Iconomia nu e pravila Soborniceasca

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOANN CARTEA AVVEI VARSANUFIE

Predania 2015, pag.14

Încă de multe ori şi cătră neputinţa gândului celui ce întreba răspundea, cu iconomie făcând pogorâre, ca să nu cază întru deznădăjduire cel ce au întrebat, dupre cum şi în vieţile Stareţilor aflăm. Şi nu să cade a priimi ca pre o pravilă sobornicească pre ceale ce aşa cu pogorâre cătră oarecarii pentru neputinţa lor sânt zise, ci îndată a face judecată cum că, cătră cel ce au întrebat cu adevărat, şi răspunsul dela sfinţi cu potrivire s’au grăit.