Pidalion 1844, pag. 63

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-62/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 63

vârsta de 14 ani, să fie siliţi ori a se însoţi prin nuntă, ori să mărturisească înfrâ-nare adică a păzi fecioria. Iar după ce se vor însoţi, să nu fie siliţi a se înfrâna mai mult de ce este rânduit, după Canonul 33 al aceluiaşi. Iar Canonul 69 al marelui Vasilie zice că citeţul de va cădea cu logodnica sa mai-nainte de a se cununa, să fie argos (liber) un an, apoi să se primească, iar la mai înaltă treaptă însă să nu se suie. Iar de ar fura nunta fără de logodnă, să înceteze de slujba sa. Iar Canonul 6 al Soborului al VI-lea anume pune înainte pe acest Canon59.

CANONUL 27 (Clericii care lovesc se caterisesc)
Episcopul, prezbiterul sau diaconul, ce va bate pe credincioşii care ar păcătui ori pe necredincioşii ce ar fi nedreptăţit ori prin unele ca acestea ar voi a-i înfricoşa, poruncim să se caterisească. Că nicăieri Domnul nu ne-a învăţat aceasta. Ci dimpotrivă, El bătut fiind, nu bătea, ocărându-Se, nu ocăra, pătimind, nu îngrozea. [Sobor 1 şi 2, 9; Anti. 5; Carta 57, 62, 76, 83, 99, 100, 106,
107; Epistola 1 Petru 2,22]

TÂLCUIRE
Învăţând Domnul pe ucenicii Săi Dumnezeieştile Sale porunci, zicea: ,,Cele ce zic vouă (ucenicilor Mei), tuturor (creştinilor) le zic” (Marcu 13, 37; Matei 5, 39). Iar una din poruncile Lui este, ca să întoarcem obrazul nostru cel stâng, celui ce ne-ar lovi peste cel drept. Deci dacă de toţi creştinii trebuie a se păzi porunca aceasta, cu mult mai vârtos de cei ierosiţi (adică Sfinţiţi, ori preoţiţi). Şi mai ales de Episcopi,
pentru care scria Dumnezeiescul Pavel către Timotei: ,,Cum că Episcopul se cade a nu fi bătăuş” (1 Timotei 3, 3). Pentru aceasta şi Canonul acesta, zice: Oricare Episcop, ori preot, ori diacon loveşte pe creştinii ce îi greşesc ori pe necredincioşii
ce ar nedreptăţi pe alţii, şi voieşte ca cu lovire de acest fel să se teamă de el ceilalţi, poruncim să se caterisească unul ca acesta. Pentru că Domnul întru nici o parte a Evangheliei nu ne-a învăţat să facem aceasta. Iar mai ales cu totul dimpotrivă cu pilda Sa ne-a învăţat. Pentru că bătându-Se de ostaşi, şi de iudei, în vreamea patimii, n-a ridicat mâna Sa să-i bată, şi El prihănindu-Se şi ocărându-Se, nu ocăra nici nu prihănea. Şi pătimind pe Cruce, nu îngrozea că îi va pedepsi ci ruga pe Tatăl Său ca să-i ierte. Ai căruia Domn următori se cade a fi cei ierosiţi (sfințiți), mustrând însă pe cei ce păcătuiesc şi nedreptăţesc, ca şi ceilalţi să se teamă, precum zice Pavel, şi înţelepţindu-i, uneori cu învăţătura şi sfătuirea, iar alteori şi cu Bisericeştile certări, dar nu şi izbândind cu urgie şi cu mânie
_______________
59 Iar pentru hirotesirea şi epanghelma anaghioştilor, şi psalţilor, vezi Canonul 33 şi 75 al soborului 6.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-64/