Sf.Vasile Novikov – traducere

https://www.youtube.com/watch?v=q1GBc1GmACQ

Pune deoparte, te rog.

Nimeni dintre voi nu-și pune întrebarea cum este să fi sănătos duhovnicește.

Auziți?

Ca să fi sănătos trupește, să fi sănătos, taurul este sănătoasă, vaca este sănătoasă, vițelul este sănătos.

Și omul care are acest animal este sănătos.  Și toată această sănătate trebuiește la toată lumea asta urâtă care zboară în prăpastie. Toată lumea trăiește sănătos pentru iad. Trebuie sănătatea acestei lumi murdare și noi care stăm aici. Mâinile (….) cu ochi invidioși ne-am uita, urechile (….) limba  lungă, de două ori incolăcită și să o legăm sub formă de nod. Auziți?

Creștini credincioși. S-ar părea că au venit, au luat lumânarea, au aprins pentru Dumnezeu, dar lucruri pentru Dumnezeu nu sunt.  Au terminat seminarii teologice, academie. Începând cu titlul de patriarh și terminând cu mirean și toți s-au cufundat  în păcate de moarte nepocăite. Toate aceste (….) intențiile voastre trupești. Ne numesc proastă, plângem, suferim. Soțul bea, îmi doresc să nu mai bea, fiica este desfrânată, fiul este drogat și așa mai departe. Și toți se îngrișesc doar de trup, dar nimeni nu se îngrijește de suflet. Și așa s-au dus mâinile. Ochii au început să privească, picioarele să umble, capul a devenit luminos. Iar noi din nou începând cu ziua următoare începem să păcătuim. De ce nu vă puneți o astfel de întrebare, pentru ce trăiți? Și scopul vieții voastre e să dormiți, să mâncați, să satisfaceți trupul vostru murdar. Iar trupul este pământ, înveliș. Mintea voastră este sufletul vostru. Pentru suflet toate acestea nu sunt necesare. O să veniți la Dumnezeu, toți mâinile o să le încrucișați toți care stați aici, și eu deasemena. Iar răspuns care o să îl țineți, ce o să îi spuneți? Eu am zburat în cosmos, eu am fost aici președinte jido-mason,  eu am fost aici conducător și am făcut treburi drăcești și totul spre bine. Toți se străduiesc spre bine.  Și urechile o să vă deschideți, ochii o să îi deschideți. Și ascultați toate aceste mizerii, vorbesc despre salam, despre ipotecă. Da, despre covoare  iar voi urechile o să vi le ciuliți, ochii o să îi deschideți și ascultați toate aceste mizerii, care dăunează cui? Învelișului, trupului vostru.  Ați auzit, a spus careva dintre ei despre salvarea sufletului, cum să o salvezi?

Mergeți să votați. Mă întreabă: „Părinte pe cine să votez?”  Iar eu spun simplu, în două cuvinte. Auziți?  Acum 2, 5 milioane mor iar acum votăm și o să murim 10. Mergeți și votați. Auziți? Da? Nu ați înțeles nimic. Acum 2 milioane mor, trebuie să anunți țara,…, pentru că ne gândim doar despre trup. Și pentru cine să dai votul tău, este fără rost. Da sigur nu o să facem, o să ne îmbuibăm cu măncare și cu băutură, totul o să avem. Da uităm că toate acestea o să fie, este scris în Biblie. Pământul o să ardă și toate faptele ei toate o să ardă. Și toți necurații care slujesc  acestei idei, toți o să ardă. Nu eu spun asta. Ascultați! Ascultați, ascultați. Este răspunsul pentru voi din iad. Ascultați!

Da, da, da.  Ascultați! Dracii râd de voi, de noi. Că aici părintele vorbește adevărul,  îsta este răspunsul tuturor jido-masonilor, conducătorilor. Și vouă nebunilor, care în loc să lucrați pentru mântuirea sufletului, lucrați pentru trupul muritor. Ascultați!

Voi sunteți robii lui Dumnezeu, robii lui Dumnezeu, dar nu robii diavolului. Robii lui Dumnezeu când v-ați născut. V-au Botezat, au fost 4 martori, chiar 5. Părinții, părintele care v-a botezat și nașul cu nașa, 5. Iar azi ce? Acest document electronic, și vouă pe frunte, acest pașaport (document) jido-masonic ai luat și ești ce? Iar martorul, slujitorul lui Dumnezeu sunt nimic. Auziți? Voi ați luat toată această simbolică satanică. V-ați lepădat, aveți asigurare, buletine (pașapoarte), aveți toată codificația, v-ați lepădat de numele vostru.

Ascultați, ascultați. Ascultați.

Cum să vă conving?  80 de milioane slujim sistemului demonului, sistemului global. Care 100 de ani a slujit sistemului comunist, acum aceast sistem și vedeți ce fac? Cu forța de împing, nu o să mergi la vot o să te dau afară și toate celelalte toate sunt sub presiune.  Asta este doar începutul. Începutul și pentru pielea noastră suntem dispuși pentru orice. Pentru pielea noastră, pielea aceasta, pământul. Învelitoarea urâtă,  pe care noi am desfrânat-o, am fumat-o, îmbătat-o,  înjurat-o. Noi această învelitoare urâtă, nu numai…ea  nu e bună pentru nimic, înțelegeți? Nicăieri. Noi avem posibilitatea, să salvăm sufletul nostru, dar învelitoarea nu, ea la Sfinți este nestricăcioasă, la Sfinți este nestricăcioasă învelitoarea. Pentru că ei au trăit sfânt, iar învelitoarea noastră, o mănâncă viermii.

Dacă asta în academii și seminarii ar preda asta, deschis așa și ar discuta începând cu patriarhii, auziți? Iar noi slujim sistemului, idei, diavolismului. Hristos este unul și același în toate timpurile,  cu porunci neschimbate. Iar nouă acum vor pe Hristos să îl adapteze sub acest sistem. Pace, siguranță, toleranță, răbdare pentru păcat, câtre demon. Nu vă mințiți. Aveți un astfel de răspuns, voi toți trăiți în casele voastre, aveți familii. Soțul înjură, fiul este bețiv, drogat. Fiica este desfrănată. S-ar părea că puneți toate eforturile ca să fie pace și înțelegere în casă. Așa sau nu e așa? R: Da.

Întrebare: de ce ea nu este?  De ce ea nu este, în casele voastre. De ce este putoare, de ce este plâns, de ce înjurătură, de ce este iad în casele voastre? De ce? Vedeți? Vă răspunde cel viclean. Dar pentru că toți sunt posedați de demoni. Cum poate să fie pace printre draci?

Deci de ce nu este pace în casele voastre? Voi toți depuneți eforturi pentru pace,  vreți ca fata voastră să fie frumoasă, fiul să fie frumos, soț, soție, voi toți vreți iubire și pace. La fel ca și acum. Conducătorii globali vorbesc despre pace, iubire… și urechile voastre se deschid și ascultați pe toți acești demoni.  Ei se acoperă cu toată această mizerie și cu aceste cuvinte.  Iar în lume iubire nu este, în jur este râzboi. …Cutremure, inundații, scutură toată lumea urâtă. Pentru faptul că nu este Dumnezeu în inimă,  pronunțăm cuvinte goale, la fel cum noi venim Doamne, miluiește! Dar fapte nu sunt. Dar faptele noastre nu sunt, îmbrăcăm camuflaj, venim aici. Spunem, ortodocși, iar în esență suntem închinători la idoli. Cum un stareț spune:.. Asculați, asculați! Închinători la idoli, în ce este închinarea la idoli? Înainte  din lemn au sculptat, din pământ și se închinau, închinarea la idoli. Da? Iar acum, calculator deștept au început să vorbească. Calculator deștem le dau. Au luat acest sistem, au semnat, s-au închinat acestui idol deștept, ne-am lepădat, iartă-ne pe noi Doamne. Și trebuie să ne izbăvim de aceast gunoi,  nu o să faceți? Nu o să treceți vămile până la a doua venire. Iar a doua acum, ultima, documentul (buletinul, pașaportul) electronic, este gata totul. Ascultați, ascultați. Pașaportul electronic, asta este deja ca și în supermarket când intrii și toate acestea sunt numerotate.  Astfel de vite o să fie tot poporul, o să vă scaneze retina pentru biometrie, pe frunte cu un laser nevăzut toate acestea o să fie. Pensia, educația,  trebuie să bei, să mănânci, lumină, gaz. Cum o să fiu dacă nu iau toate acestea,  cum o să trăiesc? Dumnezeu a spus, crucea, știu, jelesc. Iar pentru avorturile noastre, pentru copii noștrii, pentru înjurătura noastră, pentru viața noastră trăită în desfrău, totul ne este îngăduit, alegeți, crucea sau pâinea. Timpul s-a terminat, mâncarea, bâutura, somnul. Auziți? Timpul s-a terminat. Timp nu mai este, de aceea toată această prelungire, sănătatea pentru păcate. Dacă pentru jertfa lui Dumnezeu, atunci da.

Aveți răspunsul.

Prima poruncă a dat Dumnezeu: „Să îl iubești pe Dumnezeul Tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta.” Cu toți mușchii tăi, cu toate fibrele tale, o să citim acum în Evanghelie, iar de vei iubii mai mult, pe tatăl tău, mama ta, copii tăi și pe toată aceată lume urâtă, …, cu banii, cu luxuri. Nu este vrednic de Mine, zice Domnul. Totul o să ardă și trupul vostru o să ardă. Iar sufletul, mintea voastră este veșnicia. Unde suntem noi toți? Toți în lume, nu îl avem pe Dumnezeu. Iubirea fățarnică față de Dumnezeu. Dar vorbim despre salvarea a ceva suflet, vorbim despre credința noastră, că eu cred. Înainte să te spovedești, împărtășești cu Sfintele Taine ale lui Dumnezeu, să nu fie răutate în inima, să ierți toate supărările aproapelui tău. Aduci aici toată lumea, bogăția, zice: Doamne primește jertfa aceasta,  iar pe fratele îl urăsc, pe sora deasemenea, pe vecin și așa mai departe. Tu ți râul pe cineva, o să primească Dumnezeu jertfa ta pe cruce…dacă nu ai iubire în inimă, Dumnezeu nu o să te miluiască. Și toate faptele tale sunt fără valoare. Te minți pe tine însuți. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, ascunde, ascunde.

Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, a doua poruncă. Dar să nu îți creezi idoli, nici din soț nici din soție, nici din copii din nimic. Te-ai alipit de soție, te-ai alipit de soț, te-ai lipit de bani, te-ai lipit de nepoată, tu deja nu îl mai iubești pe Dumnezeu ți-ai creat un idol. Auziți, unde suntem noi toți, suntem în lume. Iartă-ne pe noi Doamne milostive.

