“Sinodul” din Creta : Unealta a sistemului ocult sau “mladita vie” a  vitei lui Hristos?

   

Sf. Ioan Gura de Aur
: “Ci luaţi aminte; că este absurd ca medicul să se lupte cu scumpătate pentru meşteşugul său, şi cizmarul şi ţesătorul şi – într-un cuvânt– toţi meşteşugarii; iar cel ce zice că este creştin să nu poată aduce cuvânt [de apărare] pentru credinţa sa;(Omilii la Ioan)

    (Enciclica din 6 Mai 1848) :

“…a legiuit în istorie însăși Patriarhia Ecumenică zicînd: ”…apărător al credinței este însuși trupul Bisericii, adică poporul însuși, care vrea ca credința lui să fie veșnic neschimbată și aceeași cu a Părinților lui”

Din Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei face parte fiecare madular al Bisericii Ortodoxe Sobornicesti cea Una Sfanta si Apostoleasca adica clericii si mirenii, traitori ai Credinte Ortodoxe

Despre Mincinosul-sinod din Creta 2016

Arh.Alexiev: Ce este erezia? Învăţătura mincinoasă care, mai puţin ori mai mult, denaturează adevărata învăţătură dumnezeiască şi lucrează cu viclenie să o schimbe şi chiar să se înalţe în locul ei. Adevărurile de credinţă ne-au fost revelate o dată pentru totdeauna (vezi Iuda 1, 3) de Dumnezeu! Iar eresurile sînt născocirea diavolului …”

Mincinosii-episcopii au dat asigurari ca mincinosul-sinod din Creta nu va formula dogme noi(invataturi de credinta noi)

Dogma nou introdusa prin documentele”Sinodului” din Creta despre ecumenism nu apartine Bisericii Ortodoxe, ea nu e “expresie…a credintei si traditie apostolice” dupa cum spun : Sf.Justin Popovici,Sf.Paisie Aghioritul, Pr.Dumitru Staniloae, Pr.Serafim Rose, Arh. Alexiev, Pr. Adrian Fageteanu,Pr. Arsenie Papacioc,Pr.Gheorghe Calciu,Pr.Iulian de la Sf. Munte Atos, Pr. Justin Parvu, Pr.Arsenie Boca, Pr.Ghiorghios Kapsanis de la Sf Munte Atos.

La “sinodul” din Creta s-a indus o mare minciuna si confuzia dintre ecumenicitate si ecumenism.Chiar si denumirea de Miscarea Ecumenica este folosita in sens gresit pentru ca slujeste intereselor ecumenismului si masoneriei.

– la punctul 4 dogma noua despre ecumenism se spune in document : ” mişcarea  pentru restaurarea unităţii cu ceilalţi creştini în Biserica cea Una,Sfântă, Sobornicească şi Apostolească nu este deloc împotriva naturii şi istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia constantă a credinţei şi a tradiţiei apostolice în condiţii istorice noi. ” 

Text document Creta : ” 4.  Biserica Ortodoxă, care se roagă neîncetat „pentru unirea tuturor”, a cultivat întotdeauna dialogul cu cei care s-au separat de ea, cu cei de aproape şi cu cei de departe, a condus chiar cercetarea contemporană a căilor şi a mijloacelor de restaurare a unităţii celor care cred în Hristos şi a participat la Mişcarea Ecumenică încă de la apariţia acesteia, contribuind la formarea şi la dezvoltarea ei ulterioară. De altfel, datorită spiritului ecumenic şi filantropic care o caracterizează, cerând după porunca divină, „ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4), Biserica Ortodoxă s-a străduit întotdeauna pentru refacerea unităţii creştine. Astfel, participarea ortodoxă la mişcarea  pentru restaurarea unităţii cu ceilalţi creştini în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească nu este deloc împotriva naturii şi istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia constantă a credinţei şi a tradiţiei apostolice în condiţii istorice noi.”

– In documentul 6 s-a aprobat o alta dogma noua si anume : “Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe” aceasta contrazice Crezul Ortodox in care noi ortodocsii credem in Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica, si nu zicem si alte denunmiri de biserici sau Bisericile

– Se neaga unitatea Bisericii care este Una si nu despartita , pentru ca in Crez zicem Una si nu Unele adica mai multe ( in document  se spune : punctele1,3,4,5,6″ promovarea unităţii creştine în lumea contemporană”,” Responsabilitatea Bisericii Ortodoxe pentru unitate”,” restaurare a unităţii celor care cred în Hristos şi a participat la Mişcarea Ecumenică”,”unitatea pierdută a creştinilor.”,”cu scopul de a netezi calea spre unitate”

Text document Creta : 5. Dialogurile teologice bilaterale actuale ale Bisericii Ortodoxe şi participarea sa la Mişcarea Ecumenică se sprijină pe însăşi conştiinţa Ortodoxiei şi pe spiritul ei ecumenic, cu scopul de a căuta, pe baza credinţei şi a tradiţiei Bisericii primare a celor şapte Sinoade Ecumenice, unitatea pierdută a creştinilor.

