Pidalion 1844, pag. 78

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-77/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 78

vezi prolegomena75 Sinodului 1, asemenea şi ce deosebire are de cel sătesc, vezi la prolegomena Soborului ce s-a făcut în vremea lui Chiprian. Iar Sinod este, după Vlastar, adunare de Arhierei ce se face: – sau pentru a se da hotă-râre pentru buna cinstire de Dumnezeu (şi pentru buna
rânduială a Bisericii); – sau pentru a se surpa cu armele blagocestiei vreo vătămare a buneicinstiri de Dumnezeu (şi a faptei bune), (vătămare) ce se făcuse, sau urma a se face.

CANONUL 38 (Episcopul este economul lucrurilor bisericeşti)
Episcopul, fiindu-i Dumnezeu cercetător, să ocârmuiască şi să aibă purtare de grijă a tuturor bisericeştilor lucruri. Însă să nu-i fie lui cu pu-tinţă a reşlui ceva din ele, sau rudelor sale a dărui cele ale lui Dumnezeu. Iar de ar fi săraci, să le dea ca unor săraci, dar nu sub pricinuirea acestora să vândă cele ale Bisericii. [Apost. 41; Sobor 4, 26; Sobor 7, 11, 12; Sobor 1 şi 2, 7; Anghira 15; Gangr: 7, 8; Antioh. 24, 25; Cartag. 34, 41; Teofil 1; Chiril 2]

TÂLCUIRE
Dacă Episcopului i se încredinţează sufletele oamenilor, cărora toată lumea nu le este vrednică, cu mult mai vârtos se cuvine a i se încredinţa lucrurile Bisericii. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, ca Episcopul să aibă purtare de grijă pentru toate lucrurile Bisericii, ori a moşiilor şi a celor nemiş-cătoare câştiguri, ori a odoarelor şi a celor mişcătoare, şi să le chivernisească cu frică şi cu luare aminte, socotind că are pe Dumnezeu privitor şi cercetător la chivernisirea acestora. Însă, deşi are purtare de grijă şi chivernisirea lor, dar
___________
Iar după al 8-lea al celui al 6-lea şi al 6-lea al celui al 7-lea şi al 26-lea şi 60 şi 104 a Cartaginiei, şi după 20 şi 21 capul al întâiului titlu a cărţii a 3-a din Vasilicale, s-au împuţinat, spre a se face o dată în an sobor, pentru greutăţile călătoriei, şi pentru întâmplări care opreau. Ci şi această dată s-au rânduit de Canon 81 al soborului din Cartagina, să se facă la 21 August; iar cel 61 al acestuiaşi sobor zice, că în vremea soborului să se cerceteze însuşi persoane prin locuţiitorii cei ce sunt de faţă în soborul fiecărei eparhii. Porunceşte însă Canonul 40 al celui din Laodiceea, ca Episcopii să meargă la soborul acesta pentru ca să înveţe, şi să se înveţe cele cuviincioase. Iar oricare stăpânitor ar opri a nu se face soborul acesta, să se afurisească după Canonul 6 al soborului 7. Şi câţi Mitropoliţi s-ar lenevi la aceasta, sau câţi Episcopi sănătoşi fiind şi slobozi de neapărată purtare de grijă, nu s-ar afla de faţă la soboarele acestea, să se certe frăţeşte. Iar dacă unii nu vor arăta celui mai întâi, adică Mitropolitului, împiedicarea pentru care nu au putut a se înfăţişa la sobor, să se facă neîmpărtăşiţi de către ceilalţi, şi la singură eparhia lor să se împărtăşească, după Canon 84, 85 din Cartagina, iar Fotie (titilu l – 30 şi cap. 8) rânduieşte, ca stăpânitorii cei ce nu vor sili pe Arhierei să facă soboarele acestea sau care nu vor arăta împă-ratului (neurmarea lor), să se certe cu prea mari pedepse. Şi iarăşi la acestaşi titlu şi cap, zice, că lângă Mitropoliţi să se facă soboare de Episcopi, iar lângă Patriarhi, să se facă soboare de Mitro-poliţi. (Şi cum că nu se împotriveşte acestui Apostolesc Canon cel 104, vezi la tâlcuirea aceluia).
75 prolegomena – parte introductivă care precede expunerea propiu-zisă într-o lucrare ştiințifică.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-79/