Pidalion 1844, pag. 83

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/03/pidalion-1844-pag-82/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 83

de vreme ce unii dintr-înşii se abat din calea cea dreaptă a faptei bune, şi se îndeletnicesc la jucarea cu sorţi, adică în tavle (table, jocuri de noroc, şi alte jocuri), încă şi în beţii şi în bancheturi, pentru aceasta Apostolescul Canonul acesta rânduieşte ca oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon se îndeletni-ceşte întru aceste necinstite lucruri, sau să înceteze despre ele, sau să se cateri-sească de ierosini.

CANONUL 43
Ipodiaconul, sau citeţul, sau cântăreţul, cele asemenea făcând, ori înceteze ori afurisească-se. Aşijderea şi mireanul.

[Apost. 44, 54; Sobor 6, 9, 50; Laodic. 24, 55; Cartag. 47, 69]

TÂLCUIRE
Şi acest Canon rânduieşte ca oricare ipodiacon, citeţ sau cântăreţ, face cele asemenea, pe care le opreşte Canonul de mai sus 42, adică care joacă în tavle, în cărţi sau altele asemenea, şi se zăboveşte în beţii şi în bancheturi, sau să înceteze de la acest fel de fapte de necinste, ori, neîncetând, să se afurisească. Aşijderea şi mirenii cei ce se zăbovesc întru acestea, sau să înceteze despre ele sau să se osebească din adunarea celor credincioşi.

CANONUL 44
Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, camătă cerând de la cei ce se îndatoresc de la el, ori să înceteze, ori să se caterisească.
[Sobor 1, 17; Sobor 6, 10; Laodic. 4; Cartag. 5, 6; Vasilie: 14]

TÂLCUIRE
De a împrumuta cineva cu dobândă argintul său , este oprit şi de Legea cea Veche. Că zice Dumnezeu în A doua lege (Deuteronom, cap. 23, vers. 19) nu vei cămătări fratelui tău argintul cu camătă, şi camătă de pe mâncări, şi ca-mătă de pe tot lucrul. Şi David lăudând pe cel drept, pe lângă celelalte ale lui fapte bune, şi pe aceasta o adaugă, zicând: ,,Argintul său nu l-a dat cu camătă”. [Psalm 14, 5] şi dacă aceasta a fost oprită la Iudei, cu mult mai vârtos este acum oprită la noi creştinii82. Că zice: ,,Că mai mare decât Biserica este aici” (Matei 12,6).
_________
82 Pentru aceasta şi Nearaoa lui Leon porunceşte, că, deşi împăraţii cei mai-nainte de noi au primit dobânda pentru
împietrirea inimii şi cruzimea împrumutătorilor, noi însă am judecat cu dreptul, să lipsească desăvârşit din petrecerea creştinilor o faptă ca aceasta, ca o necuviin-cioasă vieţii lor, şi oprită de Dumnezeieştile Legi. Pentru aceasta blândeţea noastră porunceşte, a nu avea cineva voie, cu totul, nici întru o pricină a lua dobândă, ca nu cumva vrând să păzim legea omenească, să călcăm Legea lui Dumnezeu. Ci oricâtă dobândă ar lua vreun împrumută-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/03/pidalion-1844-pag-84/