Pidalion 1844, pag. 76

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/27/pidalion-1844-pag-75/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 76

de vreme ce, doi şi mulţi prezbiteri nu este oprit a fi întru aceeaşi Episcopie, pentru aceasta nici nu se cateriseşte de preoţie (deşi Zonara şi Valsamon zic, că cel ce învaţă în public fără de socotinţa Episcopului locului, pentru aceasta se pogoară în treapta prezbiterului, pentru ca să se smerească, ca unul ce a iubit slava şi s-a înălţat.). Drept aceea şi Sfinţitul Fotie (titlul 9, cap 11) spre dezlegarea părutei împotriviri a Canoanelor, celui 29 adică al Soborului al 4-lea şi cel 20 al celui al 6-lea, a propus pe cel 8 al Soborului 1. Însă şi
slujba prezbiterului trebuie a o lucra Episcopul cel de peste hotar, cu voia şi slobo-zenia Episcopului celui de loc. Iar de nu este cu voia aceluia, nici aceasta nu poate a o lucra, ci petrece ca un lumean (adică ca un mirean) cât timp se află întru
acel loc străin, după Canoane. Însă pentru ca să încheiem cu totul asupra Canonului acestuia Apostolesc, zicem aşa: Episcopul care săvârşeşte arhierati-ceasca slujbă în străină eparhie după voia Episcopului locului, nu săvârşeşte cu puterea şi lucrarea arhieriei sale (căci cu chipul acesta ar fi doi Episcopi întru o Episcopie, ca cum având două osebite puteri şi lucrări.). Ci cu episcopeasca putere, şi lucrare a Episcopului locului (pentru că cu chipul acesta, amândoi Episcopii se socotesc ca un Episcop). Şi de este aceasta aşa precum şi este, cel ce a lucra ceva Arhieresc fără de voia Episcopului locului, se cateriseşte şi din Episcopeasca sa putere, (pe care o pierde), ca unul ce de peste hotar fiind a lucrat72 (ca unul ce a lucrat peste altă eparhie). Încă şi din cea străină a Episcopului locului, pe care putea a o avea cu voia şi slobozeniea aceluia: dar a furat-o şi şi-a însuşit-o lui-şi.

CANONUL 36 (Clericii care nu primesc numirea)
Dacă vreunul hirotonindu-se Episcop, nu ar primi slujba, şi purtarea de grijă a norodului ce s-a încredinţat lui, acesta trebuie să fie afurisit, până ce ar primi. Asemenea şi prezbiterul, şi diaconul. Iar dacă mergând acolo nu ar fi primit, nu din a sa socoteală, ci din răutatea norodului, el adică fie (rămână) Episcop, dar clirosul (clericii) cetăţii afurisească-se. Căci ai unui norod acest fel de nesupus nu s-au făcut învăţători ai unui norod de acest fel nesupus. [Sobor 6,37; Anghir 18; Ant. 17, 18]

TÂLCUIRE
Supuneţi-vă şi ascultaţi pe mai marii voştri [Evrei 13, 17; Cor 7, 24]. Şi întru ceea ce te-ai chemat întru aceasta şi rămâi, zice Dumnezeiescul Apostol. Tot aceasta rânduieşte şi Canonul acesta zicând: cel ce prin dumnezeiasca ierosă-vârşire a rugăciunilor (prin arhiereşti rugăciuni) se va hirotonisi Episcop al unei
___________
72 Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom în Voroava a 3-a către Coloseni zice, „până ce ne aflăm în scaunul acesta al Constantinopolului, până ce avem proedria (întâia şedere), avem şi vrednicia şederii întâi şi scutirea, deşi suntem nevrednici”.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-77/