poate fi botezat cineva fara sa creada

Limonariul sau Livada Duhovnicească, edit. REÎNTREGIREA, Ioan Moshu, Alba Iulia 2014

pag.236

CAPITOLUL 198

RĂSPUNSUL SFÂNTULUI ATANASIE, EPISCOPUL ALEXANDRIEI, LA ÎNTREBAREA: OARE POATE FI BOTEZAT CINEVA FĂRĂ CREDINȚĂ?

A fost întrebat odată Sfântul Atanasie, papa Alexandriei, dacă poate fi botezat cineva fără să creadă, potrivit rânduielii și propovăduirii creștine, sau dacă ar fi botezat pentru alte pricini, prefăcându-se că el crede, ce va fi cu el și cum îl primește Dumnezeu.

Sfântul Atanasie a răspuns zicând:

– Ați auzit că în timpul unei ciume, când mulți de frica morții alergau la botez, s-a arătat fericitului Petru și mucenicului, cineva în chip de înger și i-a spus:

– Până când tot trimiți aici pungi sigilate și complet goale și fără nimic înăuntru?

Atât cât se poate înțelege din cuvintele îngerului pungile sigilate sunt cei care au pecetea botezului, care socotind că au să capete vreun bine dacă s-ar boteza, s-au botezat.