Se cheamă numele Domnului în deșert. Credem în toate credințele. Vedeți ce se întâmplă acum, toate religiile au vorbit despre asta. Câte secte au apărut, baptiști, adventiști, iehoviști, lutheraniști, catolicii. Papa ne arată rugăciune comună cu el, iar acolo este regula nr. 45 Apostulul spune: Cine s-a rugat cu ereticul…Iar Patriarhul nouă ne demonstrează, este amărăciune, cu părere de rău în inimă sunt nevoit să vorbesc. Constatarea factelor sunt fapte. Dacă tu o să te rogi cu un eretic ești destituit din funcție. Auziți? Iar vouă vă arată. Rabini, musulmani, mahomedani, criști stăm cu gura căscată frați și surori. Care frați și surori, cei care sunt întru Hristos. Cine nu l-a cunoscut pe Hristos niciodată nu o să îl cunoască pe Tatăl. Hristos ce a spus, „mergeți și învățați pe toți păgânii Botezând în Numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treimea”  Iar acolo mai departe este scris în musulmană, mahomedană să mergeți să învățați, în batiști, adventiști, catolicesc. Acolo nu este scris în democrație, comunism…auziți? Treimea Sfântă, adevărul este unul, toate clanurile, păgânii dacă e cecen, armean, evreu dar în acest adevăr suntem frați. Toți cerem …. de la Dumnezeul nostru Iisus Hristos.

Iar mai departe Hristos spune: „Cine nu m-a recunoscut nu o să îl cunoască pe Tatăl și cine nu a primit Botezul în numele meu, a Sfintei Treimi. Sunt blestemate toate esențele și popoarele păgâne. Auziți!  Și noi ascultăm toată această erezie, toată această păgânătate. Iartă-ne Doamne, am ghicit, am făcut farmece, ne-am uitat la Kașperovschi, cine era în Musoleum se închinau la acest idol. Iartă-ne pe noi Doamne, miluiește-ne. Konsomolțami, pioneri am întâmpinat Noul An. 8 Martie blestemat, zilele de octombrie toate acestea am făcut, am jucat, dansat…iartă-ne pe noi Doamne, am făcut vrăjitorii am ghicit, am jucat cărți și așa mai departe. Doamne miluiește-ne. Doamne, iartă-ne. Toate acestea Ivanovă, …, Șableni, și tot acest gunoi. Iartă-ne Doamne, miluiește-ne. Să nu îți faci idol, în nimic. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, prin puțina credință, prin necredință, duplicitate, fățărnicie. Vorbim una facem altceva. Iartă-ne Doamne, miluiește-ne.

6 zile ne-a dat Dumnezeu, munciți, înmulțițivă, iar al 7-lea lui Hristos Dumnezeu. În Sărbătorile de Înviere toți mergem la plimbare, prin bazaruri, prin magazine. Iartă-ne Doamne. În bicerică nu mergem, dar de ce? 6 zile lucrați pentru trupul urâcios și a 7 zi. 6 zile ne-a dat Dumnezeu pentru trudă, dimineață, te-ai trezit, te-ai rugat, seara la fel. Să citești Psaltirea, Evanghelia, noi asta nu facem. Nu luăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Înjurați de dimineața până seară. Alergăm să câștigăm pensia demonică, ne trudim. Frig, ger și arșiță și praful înghițim. Stăm să căștigăm pensia. Cât de sărguincios ne trudim, de ce nu ne trudim așa pentru Împărăția lui Dumnezeu. Când toate acestea care vin în casă, pensia. Tot restul ca să dobândim cumpărăm. Așa că sufletul vostru de ce nu vă trudiți așa pentru Împărăția Cerurilor. Noaptea  …, noaptea mecanicul trenul conduce, nu doarme.

Avionul zboară, vapoarele navighează, procesele fizice merg. Pensia demonică o căștigăm, de ce nu ne rugăm așa pentru mântuirea sufletului. De ce suntem așa sinucigași pentru sufletul nostru. Dormim, mâcăm și tot restul. Pentru acest scop a fost creat omul? Scopul omului este să își salveze sufletul. Ție Adame, în sudoarea feței să îți câștigi pâinea. Iar ție Eva să naști nepoți, copii. Asta este pentru păcatele voastre, pentru avorturi, pentru neîndeplinirea poruncilor. Ai recunoscut înaintea lui Dumnezeu nevrednicia ta,  iar noi ne-am mândrit, dumnezei aici. Ne bizuim pe știință, pe progres, acum o să facem,  uitați-vă ce se întâmplă cu omenirea. Progresul științific… Ce fel de rău se lucrează în această lume. Se însatanicește omul de la toate acestea. Pentru că toate acestea materiale îndepărtează tot ce este duhovnicesc. Iar omul fără cele duhovnicești este mai râu decât dobitoacele. Nu vă hărțuiți. Iartă-ne Doamne, miluiește-ne.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să îți fi bine pe Pământ”. Copii nu cinstesc pe părinți, iar de vină suntem tot noi părinții pentru că nu ne respectă copii. Prin faptul că din tinerețile noastre și din tinerețile lor ne-am îngrijit doar cu ce să îi hrănim, îmbrăcăm, să le dăm educație, numirea. Dar nimeni dintre noi, nu le-am însușit iubirea pentru Dumnezeu. Iartă-ne Doamne, le-am dat la școli fără Dumnezeu, la toate învățăturile și toate celelalte. Unde nu se gândeau de Dumnezeu. S-au educat și vedem în asta că nu șiu cum să ne numească, nu știu cu ce să ne hrănească, nu știe unde să ne pună. Totul este îngăduit pentru nepocăință. Iartă-ne pe noi Doamne.

Mama o s-o numească pe aceea care singură o să se ducă în Împărăția Cerului. Și copii ei o să se ducă, aceasta este mama și tata. Iar ei sunt copii lor. Iar dacă mama și tata  nu i-au învățat cuvântul lui Dumnezeu,numai este mamă, și nu mai știu copii voștri cum să vă numească. Ce semeni aia o să culegi. Iartă-ne Doamne, Miluiește-ne.

Așa cum toți au greșit înaintea lui Dumnezeu, cuvinte negre, se vopsesc. Femei nu mai sunt, doar bărbați. Miluiește-ne Doamne, iartă-ne. Regula nr. 62. în fața voastră stă Nicolae. Al 6 sobor spune clar, femeia care se îmbracă în haine bărbătești, se desparte de biserică. Iar noi intrăm în biserică, ascultați cum zic demonii, e comod. Mie nu îmi spuneți femeilor? Cum îmbrăcați pantalonii? A..femeilor, cum îmbrăcați pantalonii? Uite cum râde. Cum îmbrăcați pantalonii, vă întreb pe voi femeilor care stați aici. Imediat ieșiti o să luați pantalonii. Da, aici ați venit cu fustă fățarnicilor, cu muștar. Cu capul vopsit stăm.  Cu buze demonice, satanice, cu ruj pentru buze, este făcută din copii avortați. Din pântece duc medicii, iar voi o puneți în gură. Faceți un ritual satanic. …pentru protecție, pentru toate avorturile, pentru răzbunare.

Da și o să mâncați rujul, iar ea pe voi. De aceea murim. Cum se apropie părintele…prima întrebare să nu păcătuiești de moarte, femeia născând se reface, este un proces estetic a lui Dumnezeu. Dar ferindu-se ea singură se omoară, iartă-ne pe noi Doamne și ne miluiește. 3 acolo, pe 15-20 i-ai înmormântat și pe unul au născut. Și pe un drogat, bețiv, desfrânat sau trădător. Pentru aceeia suferă îștea.  Pentru toate trebuie să plătim din plin. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Pentru tot trebuie să plătim. Și plătim cu propria piele. De aceea nu mișcă mâinile, ochii nu privesc, inima se oprește și tot restul. Tensiunea, ochii nu văd, urechile nu aud și cele dinăuntru putrezesc, faceți experimente pe voi înșivă. Ați devenit foarte deștepți, culți. Iartă-ne Doamne. Asta se numește lăcomie…. Da, da totul se primește după fapte.

Eu îi am 3 și când mă uit la ei eu pe nimeni nu învinuiesc, ci mă învinuiesc pe mine și jumătatea aceea care a fost. Eu mă uit, cum mă apropii de oglindă și mă văd, așa mă văd în ei pe mine. Și toate sindromurile mele care le au. Pe cine să dau vina? Doar pe mine, iartă-mă pe mine Doamne care mă pocăiesc iar pe ei înțelepțește-i.

Iar noi începem să căutăm, cine este de vină. Fratele este de vină, școala este de vină și toți ceilalți sunt de vină, vecinul este de vină că fiu tău este așa și fiica ta este astfel. Tu ești de vină, tu ești de vină…. Nu vreți să ascultați astfel de predici. V-ați obișnuit să vă mângăie  prin epitrahil, începând cu sinod. Da au venit aici, să facă propagandă  cum trebuie să spui, trebuie loial, cult. Da să mângăi pocăința voastră, nu o să vedeți gunoiul vostru, mântuire nu o să vedeți. Cu gunoi acolo nu o să vă ridicați, nouă gunoiul nici aici nu ne trebuie. Ascultați! Suntem gunoi și un nimic, urâciune. Suntem râi. Iartă-ne Doamne. Ce urâciune suntem. Mă mir cum ne suportă Dumnezeu… sunt indignat. Miluiește-ne pe noi Doamne. Iartă-ne! Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și stăm aici…

Ne numim credincioși, creștini… În primul rând biserica, uite aici. Și venim în biserica lui Dumnezeu, fără să recunoaștem păcatele noastre. Miluiește-ne pe noi Doamne, iartă-ne. Încă ne gândim, a spus bine părintele, nu a spus bine.  Facem filozofii aici. Miluiește-ne pe noi Doamne, iartă-ne. Dacă o să învățăm să ne pocăim cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu  și dacă acum ne-am pune toți în genunchi, 80 de milioane înaintea lui Dumnezeu,. 80 de milioane ar al preaslăvim toți necurații ar zbura de aici și toții cei de altă credință ar fugii. Dar până când păcătuim, noi bem, desfrânăm,  înjurăm, fumăm. Așa urăciune, am crescut mulți viermi în casele noastre. Miluiește-ne pe noi Doamne, iartă-ne și ne înțelepțește. Acest păgân. O să fie cu cui. Nu doar sufletul lor îl prăpădesc păgânii încă și de alții se iau. Fiule. La astfel de fiu și fiică, spune Domnul, mai bine e să nu se nască pe lume. Miluiește-ne Doamne, iartă-ne.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, am disprețuit pe săraci, pe cei goi nu i-am îmbrăcat, pe cei însetați nu i-am adăpat,  am fost în temniță nu m-ați vizitat, am fost și bolnav. A 10 parte din ce avem dăm pe ruj pe țigările urâcioase, în fiecare zi pentru demon, nu ne zgârcim la bani. Pentru toate spurcăciunile. Iar când trebuie să cumperi lumănare, este scump.  Să cumperi Biblia, e scump. Rafturile de la romanele desfrănate se rup.  Candela în casă nu arde. Icoanele stau în praf.  Și tot restul, televizoarele urâte, cu milioane de draci în fiecare casă, câte 7 bucăți. Miluiește-ne Doamne, iartă-ne.  În fiecare colț intră demonii. Mâncăm cu ei, dormim cu ei și tot restul. De dimineața până seara. Acolo sunt doar cuvinte negre, desfrânare. 

