poruncesc, sfatuiesc, cearta…rezolvata numai dupa scrierile luminatorilor si invatatorilor Bisericii

MANUAL DE DREPT BISERICESC ORTODOX ORIENTAL CU PRIVIRE SPECIALĂ LA DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ORT. ROMÂNE

Arad, 1925

pag. 25-26

Caracterul divin (juris divini) sau omenesc (juris
humani) al legilor din Sf. Scriptură se poate cunoaște după text sau din obiectul lor. Astfel din text se poate cunoaște caracterul legii la I Cor. VII, 10 unde cetim: „Nu eu poruncesc, ci Domnul“, iar la I Cor. VII, 12: „Asta eu Vă sfătuesc, nu Domnul“. Dacă din text nu este evident caracterul legii, se va judeca dupa obiect și anume norma generală este, că prescripțiunile de credință și morală sunt de origine divină, iar cele disciplinare de origine apostolică sau omenească. Dealtfel Sf. Scripture se va esplica numai în felul stabilit de Biserică și prin urmare în cazurile dubii, dacă o prescripțiune este a se considera ca fiind de origine divină sau omenească, se va hotărî după normele stabilite de Biserică. Canonul al XIX-lea al sinodului trullan zice în
privința aceasta: ,,Dacă se iscă vre-o ceartă cu privire
la Sf. Scriptură, ea trebue rezolvată de conducătorii Bisericii, numai după scrierile luminatorilor și învățătorilor Bisericii“, iar sinodul din Ierusalim, ținut la a. 1672 a stabilit urmatoarele: Credem că dumnezeeasca și Sf. Scriptură este vestită de Dumnezeu, din care pricină, trebue să credem în ea, fară contrazicere, însă, nu așa
cum i-se pare fiecăruia, ci după explicările și tradițiunea Bisericii universale.