preot, care a fost vorbit de rau la episcopul sau

Proloage pdf pag. 91-92

8 Decembrie

Întru această zi, cuvânt despre un oarecare preot, care a fost
vorbit de rău la episcopul său şi, fiind închis în temniţă, a fost
eliberat de înger.

Ca la opt stadii de la cetatea Samiei, era un sat ce avea o biserică
al cărei preot a fost vorbit de rău la episcopul său. Deci, necercetând
cele despre dânsul, episcopul, trimiţând, l-a adus pe el din sat şi l-a dat la temniţă, unde era obiceiul a se închide clericii care greşeau. Şi, fiind el în temniţă, a sosit şi sfânta Duminică. Iar în noaptea aceea, i s-a
arătat lui un tânăr foarte frumos la chip şi i-a zis: „Scoală, preotule, şi
te du la biserica din satul tău şi să slujeşti acolo Liturghia.” . Şi a zis
către dânsul preotul: „Nu pot, de vreme ce sunt închis.”. Iar cel ce i s-a
arătat i-a zis: „Eu îţi voi deschide ţie temniţa şi să vii după mine.” Şi,
deschizându-i uşa, l-a scos el afară şi a mers înaintea lui, până la o
stadie, spre satul preotului. Iar după ce s-a făcut ziuă, cel ce era mai
mare peste temniţă a intrat să caute pe preot şi, neaflându-l, îndată s-
a dus la episcop şi i-a spus: „A fugit preotul din temniţă, cheia fiind la
mine.”. Iar episcopul, socotind că a fugit cu adevărat, a trimis pe o
slugă a sa zicându-i: „Mergi şi vezi dacă preotul este în satul lui; şi să
nu-i zici lui nimic.”.
Deci, mergând, sluga l-a aflat pe el în biserică, slujind Sfânta
Liturghie şi, întorcându-se, a spus episcopului cum că acolo este şi l-a
aflat pe el slujind Liturghia. Iar episcopul şi mai mult s-a mâniat asupra lui şi s-a jurat că, dimineaţa ce urma, cu multă necinste, îl va aduce pe el. Dar noaptea, i s-a arătat preotului tânărul, care mai înainte îl
scosese din temniţă, zicându-i: „Să mergi ca să te duc acolo unde te-a
pus episcopul cetăţii.”. Şi, luându-l, l-a dus pe el şi l-a pus în temniţă,
neştiind străjerul temniţei. A doua zi însă, acesta, înştiinţându-se, a
mers şi a spus episcopului cum că preotul se afla în temniţă.
Şi episcopul, înspăimântându-se şi chemând pe preot, l-a întrebat
pe el, zicându-i: „Cum ai ieşit din temniţă şi cum, iarăşi, ai intrat,
neştiind temnicerul?”. Şi a zis preotul: „O slugă cu chipul foarte frumos, venind de la tine, stăpâne, mi-a poruncit să merg la biserica din sat şi mi-a deschis mie temniţa şi m-a scos şi înaintea mea mergea, până la o stadie spre satul meu. Apoi, iarăşi, într-altă noapte, acelaşi tânăr, luându-mă pe mine, m-a băgat în temniţă.” Deci, a adus înainte episcopul, pe toate slugile sale şi nici pe unul dintr-înşii n-a cunoscut
preotul. Şi îndată a cunoscut episcopul cum că îngerul lui Dumnezeu a fost acela ce a făcut această minune, ca să nu se ascundă viaţa cea bună a preotului, ci ca să ştie toţiDumnezeu proslăveşte pe robii Săi. Şi episcopul, folos primind, a slobozit pe preot cu pace. Iar pe cel
care-l vorbise de rău l-a pedepsit, mult certându-l, ca nu şi alţii, pe
nedrept, să vorbească de rău pe preoţi.

—-

PROLOAGELE VOL. I, edit. BUNAVESTIRE
Pag. 314