De ce vă uitați, vorbiți cu dracii. De aceea la toți li se duce capul. Calculatoarele și tot restul, telefoanele mobile drăcești.  Ascultați. Cercetătorii spun, ai vorbit 10 minute creeierul se prostește. Sângele fierbe, cum să vă conving, din buzunar banii, cuvinte goale, multe. Pentru fiecare cuvânt .. Eu nu am și știe despre mine toată țara. Cine are nevoie de mine  toți mă sună (se referă la fix) și când eu trebuie să rezol o problemă, eu le rezolv pe toate fără această legătură satanică. Ce nu se înțelege? Iartă-ne Doamne. 

Voi singuri dacă aveți telefonul mobil și țineți mai mult de 2-3 minute începe să vă paralizeze asta se resimte. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu cu…Posturile de Miercuri și Vineri nu le ținem. Postul nu 3-4 zile. Postul începe din 28 până în 7. Cine ține așa, corect Luni, Miercuri, Vineri mâncare uscată fără ulei. Marți și joi mâncare caldă cu ulei, sâmbăta  si duminică cu pește.  Toate grăsimile animale se scot. Reiese noi 3 zile am postit și ne-am împărtășit. Ce dar faci lui Dumnezeu? Nu păzesc postul.  Doamne miluiește-ne. Doamne iartă-ne. Postim, se pare, îl menținem. Limba noastră clevetește, ochii invidioși. Postim și ne uităm la televizor.  Facem tot restul, înjurăm ne certăm. De fumat, fumăm, trimitem la dracu. Ce fel de post? Postul este abținere de la tot, și în trup și în viața de familie. În tot. Atunci o să suflați praful unii de pe alții. Soțul de la soție.  Iar când astăzi ai mâncat slănină, mâine te-ai îndopat cu slănină, poimâine te îndopi cu grăsimi, această grăsime îi face grăsime. Grăsime peste grăsime. Se numește turbare.  Turbare, trupurile voastre urâte. Animalele nu fac ceea ce voi faceți,  Și știți întrebarea desfrânatul a desfrânat, cel care înjură a înjurat, fumătorul a fumat, bețivul s-a îmbătat, lacomul s-a îmbuibat. Unde nu te uiți peste tot este ceață și întuneric .  Păzea! Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Salvează Doamne sufletele noastre. De ce nu este abținere. Și noi vedem că stomacul nu poți să îl saturi cu nimic. Doar cu aceea dacă o să învățăm să trăim după poruncile lui Dumnezeu.

Am greșit înaintea lui Dumnezeu, mândria, omul mândru nu o sa intre în Împărăția cerurilor. …I-a slujit lui și din cauza mândriei a căzut. Așa și noi pentru mândria noastră, slavă deșartă, înțelepciunea noi toți ne mândrim singuri, grăsimile, funcția  și asta este mândrie. Nu avem smerenia, nu avem răbdarea, nu avem ascultare, nu avem iubirea de oameni, noi am stors totul din noi înțelegeți? Iartă-ne pe noi Doamne pentru că ceea ce enumăr noi totul am absorbit în noi. Înțelegeți? Cum poate să iasă din noi iubirea lui Dumnezeu dacă noi suntem în această mizerie, dacă tu mergi în gunoi și te cufunzi în el, cum o să ieși de acolo curat? Astfel că toate aceste păcate care sunt în noi, de aceea suntem atât de râi…eu nu știu, Doamne miluiește-ne, Doamne iartă-ne.  De ce Vodka,  vinul, desfrăul  nu v-au curățat.. de ce nu ați devenit mai curați?

Cu Dumnezeu e mai bine să trăiești…Da, dar să fi cu Dumnezeu trebuie să strângi din tine. Corpul nostru urât, mult iubit. Trebuie să strângi cureaua, asta nu e voie, aia nu e voie.  Acest nu e voie, îți dă ție iubire, Acest nu e voie îți dă ție curăție, îți dă…tu de parcă ai scoate lumină din tine, înțelegi?  Ești bucuros, vrei să îi iubești pe toți, vrei pe toți să îi mulțumești. Iar atunci când te îmbuibezi, te îmbeți ție singur îți este râu, și toți din jur vomită, să mă iertați.

Aici este răspunsul, să îl iubiți pe Dumnezeu, poruncile Lui, învățați să trăiți după ele. Nu să vorbiți de ele ci să trăiți după ele. Dumnezeu pentru sodomie, 2 orașe, vedeți în Marea Moartă, acolo sunt filmări au difuzat. Cum să înțelepțești acest popor  neînțelept, aa? Era așa doctor Custo. Dumnezeu îi este judecător, el parcă era catolic. Așa că arată din filmări 2 orașe în Marea Moartă stau. El a stat pe țărm, acești gay, sodomiți fac această paradă. Că astea sunt drepturile omului. Și noi tăcem, în țara noastră asta se face iar noi tăcem. Iartă-ne Doamne, miluiește-ne.  Dumnezeu pentru sodomie și chiar pe aceia care au trăit în aceste păcate. Iartă-ne Doamne, soț cu soție. Este același lucru. Păcatele sodomiei. Păcate de moarte. Iartă-ne pe noi Doamne și ne miluiește.  Tot felul de perversiuni, desfrâu trupesc. Iartă-ne pe noi Doamne.  Scârbos!

Prin înjurături pângărim gura noastră urâtă,  numai înjurături în jur oriunde ai merge.  De mic până la mare. Uitați-vă la grădiniță, ei au 5 ani, 6, 7, 8 ani și din gura lor ies doar înjurături. Unde aud în casele lor, de la părinții lor, de la cei apropiați. Iartă-ne Doamne și ne miluiește.

Am greșit înaintea lui Dumnezeu ,  pentru desfrânare Dumnezeu a înecat toată această necurăție acum 4000 de ani în urmă. Și azi îneacă milioane. Iar noi nu ne înțelepțim. Și acum acest Hollywood drăcesc,  pepiniera desfrâului, în fața ochilor voștri a ars. Cât? O săptămână. Dumnezeu vă arată, cum toată lumea o să ardă. Cum să vă înțelepțesc. Iar faptul că o să vină să judece pe vii și morți v-au arătat. Eu nu mă uit la televizor, mi-au povestit, v-au arâtat.  Câ deasupra feței este Crucea, așa cum este crucea deasupra voastră. Pe cer Crucea, nu Budha, Mahomed, Ahmud sau Rabin ci Hristos Fiul Lui Dumnezeu. Care o să vină să judece pe cei vii și pe cei morți. Și ce credeți care au văzut s-au schimbat? Au lăsat băutura, au lăsat desfrâul, care la cantină a văzut. Mie mi-a arătat acel camionagiu pe telefonul său, camera foto. Asta, da? A filmat, s-a apropiat de Cruce, a văzut a filmat. Acolo stau cei care înjură, au văzut însuți pe Hristos. Eu cred și nu am văzut, tu fumezi stai vezi, trăiești fără asta. Iar tu ce faci?

Doamne cum să ne luminezi această nepricepere, ce minuni ne trebuie. Dumnezeu nu ne lasă, izvorăsc mir toate icoanele, toate ne descoperă,  iar noi ne uităm și nu ne înțelepțim. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Cum am judecat așa și judecăm, cum am invidiat așa și invidiem. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Am greșit cu iubirea de argint,  ne punem nădejdea în pașaport (buletin), ne încredem în toți acești zuratov, pe casa de bătrâni (pension), pe  toate aceste mizerii. Dar nu ne încredem  în Dumnezeu, în bani și toate celelalte. Pâinea cea de toate zilele este la Dumnezeu, nu la președinte,  auziți?  Nu în fondul de pensii. Dacă Dumnezeu nu rodește pâine  Zuram vă dă? Putin a lui șalom vă dă? Auziți? Pâinea ceai de toate zilele este la Dumnezeu, ascultați!  Pâinea cea de toate zilele este la Dumnezeu. El imediat se v-a lua. Pentru că voi vă încredeți în Casa de pensii, pe asta nu în Dumnezeu care v-a creat. El o să ea în curând. Totul o să aibă cei necurați, și totul pentru fărădelegile voastre o să se ridice. Cea mai bogată țară în același timp săracă, 75 de ani au construit toate le-au făcut diabolice, toate au zburat toate sunt în ruine.  Cât de orb trebuie să fii să nu vezi.  Și cum aveți din nou încredere în această…și lui Dumnezeu nu. Cum să vă înțelepțesc. A? Pielea este scumpă? Întrebarea pielii se numește. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Cum nu te-ai strădui să îți păzești pielea o s-o mănânce viermii. Auziți? Moartea în spatele tău. Aici și în spatele meu.  Și ce o să îi spui lui Dumnezeu, ai dat la acest sistem sufletul  și la această sistem cum, trebuie să i te închini. Iar dacă te-ai închinat înseamnă că ai recunoscut.  Înțelegeți? Nu? Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Faceți-ne buletin ortodox, nu suntem împotrivă, poftiți. Fără șesari și simboluri jido-masonice.  Care sunt acum în buletinul rusesc (pașaport). Dați-ne un buletin ortodox noi o să îl luăm. Nu ei nu o să facă pentru că cei 8 pregătesc venirea lui antihrist în Ierusalim. Și ca să vă conducă pe toți, trebuie să vă numeroteze ca pe niște animale.  Și voi de bună voie vă dați sufletul pentru o bucată de pâine. Pâinea lui Dumnezeu nu a lor. Încă puțin și Hristos o să pună înaintea voastră Crucea sau pâinea. Cuvioasa Matrona  și ea a spus despre asta. Noi acum stăm în fața acestei dileme. Iartă-ne Doamne,  este vremea mărturisirii. Vremea de a sta în Adevăr.  Pentru aceste păcate ale noastre. Câteva zile în urmă, în cinstea lui Alexandru Nevski, Da?  Voi știți un astfel de Sfânt? Știți un astfel de Sfânt? Alexandru Nevski? Trebuie să aduc în biserică, ea acum stă în altar. Au adus icoana acum izvorâște mir, Alexandru Nevski.  Unii care stau aici nu s-au închinat lui. Și au văzut toate acestea, auziți? A luat sabia în mâini kneazul prin minune a stat împotriva suedezilor, luteranilor, catolicilor, nemților și pe toți restul. De ce a luat sabia? La ce trebuia să meargă la moarte sigură. A? Și el ce pentru credință, intrau necredincioșii, iar acum necredincioșii au cuprins toată țara. Chinezii până în Ural au ajuns, ciurki au cuprins toate orașele, Moscova, cei de altă credință. Uitați-vă, iar noi tăcem, ca să nu ni se întâmple ceva.  Totul este bine. Iar cine vorbește despre asta este schismatic. Este revolutionar și toți aceea care spun adevărul. Ca și aceea care v-au arătat stau pe drumul drept. Ei au dat provocare acestei lumi urâte. Iar noi vedeți ne-am îmbuibat cu șesari, am luat acest sistem și ne închinăm acestui sistem jido-masonic. Evrei ne conduc, masonii cu acest sistem și totul este bine. Iar cine vorbește despre asta este schismatic, este extremist și noi ascultăm.  Această mizerie eretică. Îi tolerăm. Vedeți Alexandru Nevski care s-a unit împotriva acestor schismatici, toți eretici, catolicilor, musulmani, mahomedani,  auziți? Și Dmitri Tolskoi a stat cu sabia apărând și mărturisind.

