Pidalion 1844, pag. 79

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-78/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 79

nu are şi voie a şi le însuşi lui-şi şi să zică că este al său vreun lucru din acestea, sau să dăruiască rudelor sale lucrurile cele afierosite lui Dumnezeu. Iar dacă rudele lui acestea sunt sărace, să le dea şi lor cele spre trebuinţă, precum dă şi celorlalţi săraci. Adică miluiască-i pe ei chiar ca pe nişte săraci, şi nu ca pe rude. Însă miluiască-i pe ei din roduri şi din producturile cele ce în fiecare an se adună din lucrurile Bisericii, iar nu din pricina lor să aibă voie a vinde vreun lucru din acestea.

CANONUL 39
Prezbiterii, şi diaconii, fără de socotinţa Episcopului nimic să nu să-vârşească. Că el este cel căruia i s-a încredinţat norodul Domnului, şi de la care să se ceară cuvântul cel pentru sufletele lor.
[Sobor 7, 14; Laodiki. 57; Cartag. 6, 7, 41, 50]

TÂLCUIRE
Apostolescul Canonul acesta rânduieşte, că prezbiterii şi diaconii fără de socoteală şi voia Episcopului lor, nu pot să lucreze nici o slujire ieraticească, atât din acelea ce se cuvin arhieraticeştii vrednicii a Episcopului, cât şi din acelea, a cărora putere o au ei, prin taina hirotoniei, iar lucrarea lor a o săvârşi nu pot fără de socotinţa Arhiereului. (Acestea însă spre pildă sunt, adică, a nu spovedi, nici ierta pe cei ce se pocăiesc, după Canonul 6, 7, 8 al Soborului din Cartagina76, a afierosi lui Dumnezeu pe fecioare, după Canonul 6 al acestu-
_______________
70 Pentru aceea şi prezbiterii, atât cei neînsuraţi cât şi cei însuraţi, prin scrisoare şi dare de voie iau de la Arhiereu stăpânire de a lega şi a dezlega. Că având aceştia înlăuntru cuprinse în ierosinii puterea de a lega şi a dezlega păcatele, prin slobozenia aceasta (de la Arhiereu) şi car-tea Arhierească (Entaltirion), mai iau şi lucrarea acestui duhovnicesc lucru. Însă mulţi Arhierei nu numai prin scrisoare şi prin o singură voie, ci încă şi prin hirotesie fac pe duhovniceştii Pă-rinţi, care lucru este mai bun şi mai sigur, şi nici o necuviinţă naşte. Că hirotesia (adică pune-rea mâinilor) aceasta este: împătăşire de blagoslovenie, după Tarasie, şi după soborul 7 (şi vezi subînsemnarea Canonului 8 al 1) şi: împărtăşire de darul duhovnicesc, după Faptele Apostolilor, „Că prin punerea mâinilor Apostolilor zice: Se dă Duhul cel Sfânt” (nu are trimitere). Şi cu drept cuvânt este a se face, atât după cei ce zic că cu putere se cuprinde în ierosinii a lega şi a dezlega, cât şi după cei ce zic cele dimpotrivă. Din care unul se vede a fi şi Simeon al Tesalonicului, că zice (răspunsul 11) că prezbiterii nu au împreună cu hirotonia şi puterea de a lega şi a dezlega, ci singuri Episcopii. Iar după dare de voie şi porunca Episcopilor, şi după nevoie, şi ei pot a o lucra. Zice însă Canonul 30 al lui Ioan Chitru, că duhovnicii câţi vor lua o dată voia şi alegerea de la Arhiereu ca să mărturisească (spovedească), nu mai este trebuinţă a o mai lua şi de la moştenitorul aceluia. Că cel ce odată s-a născut, nu poate de două ori a se naşte. Căci nici după un alt chip nu pot aceştia a se lipsi de darul duhovniceştii slujbe, decât numai de vor cădea în vreun păcat. Că atunci se caterisesc şi de ierosinie, şi de Epanghelma duhovnicească. Drept aceea, după Canonul acesta, duhovnicii trebuie să aibă ierosinea lor

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-80/