Masuri care trebuie luate in cazul cand cineva accepta dogme noi

   – ca preot intreruperea pomeniri mincinosului-episcop(conform canonului 15 Sinod I-II Constantinopol) la Proscomidie si la pomenirile (ecteniile) de la toate slujbele Bisericii, pomenirea se reia doar daca mincinosul-episcop se leapada public si da anathemei noiile dogme

   –  ca mirean dupa Sfinti ca : Sf Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gura de Aur, Sf.Teodor Studitul, Sf. Marcu al Efesului,Sf. Maxim Marturisitorul, Sf. Nichifor Marturisitorul spun toti intr-un glas sa nu avem nici o legatura cu cei ce accepta dogme noi, sa nu primim impartasanie de la ei, biecuvantari, sa nu mergem la slujbele unde sunt pomeniti(dar nici la cei ce odata il pomenesc iar alta data nu il pomenesc si continua sa faca asa; adica cate odata il pomeneste si alta data nu il pomeneste)sau la cei ce sunt cu ei in comuniune adica ii recunosc treapta de ierarh si il primesc la slujbe cu ei si il pomenesc

Canoane ce trebuie aplicate in cazul cand apar dogme noi si canoane ce au fost incalcate in Creta

Canoane Apostolice: 45,46,65, Sinod V can.6,32; can.72 sin. VI,sin.IV can 14, Laod.10,31, can.Ap. 26,Cart. 29,24;can. 15 sinod I-II (Pidalion 1844)

Preoti prigoniti si care nu accepta aceste dogme noi si au intrerupt pomenirea celor ce au semnat in Creta sunt : Pr. Grigorie de la schitul Lacul Frumos, Pr. Elefterie Tărcuță de catedrala din Bacau, Pr. Macarie Banu de la Oituz.

Citate Sfinti Parinti si Preoti din vremea noastra :

Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”

Din viaţa Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Şi chemând la sine pe mulţi dreptcredincioşi, îi sfătuia, îi ruga şi îi învăţa să nu se unească cu ereticii, să se ferească de aluatul lor şi să fugă de învăţătura lor ca de muşcătură de viperă”.

Sf. Maxim Mărturisitorul: „Aflând eu Biserica Bizanţului aşa precum era înainte, atunci şi eu mă voi afla într-însa, precum am fost mai înainte, şi voi merge la împărtăşirea aceea fără nici o îndemnare omenească; dar cât timp vor fi într-însa smintelile eretice şi smintitorii arhierei, până atunci nici un fel de cuvânt sau lucru nu mă va pleca să mă împărtăşesc cu dânşii vreodată

     Sf. Iosif Voloţki: „Să fie demn pentru tine oricine, afară de cel care învaţă erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la el nici învăţătura, nici împărtăşania, şi nu numai că nu ne vom împărtăşi la el, ci îl vom osândi şi cu toate puterile îl vom da pe faţă, ca să nu devenim părtaşi pieirii lui

      Sf. Meletie Mărturisitorul: „Nu-i ascultaţi nici pe pustnici, nici pe preoţi, şi nici pe cei ce ne propovăduiesc învăţături nelegiuite, şi povăţuiesc în chipul cel rău, şi nici pe aceştia şi nici chiar pe episcopi să nu-i ascultaţi, dacă mărturisesc lucruri neadevărate, care nu sunt spre folos. Să fim lucrători, şi să cuvântăm, şi să stăm împotriva celor ce îndeamnă la rătăcire în chip viclean.

   Sfântul Teodor Studitul, P.G. 99, 988A),”Căci avem poruncă de la însuși Apostolul: dacă cineva dogmatizează sau poruncește să facem ceva în afară de ceea ce am primit, în afară de ceea ce canoanele sinoadelor sobornicești și locale [au hotărât] în [diferite] vremi, să nu fie primit acela, nici să fie socotit în ceata aleasă a sfinților” 

  Pr. Arsenie Papacioc “nu accept nici un fel de colaborare ecumenistă, nici un fel de început, ce să mai vorbim de sfârşit… Nu păstrăm legătura!”, “suntem ortodocşi şi o cirta dacă se cedează, s-a cedat tot, pentru că Hristos vrea de la noi să rămânem întregi. Dracul în schimb vrea să-i dai o unghie şi dacă i-ai dat-o, asta înseamnă că nu mai eşti stăpînul întregului, ci eşti doar o parte din întreg, pentru că Adevărul nu se măsoară cu metrul. Ori cedezi mult, ori cedezi puţin, e totuna, înseamnă că ai cedat tot”

Arhimandit Gheorghios Kapsanis, egumenul M-rii Grigoriu, Athos

“Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din intreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, in Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rindul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanti ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

Ce este ecumenismul? Ecumenismul in schimb, este o forma institutionala prin care, sub numele pacii si al unitatii, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budisti care nu cred in Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, si unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul cauta prin toate acestea sa se impuna ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxa este ecumenica adica soborniceasca. Una este insa ecumenicitatea si alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxa este ecumenica, dar nu ecumenista. Ea ramine ecumenica atita vreme cit nu cade in ispita ecumenismului

   Pr. Dumitru Staniloaie: “Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sarb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre”

   Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: “Eu sunt impotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru” 

Pr. Adrian Fageteanu: “Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX”

—–
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=06542495702295630922