Noi nu putem, sabia eu nu o evoc în aceste împrejurări, auziți? Dar cu sabia duhovnicească.  Dacă noi acum, 80 de milioane în mod duhovnicesc  am venii la dreapta credință și am spune nu, ei singuri ar fugii. Ei nu ar putea să țină piept duhului nostru. Aici aveți răspunsul.  Ca și apostolii luați coiful și sabia duhovnicească.  Iar noi asta nu avem. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Mânie, deznădejde,  invidie, câștig, murmur toate le primim după faptele noastre. Iar noi nu vrem să primim crucile noastre. Hristos a dus pe cruce păcatele noastre, curate, iar noi ne înnecăm în aceste păcate, altcineva nu o să facă în locul nostru. De aceea nouă acum ne este dat timpul. Cu jertfe să duci mârturisirea. O să vă salvați sufletul, Dumnezeu o să miluiască neamul vostru, o să îl curățați. Ascultați, ascultați, mărturisirea, nu este timpul de îmbuibare, nu este timpul să dormi, nu este timpul, este timpul calvarului, plângerii, tristeții și crucii. Dumnezeu a spus: „cine nu o să-și ia crucea și nu o să îmi urmeze mie, nu este vrednic de mine”. Cu cuvântul, gândul, privirea, șarm, gust, atingere. Cu toate simțirile noastre înaintea lui Dumnezeu am păcătuim.  Iartă din tinerețile mele până în ziua de azi. Miluiește-mă Doamne și iartă. Iar pe mine să mă iertați păcătosul.

Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește.

Rugăciune 51.02

Acum masonii special produc,  fac tot,  încălțăminte, sticlele cu această simbolică. Luăm aceste sticle și după le aruncăm cu sfințenii la gunoi cu toate celelalte. Ce se întâmplă. Este special …cu sfințenie. Iartă-ne pe noi Doamne. Iar noi tăcem și luăm toate acestea și le aruncăm. Ziarele cu sfinți în tualete, ce facem? Nu e voie să facem asta. E mare păcat. Iartă-ne Domane și ne miluiește. Înfășurăm icoanele și toate celelalte. Oare se poate face asta? Uite acum, mi-au adus ciocolata, luați aparent producție. Ai luat ciocolată, ciocolata Lavra Kievo-Pecerska. Voi vă gândiți că mai departe stă simbolica în spate pe Lavra Kievo-Pecerska,  are peste tot cruce, pe ciocolată, iar în spate are simbolica jido-masonică. Cine a făcut-o, evrei. Ciocolată pângărită, nu e voie să o mănânci. Oare înțelegeți? Cât este de serios acum totul? Producția toată este numerotată cu coduri de bare. Vedeți, astea sunt 3 de 6.  Iar voi în gură, fără a însemna cu cruce fără rugăciune.  Crucea trebuie să fie clară. După deja ne închinăm.

Eu acum întreb, ce ați auzit, despre ce este vorba în Evanghelie 5 fecioare înțelepte, 5 nebune. Asta se adresează nouă, la toți trăitori în această lume. Cine acum în această lume este nebun și cine înțelept.  Cum credeți? Cine? Toți sunt nebuni eu aud, corect. Aceeia care merg cu globalizarea, iar această lume globalizată slujește diavolului. Acești oameni toți sunt nebuni, fie clericii, fie mirenii. Auziți? Care sunt fecioarele înțelepte? Aceia care îl urmează pe Hristos. Dumnezeu spune, prietenia cu lumea, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Iar noi acum vedem, ne-au arătat, ce mult s-au împrietenit în Irak, s-au împrietenit cu lumea. Ce lumea, ce biserica. Ce este în comun între lume și biserică, spuneți? Biserica este, capul bisericii este Hristos, biserică este corabia în lumea aceasta blestemată. Corabia plutitoare, salvatoare,  El ne-a dat această corabie, să ne salvăm sufletele în această corabie,  dar nu în lumea cealaltă. Înțelegeți? Dar noi toți am iubit aceea lume, cu toate blestemele ei. Trupul ne obligă, despre asta eu astăzi am mai discutat. Am uitat despre suflet. Iar cine vrea să își salveze pielea  acela și-o va pierde, sufletul său.  Iar cine vrea să își salveze sufletul său de dragul Evangheliei și Crucii, acela o să își salveze. Nu fiți nebuni, fiți cum? Înțelepți.

Este înțelept acela care trăiește după poruncile lui Hristos, iar adevărul încă odată repet, este una.  Pe toate limbile pămîntului un singur adevăr. Dumnezeu- Treimea Sfântă. Iar salvarea este doar în ortodoxie, altundeva nicăieri. Altundeva nicăieri, subliniez.  În credința ortodoxă adevărată, curată. Vedeți cum urlă, îî de acolo, iadul este sub noi.  Iadul este sub noi. Sub noi este iadul, 13 trepte ale iadului, iese din treptele iadului. Nu uitați de asta. Amin.

Nu eu, eu nu am nimic, e de la Dumnezeu. Iar faptul că ei cad, E harul lui Dumnezeu,eu nu fac nimic.  Eu sunt blestemat și rău. Avel este aici Sfânt, noi aici suntem păcătoși. Eu nu am nimic, totul este la Dumnezeu. Da.  De ce vă uitați la mine? Eu sunt păcătos și blestemat. Dumnezeu face, iar Avel crede că el face. Așa crede el. Crede că face acolo, totul face Dumnezeu,  Împărătasea cerului face totul. Păcătos, blestemat.  În Fatina sunt multe de tot felul, poate să dea cu împrumutu …da, da, da. Din urechi, burtă de unde vrei. Ieși putere necurată, …comoară fără preț, da, da, da. Comoară fără preț, mare.

Îmi ești antipatic. Cât ești de antipatic totul se zguduie.

După din nou păcătuiți, maslu, după din nou păcătuiți. După din nou păcătuiți. După din nou după ale voastre. Mâinile, urechile, da, da, da. Ieși putere necurată.

-O s-o omor oricum, ticălosule.

– Ieși din ea.

– o s-o omor, asta umblă, o urăsc, o urăsc.

01.05.27 –

Au deschis un război, răspunde cui slujești, răspunde. Cui slujiți.

Mie.

Ascultați.

Părinte întrebați din nou, cui slujesc ei acolo.

Rîspunde-mi cui slujiți?

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin

Dragi frați și surori, noi aici ne-am adunat ca să primit fiecare după faptele lui. Un dar, darul vindecărilor, un lucru bun pentru îndreptarea vieții noastre păcătoase. Eu nu sunt vindecător, nici extrasens,  eu nu am nimic. Dacă unii se uită la mine, au auzit despre mine și toate acestea, să mă iertați, eu nu fac aici nimic. De aceea toate le face Dumnezeu, Maica Sfântă,  Sfinții, eu personal nu fac nimic. Înțelegeți? Totul este la Dumnezeu. De aceea, dacă nădăjduiți că părintele Vasilii o să facă Maslu și o să primiți darul vindecării, atunci voi nu nădăjduiți corect. Voi deja nu nădăjduiți la Dumnezeu.  Dumnezeu este chirurgul, eu sunt bisturiul în mâinile Lui. Unde chirurgul o să îndrepte bisturiul întracolo bisturiul o să meargă.  Și fiecare dintre voi o să primească după credința sa, după faptele sale. De aceea trebuie să îl rogi pe Dumnezeu, să nădăjduiești în Dumnezeu, dar nu pe mine. Ați înțeles? Ați înțeles totul, da?  Hristos să vă păzească.  Și să vă înțelepțească Hristos. Ca să înțelegeți esența aceasta, prin rugăciunile care o să citim aici, prin citirea Evangheliei prin Harul lui Dumnezeu se înfăptuiesc unele sau altele. Dumnezeu știe ce este pentru voi spre folos si ce este dăunător. Voi veneți, pare se că vă gândiți doar despre sănătatea trupească,  dar nici unul dintre voi nu se gândește asupra celui duhovnicesc.  Toate nenorocirile și catastrofele omului stau în aceea că noi căutăm tot ceea ce este trupesc,  dar nu veșnice. Veșnic este sufletul iar trupul, oricum l-ai hrănii, orice medici l-ar vindeca, orice ai mânca, bea oricât te-ai conserva este stricăcios. Este pământ și în pământ se întoarce. Iar sufletul este veșnic, iar atunci când ne îngrijim doar de ce este pământesc, uitând de cele cerești.  Atunci trăim fără rost. Pui întrebare celor care vin în biserică, dar nu înțeleg că fundamentul vieții pe care trăiesc, omul nu poate să înțeleagă pentru ce este aici. Întreabă omul, a terminat academia, se pare că omul a terminat facultatea și așa mai departe. Întrebi care este scopul vieții și el răspunde să plantezi un copac, să naști un copil, să construiești o casă, să zbori în cosmos și toate celelalte și nici un cuvânt despre mântuirea sufletului.  Și voi vă uitatți la toate acestea..televizor, ipotecă, vă înmulțiți, nașteți și toate celelalte. Iar când omul se înmulțește, zboară, construiește, bea și mănâncă iar despre suflet nu își aduce aminte, este un țel fără preț a vieții. Și la un astfel de om Dumnezeu a spus, mai bine nu s-ar naște pe lume. Iar pe tata, mama, fiu și fică, bunic, bunică o să îi numească aceia care o să meargă în Împărăția Cerurilor. Dar nu aceea care o să meargă în iad. Și primul lucru ne-a dat Dumnezeu poruncile, „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău” cel mai mult pe Pământul acesta. Mai mult decât pe tatăl tău, mama ta, soția ta, mai mult decât pe copii mai mult decât orice lucru Pămîntesc. De ce? Pentru că noi goi ne-am născut aici și goi o să plecăm. Iar sufletul nostru, mintea voastră. Deschidem aici creierul meu aici, o să scoatem, o să vedem. Dar mintea scoateți din creierul vostru. Aceasta este sufletul vostru care este veșnică, este o părticică a Însuși Creatorului. Și despre această veșnicie ați uitat, doar v-ați lipit de tot ce este pământesc. Și când dați cele vremelnice pe cele veșnice, atunci este viața fără valoare. Să bei, să mânănci, să te înmulțești…Să nu faceți idoli din cele necuvântătoare. Ați auzit? Iar noi trăim așa: cruce nu purtăm,  dar în suflet credem. Rugăciuni de dimineață, de seară nu citim dar în suflet credem.  Posturile  miercuri și vineri nu ținem, dar în suflet credem. Fără cununie trăim, dar în suflet credem, înjurăm, ne certăm, fumâm , de băut bem,  desfrânăm, copii în pântece le omorâm  dar în suflet credem. Îmi este interesant ce fel de credință este aceasta la acești oameni, pe ce anume se hrănește această credință,  autoamăgire drăcească.

