Pidalion 1844, pag. 97

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/06/pidalion-1844-pag-96/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 97

Vasilie: 9, 21, 35, 77]

TÂLCUIRE
Fiindcă şi Domnul a poruncit în Evanghelie, că: „Oricare îşi va lăsa muierea sa, fără cuvânt de curvie, o face pe ea să preacurvească [Matei 5, 32; 19, 7]. Şi oricare va lua pe cea lăsată, preacurveşte. Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli urmând
rânduirii Domnului, zic întru acest Canon al lor: oricare mirean îşi va despărţi muierea sa fără cuvânt de curvie, adică de preacurvie (că evanghe-listul în loc de preacurvie aici, curvie a înţeles, şi vezi despre aceasta Canonul al 4-lea al Sfântului Grigorie Nisis) şi va lua pe alta slobodă de nuntă, să se afurisească, aşijderea să se
afurisească şi dacă, după ce se va despărţi de muierea sa fără de cuvânt de curvie, va lua pe altă muiere despărţită fiind şi aceea de bărbatul său, fără cuvânt de curvie, adică de preacurvie. Acestea însă ce le-am zis pentru bărbat, trebuie a se înţelege şi pentru muierea aceea, ce-şi
________
va voi ostaşul să-şi ia iarăşi pe femeia sa, măcar de ar fi luat-o altul, pentru îndelungata lui înstrăinare. Asemenea şi Canonul 8 al celui din Neocezareea se vede că iartă pe preotul, de va voi a vieţui împreună cu muierea sa ce ar fi păcătuit, însă să se caterisească. Însemnează însă, că nu poate fieştecine a porni pâră pentru preacurvie, ci numai cinci feţe rânduite, şi acestea să fie prea de aproape ale muierii. Adică tată, frate, unchi de pe tată, şi unchi de pe maică; iar mai cu deosebire şi mai mult decât toţi bărbatul ei. Însă până nu se dezleagă nunta, altcineva nu se iartă a porni acest fel de pâră, decât singur bărbatul muierii, prin cinci martori, mărturisind ei în frica lui Dumnezeu, că, o a văzut făţiş preacurvind. Şi se porneşte pâra cea pentru prea-curvie în curgere de cinci ani, şi nu în mai mulţi. (Armenopul Cartea 1 Titlul 3.) Pe lângă toate acesta însă se cuvine a se şti de toţi, că legile politiceşti şi împărăteşti niciodată iartă bărbaţilor a-şi omorî muierile, chiar de le-ar şi prinde
preacurvind. Pentru aceasta prea rău fac cei ce omoară, sau pe femeile lor, sau pe surori, şi pe fete şi pe rudenii, pentru că au curvit sau au preacurvit. Deci, fiindcă din toate acestea ce am zis se înţelege: că nu se cuvine a se despărţi bărbatul de femeie, sau femeia de bărbat, pentru aceasta este de nevoie a suferi o parte pe alta, după Teologul Grigorie. Şi atât femeia se cade a suferi pe bărbat, măcar de o ocăreşte, măcar de o bate, măcar de cheltuieşte zestrea ei, sau altceva de-i face, cât şi bărbatul pe femeie, măcar deşi se
îndrăceşte, după Canonul 4 al lui Timotei, măcar alte metehne de ar pătimi, şi neputinţă de ar avea, după Hrisostom (în cuvântul la zicerea: Muierea s-a legat cu lege şi celelalte) măcar deşi legile împărăteşti şi cele dinafară, pentru multe pricini iartă a se despărţi bărbatul de muiere şi muierea de bărbat, dar Hrisostom (în acelaşi) împotrivindu-se lor, zice, „că nu are a ne judeca Dumnezeu după legile acestea, ci după legile cele ce Însuşi le-a legiuit despre nuntă”. „O singură pricină de binecuvântată despărţire este cea
rânduită de legi, după împăraţii Leon şi Constantin, când o parte vrăjmăşuieşte viaţa celeilalte” (Titlul 13 din alegerea legilor); „se despart încă după dreptul cuvânt, când o faţă este drept slăvitoare, iar cealaltă ereticească, după Canonul 72 al soborului 6”. Când sunt rudenii din sânge, sau din cuscrie, după cel 54 al aceluiaşi; sau din Botez, după cel 53 al aceluiaşi. Şi când stăpânul lor (adică de sunt robi) n-ar voi a se învoi la nunta lor, după cel 40, 41 şi 42 ale marelui Vasilie. Iar forma cărţii de despăr-ţire vezi-o la sfârşitul cărţii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/08/pidalion-1844-pag-98/