare treaptă. Drept aceea acest Canon porunceşte unii ca aceştia să se însoţească cu femeie şi după ce s-au făcut clerici însă cu femeie credincioasă, şi nu cu de altă credinţă, după Canonul 14 al Soborului 4 de toată lumea. Iar Canonul 9 al celui din Cartagina rânduieşte: Cum că citeţii, când vor ajunge la

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-63/