Ce se urmărește,  care este fundamentul pe perioada întregii vieți omenești. Aveți  fiecare parte sufleteasca dar este și duhovniceasca, aveți în voi trupesc dar și platinoe. Cu ce se deosebește partea sufletească de cea trupească. Cine înțelege asta? Din voi care stați ar părea că toți sunteți credincioși. Prin ce ce deosebește sufletesc de duhovnicesc.

Uite dragii mei, detonează casa, 1 milion de rătăciți Dumnezeu șterge în fața ochilor și toți suspină, țin doliu. Uitați-vă cât sunt de binevoitori. Da? Și toate celelalte. Dar toată lumea păcătuiește și nu împlinește poruncile și nimeni nu oftează, auziți? Nici unul nu varsă o lacrimă. Auziți? Ce sindrom vi se ivește, spuneți? Duhovnicesc sau sufletesc.  Cel trupesc.

O să numească aici proastă,  și ce păcătuim de moarte?  Nu îndeplinim poruncile, nimeni  nu plânge. Nici o lacrimă, uitați-vă în voi, analizați. Ce sunteți, cine sunteți? Auziți? Și cum vreiți să vă salvați sufletul  dacă voi nu v-ați analizat pe voi. Uitați-vă câte facem pentru cele trupești. Trupesc. Și vrei să dormim și să bem, până la săturare, și aceea și asta. Tot toate. Toți facem și facem toate condițiile pentru aceea ca să împăcăm și să săturăm, ce? Trupul. Dar nimeni nu își face ca să își potolească, ce? Duhul. 

Când se satură mâncăm, vai ce bine este. Toate acestea, sufletește. Dar,…nu duhovnicesc . Ai mâncat peste măsură, deja este greu cum ? Sufletesc sau duhovnicesc?  Sufletesc.  Înțelegeți? Noi toată viața noastră conștientă, lucrăm pentru ce? Pentru cele sufletești, dar nu pentru cele duhovnicești.  Este aici țelul mântuirii noastre?  Trăim noi bine această viață?

R. Nu

Pentru ce lucrăm? Pentru iad. Și ca un total oricum ai bea aici, te-ai încălța, îmbrăca. Orice condiții ți-ai creea aici, pentru ce? Ca să potolești ce? Cele sufletești și vedem toți, toți plângem, suspinâm. De mic până la mare . Bogatul plânge în felul său, săracul în felul său și așa mai departe. Dumnezeu ne arată că am pierdut ce este cel mai important,  Să Îl Iubești pe Dumnezeu.  Uitând de faptul că soarele care ne luminează este de la El, aerul care îl respirați este de la El. Apa care o beți este de la El și singuri stați. Nu tatăl, mama voastră v-au inventat ci Creatorul. Și nea dat totul. Pâinea, legumele și totul. Nouă, ne-a pus și în adâncul sufletului.  Toate sursele, energiile lucrează pentru tine.  Iar tu ești nemulțumitor. Și pun întrebarea? De ce s-au legat de mine bolile, de ce nu funcționează mâna, de ce ochiul nu vede, de ce cele dinâuntru putrezesc ?

Dar dacă tu vei bea, iadul. Ce o să fie cu tine. Spuneți-mi? Aceste păcate de moarte care vi le-am enumerat,  este iadul. De ce nu gândim?

Deci, nu te-am iubit Doamne cu toată inima mea, cu tot sufletul și cu toată puterea mea,  încrezându-mă pe mine, pe știință, pe educație și toate celelalte.  Pe bani. Nădăjduim pe buletin (pasaport),  ne buzim pe pensie, ne bizuim aici pe toate depozitele și toate celelalte, da? Dar nu nădăjduim în Dumnezeu. Uitând de aceea că pâinea cea de toate zilele este la cine?

Dacă acum Dumnezeu nu o să dea roade, nici pensia nu o să te ajute, nici președintele, nici conducător, nimeni.  Nici chemarea ta, nici poziția ta, nici biroul tău, nici cosmosul. Pentru că toate acestea sunt la Dumnezeu.  Iar atunci când noi ne încredem în noi și nu în Dumnezeu,  dar avem încredere în toate acestea trupești. Atunci noi avem credință? Spuneți?

R. Nu

Puțin credincioși, necredința, puțina credință, îndoiala. De ce noi dragi frați și surori suferim? Când copii noștri, se pare că vrem să dăm totul pentru ei, fiecare după veniturile sale, ne străduim să îi educăm, încălțăm, îmbrăcăm. Dar când fiut tău și fiica ta ca și răspuns ia și scuipă da? Să spunem așa figurativ, ce fel de poziție aveți câtre copii voștrii, nepoții, fii? Ce fel de? Supărare și dispreț.

Așa și noi când Tatăl nostru Ceresc  ne-a dat totul, ne-a pus în Univers, cu tot și toate. Iar noi nu suntem mulțumitori, nerespectând poruncile lui Dumnezeu ci toate acestea rânduite le transformâm în iad,  și în același timp disprețuindu-l pe El, pe Creatorul prin aceste fapte păcătoase. Ce primim în schimb? Nu milostenie. Dar Dumnezeu al nostru este milostiv. Este milostiv si ne suportă pe fiecare care stăm aici și 70 și 80 de ani, fiecare diferit cu vârsta. Și noi vedem aceasta multa Lui râbdare câtre noi. Milostivirea și iubirea. La fel ca și noi. Oricât de râu ne-ar face copii adevărat? Dar vine tată, mamă și tu ești gata din nou să îi dai tot. Așa și Dumnezeu. Iubirea la Dumnezeu este nemărginită,  iar noi suntem de vină în aceea că nu primim această iubie a lui Dumnezeu prin păcatele noastre.  Ca să poți să înțelegi asta trebuie să te cureți de păcate. Dacă omul nu o să se curețe, nu o să recunoască greșeala sa. El nu poate să primească pe Dumnezeu în el.

Acela care fumează merge la diavol, el își pângărește trupul. Acolo deja locuiesc dracii. Omul care înjură și tot felul de mizerii, deja cu gura lui vorbește satana.  Poate să trăiască în inima aceasta, desfrânatul care desfrânează , bețivul care bea, hoțul care fură, poate să primească omul în el Duhul Sfânt? Nu. Dragii mei, de aceea pângărind trupul, trupul este biserica lui Dumnezeu  în care stăm noi acum, la fel ca și trupul nostru. Unde trăiește cine? Sfântul Duh dat nou prin Botez. Iar atunci când ne pângărim trupul, atunci în trupul nostru trăiește deja demonul. Nu vă păcăliți, de aceea noi suntem așa râi, aroganți,  răuvoitori, cu inimile împietrite, nemilostivi, iritabili și tot restul. De ce? Pentru că noi în loc de Har, iubirea lui Dumnezeu dobândim duhul răutății, duhul lui satan.

Ce putem să facem?  Să ne pocăim. Dumnezeu a pus pocăința pentru mântuire și să nu păcătuiești. V-a lăsat Sfânta Biserică unde singur este capul Bisericii. Nu slujitorii Lui ci singur Iisus Hristos. Biserica este Sfântă și de neclintit. Iar noi toți și clericii care stăm în ea suntem toți păcătoși. Te-ai gândit râu, deja ai judecat, ai osândit. Invidiezi , câștig ai luat hula împotriva omului. Și ce, deja păcătuiești. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Trăim necununați, trăim în desfrânare, copii ni se nasc cum? La fel de desfrânați. Zicem de unde drogați, de unde vin bețivii și așa mai departe.  Miercuri, vineri nu ținem posturile, acum este postul Adormirii Maicii Domnului iar noi acum nu îl ținem.  Ne împlinim pântecele dar nu și Duhul. Ca la animal trupul conduce Duhul nu Duhul conduce, ce? Trupul. Ți-ai transformat ființa în ce? În animal. Ce este postul? Postul este Duhovnicesc, curat, neîntinat, care trăiește în corp curat. Iar în corpul murdar, trăiește, repet din nou duhul necurat.

A doua poruncă: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și să nu îți faci idol nici din soț, soție, copii din nimic. Vedeți? Și dacă tu, pe copii, soț, soție iubești mai mult decât pe Dumnezeu , atunci spune Dumnezeu: „nu este vrednic de Mine” pentru că totul estre stricăcios și muritor. Iar Dumnezeu este veșnicia și sufletul este veșnic. Pentru că ea este părticica cui? Creatorului.

Acum toți acești extrasenși, vindecători, vrăjitori tot felul de secte. Vedeți ce se face? Ca și ciupercile, toate aceste codări sunt lucruri satanice, înțelegeți? Toți aceștea Ivanovă, Așuriki, Globă, Petrovă și Sidorovă. Mai departe toate aceste credințe, câte adevăruri sunt. Spuneți-mi?  

R. Una

În ce constă acest adevăr? Dumnezeu Treimea Sfântă. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.  Treimea este baza, fundamentul, pe care stă toată lumea, pe care o vedem,  Înțelegeți? Iar nouă ne spun fi rabin, musulman, mahomedan. Fi aici creșnuit, budist, fie orice altceva satanis. Împărăția cerurilor ei toți ce?

