Pidalion 1844, pag. 77

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/27/pidalion-1844-pag-76/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 77

eparhii, sau prezbiter, şi diacon unei enorii (parohii), dar apoi nu primeşte această dumnezeiască slujbă şi purtarea de grijă a norodului ce i s-au încre-dințat, ci s-ar împotrivi şi nu ar merge la biserica ce i s-a sortit lui, unul ca acesta să se afurisească până ce va primi să meargă. Iar de ar merge Episcopul la eparhia sa, iar norodul eparhiei, pentru nesupunerea şi răutatea sa, şi nu pentru vreo rea socoteală sau pricină vrednică de prihană a Episcopului, nu l-ar primi, el să rămână Episcop adică adică împărtăşească-se de vrednicia şi slujirea cea cuvenită Episcopului, iar clericii eparhiei ce nu l-a primit pe el, afurisească-se, de vreme ce nu au povăţuit cu învăţătura, şi cu buna lor pildă, pe nesupusul norod cel de acest fel73.

CANONUL 37 (Întrunirea sinoadelor locale)
De două ori pe an facă-se Sinod al Episcopilor, şi cercetează-se între dânşii Dogmele bunei cinstiri de Dumnezeu, şi întâmplătoarele (posibilele) Bisericeşti împotrivă ziceri dezleagă-se, o dată, adică, în a patra săptămână a Cinzecimii,
(după Sfintele Paşti), iar al doilea, în douăsprezece zile ale lunii lui octombrie.

TÂLCUIRE
Pentru nedumeririle cele despre Dogme, şi pentru împotrivă zicerile cele Bisericeşti, ce are fiecare, şi, în scurt a zice, pentru canoniceştile întrebări,
po-runcesc Dumnezeieştii Apostoli în Canonul acesta, ca de două ori în an să se facă local localnic Sinod de Episcopi, cu Mitropolitul fiecărei eparhii, ca să cerceteze între sine-şi îndoielile ce urmează în Dogmele bunei cinstiri, şi ca să dezlege fiecare împotrivă-zicere bisericească ce s-ar întâmpla a avea cineva către Arhiereul său,
adică sau pentru că s-au afurisit de dânsul, sau pentru că altă pedeapsă Bisericească a luat de la dânsul cu nedreptate. Şi un Sobor, să se facă în a patra săptămână după Sfintele Paşti; iar celălalt să se facă, în 12 ale lunii lui octombrie74. Iar ce deosebire are localnicul sinod de cel a toată lumea,
______________
73 Însemnează din Canonul acesta cum se cuvine a fi clericii, adică nu numai ei învăţaţi, ci şi în destul a învăţa şi a înţelepţi pe alţii. Căci, iată cum, măcar deşi ei nu s-au făcut pricinuitori rău-lui, însă fiindcă n-au povăţuit bine pe norodul lor, se afurisesc şi cad sub canoniceşti certări.
74 Însemnează, că şi vremea, şi numărul localnicilor acestora soboare, după alt chip s-au icono-misit de Soboarele cele mai din urmă. Căci o vreme a unuia din aceste două Soboare s-a mutat pentru folos, de Canonul al 5-lea al Soborului 1 a toată lumea, spre a se aduna mainainte de Sfântul marele Post; pentru ca să se ridice din mijloc cu judecata soborului, toată prigonirea şi patima ce ar avea clericii, şi lumenii între dânşii, şi către Arhiereul lor, şi aşa să se proaducă de dânşii cu curăţenie şi fără de patimă darul postului către Dumnezeu. Iar numărul acestor localnice soboare, după pomenitul al 5-lea Canon al Soborului 1 şi după al 19-lea la celui al 4-lea şi al 20-lea al Antiohiei, s-a păzit neschimbat, spre a se face acestea adică de două ori în an.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-78/