R. Nu o să vadă.

Da. Pe Hristos o să îl vedem doar la a doua venire. La răsărit împreună cu toți Sfinții o să Învieze o să vină să judece. Timpul este aproape. Apostazia , Apocalipsa lui Ioan Teologul este în funcțiune. Iar acolo este scris în capitolul 13 și o să facă el și pe cei bogați și pe cei mici și pe cei săraci. Este scris în revelație, în capitolul 13 în Apocalipsă, pe frunte și pe mână. Nici să cumperi, nici să vinzi. Toată producția este numerotată, voi vedeți  da? Acesta este semnul,  iar această numerotare înseamnă primele, la mijloc 2 lini așa lungi și la sfârșit, sunt 3 de 6. Iar acolo este scris 666. Citește numele omenesc , în ce este numele omului? Multe înțelepciuni au fost cine este, care este numele, ce conducător poate fi sau să afle. Multe corespund, dar nu este ce trebuie. În ce constă această simbolică 666 numele omului? Când vă dau acest număr de taxe, luați buletinul (pașaport), îl introduc în calculator. În calculator fără 3 de 6 nu merge. Înțelegeți? Vouă vi se atribuie acest număr,  numele vă este dat la Botez, iar acest număr vi-l dă vicleanul.  Și voi deja nu mai sunteți acolo, Sidrova Maria Petrovna ci este ce? Numărul vostru. Înlocuind ce? Numele vostru. Și când semnezi  atunci faci un acord ca și un contract de muncă, până nu scrie cerere și nu pui semnătura afacerea ta ce? Nu este valabilă. De ce vă lăsați păcăliți și acum gătesc se pare cărțile de pensii, asta este deja păcatul lepădării. Iar acum pregătesc la pensionari cărți noi, electronice. Puneți-vă întrebarea de ce? Și pregătesc deja acum de la anul nou 2008. Au arătat, deja au arătat la televizor mie mi-au povestit  emit buletine noi electronice (pașapoarte).  

V-au dat carneţel de pensii care deja reprezintă păcatul lepădării. Dar acum pregătesc carnetele de pensii noi electronice! Gândiţi-vă, de ce? Când vă vor da aceste paşapoarte, vă vor fotografia retina ochiului, pe fruntea dumneavoastră va fi pus cu laser semnul sau pe mână. Şi acum când mergeţi în supermarket şi cumpăraţi toate produsele cu cod de bare şi scanerul face ti-ti-ti, aşa va fi şi cu fruntea voastră. Aceasta va fi pecetea lui Antihrist! Iată ce vremuri straşnice. Şi dacă noi am primit acum această codificaţie prin paşaport, carnet de pensie, CNP, atunci gata, ne-am lepădat de Hristos, este prima etapă! Harul lui Dumnezeu a plecat de la noi! Îngerul stă şi plânge! ASCULTAŢI!… Ascultaţi! Ascultaţi… Iar noi stăm, lepădaţii. Iartă-ne pe noi Doamne! Preoţii care vorbesc despre acestea sunt prigoniţi pentru că împiedică sistemul să se întroneze diavolul. Dar iată acest G8, comitetul celor trei sute, toţi sunt Rockefelleri care conduc lumea, în mâinile lor este tot aurul, toate băncile, toate corporaţiile. Şi toţi preşedinţii sunt iudeo-masoni. Scopul lor este numerotarea oamenilor. Iar computerul fiară din Luxemburg serveşte pentru conducerea lumii şi pregătesc în Ierusalim tronul în locul lui Iisus Hristos, pe Antihrist, conducătorul mondial. Ascultaţi! Nu este glumă…

Îmi este milă de poporul acesta care urmează pe aceşti iudeo-masoni, care ne amăgesc, care doresc raiul pe pământ. El nu va fi! „Uitaţi-vă! Uitaţi-vă, nu renunţaţi”. Vedeţi ce vă spune diavolul? El spune: „Să nu ascultaţi ce vă spune părintele, să luaţi totul!” Trebuie să mâncaţi, trebuie să beţi şi toate celelalte!” Iar toate sunt pentru iad. Există fundul iadului care e mai straşnic decât iadul! Aşadar dragii mei, fraţi şi surori, primind aceste murdării ne lepădăm de nume. Iartă-ne Doamne!

– „Nu le vorbi lor! Se vor chinui ca şi mine! Pe toţi îi vor lega, pe toţi îi vor împinge!… Toţi vor fi deşeurile societăţii! Ce le vorbeşti, ce le spui tu?” (replici rostite de către o femeie posedată de demon care se afla în biserică în timpul acestei predici)

Deşeurile societăţii! Cine suntem noi, cei care ne opunem acestui rău? Suntem: vagabonzi, schismatici, clevetitori, iar cine merge cu lumea globală, cu diavolul… La fel ca şi acum 70 de ani în urmă când 40 de milioane de oameni au spus NU comunismului (Nu le spune), au fost împuşcaţi, duşi în gulaguri, frate pe frate, soţ pe soţie. Acum totul se repetă, dar mult mai straşnic! Atunci era fără codificare, dar acum dacă primeşti acestea – Iadul!

Aşadar dragii mei, iată la ce trebuie să ne gândim: Iartă-ne Doamne pe noi, puţin credincioşii, fără minte. Am greşit în faţa lui Dumnezeu: am chemat în deșert numele Domnului, am clevetit, am crezut în calendare orientale, am fost la ghicitori, vrăjitori, am umblat pe la babe şi lecuitori! Iartă-ne Doamne şi ne miluieşte! Am greşit cu uciderea de prunci, avorturi, ferirea de a face copii. Astăzi nu mai sunt femei. În canonul 62 al Sinodului VI Ecumenic este spus că femeia care îmbracă haine bărbăteşti este afurisită, este exclusă din biserică. Dar noi intrăm în biserică în pantaloni, umblăm dezgolite. Iartă-ne Doamne! Femeile îşi taie părul, se vopsesc. Rujul de buze este făcut din copii ucişi prin avort, din embrioni, din copii avortaţi – iau materie primă, iar voi… în gură o băgaţi şi o înghiţiţi, mâncaţi. Săvârşiţi un ritual satanic! Ca şi sataniştii, la fel şi voi… cu copii ucişi. Vopsite, deştepte, frumoase – pentru iad! Iartă-ne Doamne şi ne miluieşte!

Umblăm dezgolite, prin goliciunea noastră îi smintim pe bărbaţi şi se consumă trupul nostru. Mai departe: cancer tiroidian din cauza pieptului dezgolit, cancer mamar pentru copiii avortaţi. Sida, toate bolile venerice sunt pedeapsă pentru adulter şi desfrânarea trupului.

Tot tineretul, de la mic la mare desfrânează şi fumează, bea şi se droghează. Zece milioane de copii avortaţi sunt în statul nostru, socotit de noi pravoslavnic, ortodox. După uciderea copiilor, suntem pe primul loc, după narcomanie, pe primul loc, după mortalitate – prima ţară! De ce suntem pedepsiţi? Pentru că Îl mâniem pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv!

Haideţi să ne pocăim! Dacă vom face asta, Dumnezeu ne va milui şi ne va ierta. Voi vedeți că au ocupat peste tot străinii, Moscova 10 milioane dar ei 20 de milioane și peste tot până la Ural o să ajungă chinezii, Vladivostok o să ocupe japonezii. Totul au spus Sfinții Părinți (stareții). Totul se întâmplă. De ce suntem atât de orbi? De ce Dumnezeu îngăduie aceasta? Pentru desfrânarea noastră, pentru beţia noastră, pentru necredinţa noastră, pentru nerespectarea posturilor.

Cine suntem noi? Păgâni. Iartă-ne Doamne! Dar nu se poate să ne facem în continuare semnul Crucii incorect. Ce fel de cruce?… Batjocură faţă de Hristos! Trebuie să ne facem semnul Sf. Cruci CORECT! CLAR! PRECIS! Crucea trebuie să fie precisă! Crucea ne sfinţeşte, ne curăţeşte, alungă toată spurcăciunea! Iar crucea incorectă, deformată este moarte. Iartă-ne Doamne! Sataniştii poartă cruce și ei doar că întoarsă. Râd de cruce. Miluieşte-ne Doamne şi ne iartă!

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu nu citim rugăciunile de dimineață, de seară. Nu citim Evanghelia, nu studiem cântările bisericești. Nu mergem duminica la biserică. Motiv întemeiat, lipsind tu te desparți de biserică. Iartă-ne Doamne. Iar noi ani la rândul, unii ani întregi nu merg la biserică. Iartă-ne, nu ne împărtășim cu Preasfântul  Sânge și Trupul Domului nostru Iisus Hristos. Iartă-ne Doamne.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu cu aceea că nu suntem la vecernie. Iartă-ne Doamne. În timpul slujbei vorbim, ne plimbăm prin biserică,  deranjăm slujba. Nu ascultăm citirea, cântarea. Tot căutăm scuze (îndreptățiri)  pe noi nu ne-au învățat, nu ne-au spus.  Totul știm, unde trebuie să plătești pentru gaz, de unde să îl iei, curentul și toate celelalte. Când se ajunge până la Dumnezeu, atunci  pe noi nu ne-au învățat.  Nu o să aibă nici unul îndreptățire.  Dumnezeu a spus: „În ce o să îl găsesc  la înfricoșătoarea judecată în aia o să îl judec:”  De asta nu vă liniștiți cu asta. Miluiește-ne pe noi Doamne, iartă-ne.

O să ne punem să dormim toți , și peste noapte o să ia toată pâinea din magazin. Așa fierbere o să ridicăm. Nu este pâine. În curând pâinea o să fie luată,  pentru puțina noastră credință și pentru puțina încredere în Dumnezeu.  Iartă-ne Doamne și ne miluiește.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin dans, am mers la alte secte sau am vizitat …și așa mai departe. Iartă-ne pe noi Doamne. Am participat la ceva reprezentări , am mers la demonstrații , în musolee. Iartă-ne  Doamne! Ne-am închinat la idoli, am fost pioneri, komsomolți.  Am crezut în calendare orientale. Iartă-ne pe noi Doamne și ne miluiește.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, am dansat, ne-am îmbătat,  am mâncat peste măsură. Iartă-ne Doamne și ne miluiește.  Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin faptul că în Sărbători, în zile de Paști am mers prin piețe, ne odihneam, bronzam pe la cabane. Nu mergeam la biserică. Iartă-ne Doamne și ne miluiește. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin mândrie,  Omul mândru nu o să moștenească Împărăția Cerului, ne-am mărit, am înjosit cinstea aproapelui nostru. Iartă-ne Doamne!

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Am disprețuit pe cei săraci, nu ați adăpat pe cel însetat, pe cel din închisoare nu l-ați vizitat, am fost bolnav la fel. În fiecare din noi Hristos dacă arătăm mila aproapelui nostru. Iartă-ne Doamne. A 10 parte din ce avem nu facem milostenie.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin  îmbuibare, desfrânare, beție,  dezmăț,  îndulcirea tuturor faptelor trupești, dezmăț și așa mai departe,  fumatul . Pentru desfrânare Dumnezeu a îngăduit SIDA,  diferite boli. Pentru desfrânare , pentru păcatele sodomiei 2 orașe stau sub Marea Moartă.

Mai departe, pentru că se ocupau cu lucruri cum se ocupă și acum, Dumnezeu acum 4000 de ani a înecat toată această necurăție. Vedeți?  Și acum îneacă milioane. Iar noi nu ne înțelepțim. Cea ce a fost stă mărturie pe muntele Ararat Arca lui Noe.  Iar noi nu ne înțelepțim.  Iartă-ne Doamne,  ne îngrijim doar de prelungirea acestei vieți trecătoare. Dar nici unul dintre noi nu se îngrijește de viața veșnică. Miluiește-ne pe noi Doamne și iartă-ne.

Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin iubirea de argint, ne bizuim pe noi înșine, pe statut pe bani dar nu ne punem nădejdea în Dumnezeu. Iartă-ne pe noi Doamne.

Mânia, deznădejdea, dor, invidie, câștig toate le primim pentru faptele noastre iar noi asta nu vrem să înțelegem. Nu ne ascultă copii. Ce am făcut noi ca să ne asculte. Nimic.

Nu săpa groapa altuia, singur  o să cazi în ea.  Noi gonim, pe noi ne gonesc. Noi urâm, pe noi ne urăsc.  Noi condamnăm și pe noi ne condamnă. Nu fă și nu dorii vrăjmașului ceea ce nu dorești să fie ție. Iartă-ne Doamne.

Am greșit înaintea ta Doamne cu cuvântul fapta, gândul, privirea, auzul, mirosul, gustul și cu toate simțurile noastre. Sufletești și trupești. Miluiește-ne pe noi Doamne și ne iartă. Iertați-mă pe mine păcătosul.

Domnului să ne rugăm!

Rugăciune.

Se iartă greșelile.

Cum să înțelepțești pe cei neînțelepți.  Ascultați!

Femeia: Vai ce înfricoșător

Cum să ajungă până la clerici.

Ce înfricoșător.

Îmi este foarte interesant cum clericii au permis asta.

Vai ce înfricoșător o să fie totul. Vai ce înfricoșător o să fie totul. Oamenilor…

Cum să vă înțelepțesc,  toată omenirea este posedată de draci.

CNP, pașapoarte (buletin),  este finalul la toate acestea.

Tu în biserică lucrezi …unde lucrați lui Dumnezeu

Cum să înțelepțești asta.

Vai mie frică.

Mă scuza-ți, întrebați cui slujește clerul.

Vai Doamne miluiește-mă pe mine.

Spune-ne , răspunde,  unde zboară clerul nostru?

În iad, în iad merg,  ascultați. Cei care binecuvintează.  Să ia pașaport (buletin), CNP

În iad, în iad.

Toți în iad zboară.

În iad toți zboară.

Și toți care iau.

Toți merg în iad, merg în iad. Cine are documente toți merg în iad. Toți.

Care are documente merg în iad.

Oameni înțelepțiți-vă,  înțelepțiți-vă. Nu o să înfometați,  nu o să fiți, pământul este mare.

Pământul este mare.

Care are documente …aici aveți răspunsul la întrebările voastre. De aceea prigonesc pe preoții drepți ca să nu încurce. Toți 6 miliarde jumătate o să meargă în iad. Turmă mică a spus Hristos, o să vin să judec abia o să găsesc credință pe pământ.  (Nu se înțelege) am luat 15 avorturi și stăm, nu e nimic așa am și luat toate acestea, la fel. Puneți la încercare mila lui Dumnezeu.  Iar de numele voastre deja v-ați lepădat. Iar care dintre voi vrea să strige o să vă plătească 1 milion de ruble. Strigați, dar o să strigați cu așa putere că pământul o să se cutremure. Tot restul vieții. Sunt unii de aici înțelepți.  Vorbesc (clevetesc) cu limba lor. Nu este evident prin ce stres trece?

V-am miruit? Și nu vă înțelepțiți. Când a umblat Hristos a fost la fel și tot 2000 de ani au rămas necredincioși.  Morți a înviat, totul făcea iar noi din nou cu a noastre.  Stăm în fața dilemei strașnicei judecăți.  Este ultima pocăință care s-a dat Rusiei. Luați toate și în iad. Iar acolo cu putregai, gunoi la Dumnezeu, cu gunoiul vostru puturos nu o să mergeți. Țineți minte. Curați, curățiți. Cu trupul, duhul și cu toate faptele la Dumnezeu să te ridici. Acolo gunoi nu trebuie în Împărăția Cerului. Voi vreți aici să fiți în gunoi și acolo să mergeți cu gunoi. Nu o să iasă.

Pe Ioan Kroștațki despre tineret l-au întrebat: Părinte cum vedeți tineretul? În anul 1990. El a spus, asta este paie, răspunde. Iar mai departe? Mai departe gunoi (bălegar). Acum vedem bălegar.  Toți desfrânează, fumează, se îmbată. De la mic la mare. Și tot nu ne înțelepțește și plecăm de aici și păcătuim.

Acolo băiatul învață,  învață acolo științe umanitare.

…o să aducă, nu o să aducă,  iar pe cei codificați pe toți acolo, cu șesari. Cu telefoanele mobile diavolești, cu calculatoarele, cu satana, cu toții în iad. Cu pașapoarte (buletine) pe care le aveți jido-masonice.  Încercați aici, ceva aici.

Ieșiți în numele Domnului Iisus Hristos.

Ies, ies…

Hai, hai, hai…

Sfârșit, gata sfârțit

A plecat

A plecat, deja a plecat.

A plecat, a plecat.

Darul Sfântului Duh. Darul Sfântului Duh.

V-am miruit?

Da.

Darul Sfântului Duh.

Darul Sfântului Duh.

Mâinile.

Eu știu. Acolo este jar. Și tu tot luminezi, strălucești,. Te urăsc, te urăsc…

De ce mă urăști? De ce nu ne iubești. De ce?

Vorbești ce nu trebuie. Le vorbești.

Ce le vorbesc.

Nu trebuie,  să nu iei, să nu iei.  Eu știu iadul, știu iadul. Nu mă trimite în iad, scoate-mă de acolo. Scoate-mă. Scoate-mă. 

O să te scoatem. Să se scoale  Dumnezeu…

Nu mai pot, m-am săturat de el.

Ceva deja iese, urcă aici…Te urăsc.

Ieși…

Nu…

Te urăsc, te urăsc…

Nu mă mușca, vaii..

Taci…

Harul Sfântului Duh.

Ieși în numele Domnului.  Ieși…Ieși în numele Domnului. Hai, hai, hai

Ieși putere necurată. Ieși, ieși.

Au foarte mult intelect…Da, da, da  ei nici cum nu au voie.

Să se scoale Dumnezeu

Puneți-vă crucea. Unde? Ce fel de modă este asta? Când te-au botezat acolo ți-au legat? Pune crucea pe gât  oaie,  veselă până la urechi oaie.  Când te-au botezat unde ți-au pus crucea după umăr?  Pune-ți crucea.

Bine.

Vino aici! În numele Domnului Iisus Hristos vino aici.

Vino aici. Eu nu o să fug după tine. Hai aici.

Vino aici în numele Domnului.  Hai aici. Hai aici.

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Fă-ți cruce. Fă-ți cruce.

Nu.

Auzi?

Hai încoace.

Nu, nu.

Stai, stai.  În numele Domnului, stai.  Te-au miruit?

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.  Harul Sfântului Duh.

Ce să citesc? Când?

Să citești Psaltirea.

Fiul a plecat în delegație iar soția a adus pe altul,

R. nu se înțelege…la slujbă, da, da, da

Ce să fac dacă pe soț îl trimit după buletin (pașaport)?

Tu cum crezi? Ce trebuie să faci?

Rugăciunea, Să se scoale Dumnezeu…

Dar nu funcționează.

Cum nu funcționează, funcționează.

Nu se înțelege…și e la fel ca asta, de asta nu funcționează,

Ea este așa….nu se înțelege

Mai puternică

Rece, niciodată nu s-a împărtășit, niciodată nu s-a pocăit e de înțeles. De aceea este tot la fel.

Citește și nu îl asculta.

Am adus, am vrut să spun plec după pașaport (buletin) l-am rupt.

Întărește-te Valentina.  Acolo striga iad, iad.

Așa înjurătură, beție,  chin veșnic.  Veșnic.

Doamne nu lăsa pe nimeni. Cum nu înțelegeți?

Am fost în iad, am fost.  Scoateți-mă de acolo.

Am fost în iad.

Ieșiți toți.

Haideți odată să îl miruim.

Da, da.

L-am scos, l-am scos.  Ieși în numele Domnului Iisus Hristos.

Ieși, ieși. Ieși în numele Domnului Iisus Hristos. Ieși.

Vreți să primiți ceva de la Dumnezeu? Dar ca să primești ceva de la Dumnezeu trebuie să îl auzi. Aici s-a citit Evangleia . Ce o să spună la toți care stau aici Evanghelia? Ce ați auzit? Așa?

Așa, iar voi aici s-a citit tare, ce ați auzit? Vă ascult. Vă ascult.

Acolo este liniște nu se aude, iar voi aici foarte tare.  Ce s-a citit din Evanghelie?  Despre ce s-a spus în Evanghelie. Liniște. Așa…încă. Bine, mai departe. 

Da, iubirea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte. Iubirea ce?  Iubirea îndelung rabdă, bine. Auziți? Noi așa facem?

Nu.

A, și cum să înțelegem. Am venit la Maslu dar nimic nu primești, care este rostul de la Maslu. Dar pentru ce să stai și să nu auzi nimic? Aaa? Unde stăm, ce este în capul vostru? Ar trebuie să fie Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu.  Atunci o să primești ce trebuie să primești. Stați aici așa…și aia și primiți după faptele voastre. După încă atribuiți ,, Mie Dumnezeu nimic nu mi-a dat.,, Dar ce să îți dea, dacă nu auzi pe Dumnezeu. Dacă aș pune unde …și dolarii să primiți de la guvern una două ați auzi. Înțelegeți? Pentru că este trupesc.

Iar acum pentru voi o întrebare. Cea mai importantă întrebare de la acest Apostol. Ce ne-a spus astăzi Evanghelia de astăzi la noi toți. Cu ce trăim? Cu ce umblăm? Cu ce respirăm? Cu ce? Cu Duhul.

Nu cu trupul ci cu Duhul.  Iar voi tot timpul trupul, nici cum nu încetați să ghiftuiți trupul. Tot timpul vă îngrijiți pentru trup. Iar despre duh ați uitat. Iar omul când moare iese din voi duhul. Dumnezeu vă ia sufletul  iar trupul tău blestemat pentru care ai lucrat 70-80 de ani, zi și noapte asta este sigur. Viermii o să îl mănânce.  Aici voi schimbați tot ce este veșnic pe ce este blestemat. Voi nu gândiți, din nou veniți ca să se uite ochii, să umble picioarele, pentru ce? Pentru păcate? Mai bine picioarele să nu se miște, iar urechile să nu audă toate lucrurile viclene. Iar limba care vorbește să nu vorbească ce nu trebuie.  Iar noi cerem doar ce este trupesc. Dar nimeni nu cere ce este sufletesc. Cu ce umblăm, cu ce respirăm,  cu ce veșnic o să trăim, cu ce ? Cu duhul, nu cu trupul.  Asta este scopul vieții, fără scop pentru că nu auziți cuvintele.  Și nici acasă singuri nu citiți. Nici faptele apostolilor , nici Evanghelia, iar de dimineață până seara diavolul este în colțurile voastre. În dormitor televizor,  în bucătărie televizor,  peste tot diavolul.  Peste tot casa de nebuni, desfrânare, înjurături totul pentru pieirea voastră.  Acum ascultați, ce este în biserică,  lucru drăcesc.  Ascultați, aveți răspuns, ce este asta acum, auziți?

Ce este un telefon mobil, lucru drăcesc, drac. V-am spus să nu îl aduceți la maslu.  Încearcă să vă convingi. Ascultați ce este telefonul mobil, v-au răspuns acuma.  Ascultați. Fără  minte, altfel nu o să spun. Iertați-mă.  Încearcă să vă convingi. De aici vă începe credința, auziți? Iadul  vă răspunde,  numerotați , urmărire totală, oriunde ai merge. Mântuitorul pe nici un păgân nu a salvat și nici nu o să salveze.  Banii din buzunar, cancer la creier, se atrofiază.., cum să vă conving. Cum?

Spuneți-mi cum să vă insuflu. Și degeaba, o să ieșiți de aici și o să folosiți drăcovenia, și asta se numește maslu. Voi nu ați fost la maslu, ați stat cu dracul. Iar la drac și lui Dumnezeu să îi slujești nu poți. Ascultați. Kalinka-malinka în biserică să cânte. Aduc  păgânii. Păgânii, telefoanele mobile, tililili. Bababa tarata. Ce este aceasta?

De aceea capul nostru se sparge de la calculator, de la telefoanele mobile, de la televizor atac psihotronic, prelucrare și după este atâta răutate în această lume. Eu asta nu spun din răutate,  eu acum spun din …pentru că la inimile și mințile voastre nu poți ajunge.  Putregai, dar după felul meu.  Comoditate (confort). Ce fel de confort (beneficii) ce v-a dat, spuneți? Ce va dat telefonul mobil, spuneți-mi? Din buzunare bani, boală. Da. Cercetătorii spun, că 10 minute și fierbe sângele.  Convorbiri pe telefoane mobile. Înțelegeți? 

Iar noi, singuri pentru noi ne căutăm pierzarea. Înțelegeți?  Deja de 6-7 ani cumpărăm această drăcovenie. Deci cu ce umblăm? Cu trupul? Sau cu ce?  Cu duhul. Până aveți sufletul umblați, nu trupul vostru ci sufletul. Iar voi pentru duh nu vă îngrijiți.

Rugăciuni…

Iertați-mă pe mine păcătosul.

Haide,  haide. Ce urât ești, haide, haide.

Da draci, în urechi și pe …

Te-ai umplut de murdărie, televizor, telefon mobil, calculatoare. Totul de acolo vine. În numele  Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.  Amin.

De ce acum numerotează,  Dumnezeu o să despartă caprele de oi la înfricoșătoarea judecată. Iar până la judecata înfricoșătoare, diavolul o să despartă pe credincioșii adevărați. Oile de capre, cine o să primească numerația este capră. Și pe caprele sale o să le gonească în țarc iar pe creștini o să facă prigoană. Cine nu este a lui. Când o să îl aleagă, cei 8 globali. O să apase pe butonul calculatorului și o să vadă cine nu a intrat acolo. Toate caprele care o să stea, o să stea jumătate de an, pâinea care o să primească pentru numerație ca și cărțile de plastic nu o să se sature, o să mănânce o tonă dar nu se v-or sătura. Dar o să fiți deja numerotați. De aceea vă trimite în această sistemă. Stai! asta e credința.  Acestea Dumnezeu le îngăduie pentru avorturile noastre, pentru copii noștri. Pentru viața noastră trăită, neveșnică. De ce Dumnezeu ne îngăduie acestea, mărturisirea pentru voi nu o să facă nimeni. Auziți? De aceea răspundeți la această întrebare. Ce este aceasta.  Gândiți-vă ce v-am spus.  De aceea vă dau numerele să vă despartă, cine o să ia această mizerie capră, o să despartă stânga  și oile la dreapta.  Prin calculator apăsând tasta V. Cine este a lui în această lume , adică calculatorul pentru toată această comunitate. Auziți? Gândiți-vă.

Taci. Deschide gura.

Nu pot, nu pot.

Nu vorbi. Stai.

Nu pot.

Nu vorbi. Deschide gura.

Nu pot.

Deschide gura.

Rugăciuni.

Despre cip-uri, masonerie, pantalonii la femeie – Pr. Vasilie Novikov

http://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/category/cip/

V-au dat carneţel de pensii care deja reprezintă păcatul lepădării. Dar acum pregătesc carnetele de pensii noi electronice! Gândiţi-vă, de ce? Când vă vor da aceste paşapoarte, vă vor fotografia retina ochiului, pe fruntea dumneavoastră va fi pus cu laser semnul sau pe mână. Şi acum când mergeţi în supermarket şi cumpăraţi toate produsele cu cod de bare şi scanerul face ti-ti-ti, aşa va fi şi cu fruntea voastră. Aceasta va fi pecetea lui Antihrist! Iată ce vremuri straşnice. Şi dacă noi am primit acum această codificaţie prin paşaport, carnet de pensie, CNP, atunci gata, ne-am lepădat de Hristos, este prima etapă! Harul lui Dumnezeu a plecat de la noi! Îngerul stă şi plânge! ASCULTAŢI!… Ascultaţi! Ascultaţi… Iar noi stăm, lepădaţii. Iartă-ne pe noi Doamne! Preoţii care vorbesc despre acestea sunt prigoniţi pentru că împiedică sistemul să se întroneze diavolul. Dar iată acest G8, comitetul celor trei sute, toţi sunt Rockefelleri care conduc lumea, în mâinile lor este tot aurul, toate băncile, toate corporaţiile. Şi toţi preşedinţii sunt iudeo-masoni. Scopul lor este numerotarea oamenilor. Iar computerul fiară din Luxemburg serveşte pentru conducerea lumii şi pregătesc în Ierusalim tronul în locul lui Iisus Hristos, pe Antihrist, conducătorul mondial. Ascultaţi! Nu este glumă…

 

Îmi este milă de poporul acesta care urmează pe aceşti iudeo-masoni, care ne amăgesc, care doresc raiul pe pământ. El nu va fi! „Uitaţi-vă! Uitaţi-vă, nu renunţaţi”. Vedeţi ce vă spune diavolul? El spune: „Să nu ascultaţi ce vă spune părintele, să luaţi totul!” Trebuie să mâncaţi, trebuie să beţi şi toate celelalte!” Iar toate sunt pentru iad. Există fundul iadului care e mai straşnic decât iadul! Aşadar dragii mei, fraţi şi surori, primind aceste murdării ne lepădăm de nume. Iartă-ne Doamne!

 

– „Nu le vorbi lor! Se vor chinui ca şi mine! Pe toţi îi vor lega, pe toţi îi vor împinge!… Toţi vor fi deşeurile societăţii! Ce le vorbeşti, ce le spui tu?” (replici rostite de către o femeie posedată de demon care se afla în biserică în timpul acestei predici)

 

Deşeurile societăţii! Cine suntem noi, cei care ne opunem acestui rău? Suntem: vagabonzi, schismatici, clevetitori, iar cine merge cu lumea globală, cu diavolul… La fel ca şi acum 70 de ani în urmă când 40 de milioane de oameni au spus NU comunismului (Nu le spune), au fost împuşcaţi, duşi în gulaguri, frate pe frate, soţ pe soţie. Acum totul se repetă, dar mult mai straşnic! Atunci era fără codificare, dar acum dacă primeşti acestea – Iadul!

 

Aşadar dragii mei, iată la ce trebuie să ne gândim: Iartă-ne Doamne pe noi, puţin credincioşii, fără minte. Am greşit în faţa lui Dumnezeu: am chemat în deșert numele Domnului, am clevetit, am crezut în calendare orientale, am fost la ghicitori, vrăjitori, am umblat pe la babe şi lecuitori! Iartă-ne Doamne şi ne miluieşte! Am greşit cu uciderea de prunci, avorturi, ferirea de a face copii. Astăzi nu mai sunt femei. În canonul 62 al Sinodului VI Ecumenic este spus că femeia care îmbracă haine bărbăteşti este afurisită, este exclusă din biserică. Dar noi intrăm în biserică în pantaloni, umblăm dezgolite. Iartă-ne Doamne! Femeile îşi taie părul, se vopsesc. Rujul de buze este făcut din copii ucişi prin avort, din embrioni, din copii avortaţi – iau materie primă, iar voi… în gură o băgaţi şi o înghiţiţi, mâncaţi. Săvârşiţi un ritual satanic! Ca şi sataniştii, la fel şi voi… cu copii ucişi. Vopsite, deştepte, frumoase – pentru iad! Iartă-ne Doamne şi ne miluieşte!

 

Umblăm dezgolite, prin goliciunea noastră îi smintim pe bărbaţi şi se consumă trupul nostru. Mai departe: cancer tiroidian din cauza pieptului dezgolit, cancer mamar pentru copiii avortaţi. Sida, toate bolile venerice sunt pedeapsă pentru adulter şi desfrânarea trupului.

 

Tot tineretul, de la mic la mare desfrânează şi fumează, bea şi se droghează. Zece milioane de copii avortaţi sunt în statul nostru, socotit de noi pravoslavnic, ortodox. După uciderea copiilor, suntem pe primul loc, după narcomanie, pe primul loc, după mortalitate – prima ţară! De ce suntem pedepsiţi? Pentru că Îl mâniem pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv!

 

Haideţi să ne pocăim! Dacă vom face asta, Dumnezeu ne va milui şi ne va ierta. De ce suntem atât de orbi? De ce Dumnezeu îngăduie aceasta? Pentru desfrânarea noastră, pentru beţia noastră, pentru necredinţa noastră, pentru nerespectarea posturilor.

 

Cine suntem noi? Păgâni. Iartă-ne Doamne! Dar nu se poate să ne facem în continuare semnul Crucii incorect. Ce fel de cruce?… Batjocură faţă de Hristos! Trebuie să ne facem semnul Sf. Cruci CORECT! CLAR! PRECIS! Crucea trebuie să fie precisă! Crucea ne sfinţeşte, ne curăţeşte, alungă toată spurcăciunea! Iar crucea incorectă, deformată este moarte. Iartă-ne Doamne! Sataniştii poartă cruce și ei doar că întoarsă. Râd de cruce. Miluieşte-ne Doamne şi ne iartă!

 

ÎNREGISTRAREA VIDEO A ACESTEI PREDICI: http://www.youtube.com/watch?v=GN5r8FDgo38